Benny Andersen Prisen

Mads Nygaard og Michael Graversen og De Uledsagedes Rejsehold vinder Benny Andersen Prisen 2020

Da Benny Andersen Prisen 17. marts blev uddelt for tiende gang blev prisen delt mellem Mads Nygaard og Michael Graversen og De Uledsagedes Rejsehold.

Der er to formål med Benny Andersen Prisen.  Det ene formål er, at hylde de personer, der yder ekstraordinær og succesfuld indsats for at forbedre vilkårene for et eller flere socialt udsatte børn i Danmark.  Det andet formål er, at synliggøre ’de gode eksempler’, så de kan inspirere andre.

Flygtningebørn bliver ført sammen med deres familier

De uledsagedes rejsehold består af Nicolaj Kobberup Larsen, Janne Grønborg Franck og Ulrik Goerlich. Sammen med Mads Nygaard har de stået for alt det praktiske, økonomiske og ikke mindst det omsorgsfulde arbejde, det er, at gøre det muligt for uledsagede flygtningebørn at blive genforenet med deres familier, når de har fået ret til familiesammenføring. Uden indsatsen fra De Uledsagedes Rejsehold ville retten til familiesammenføring for disse børn være en illusion. Denne gruppe gør det muligt for flygtningebørn at blive genforenet med deres familier.

Mads Nygaard og Michael Graversen har i flere år arbejdet med at belyse de helt særlige vilkår, der gør sig gældende for uledsagede mindreårige flygtninge. Michael gennem to dokumentarfilm. Og Mads gennem indsamlingsprojekter, der altid bruger kunsten som middel til målet. De Uledsagedes Bog er således folkeoplysning af vigtigste slags. Desuden skal det understreges, at Michael og Mads har arbejdet gratis under hele projektets tilblivelse. Det samme har Forlaget Jensen & Dalgaard. Alt overskud fra bogsalg går til at sikre, at de uledsagede, der efter årelang adskillelse fra deres familier, kan blive genforenet i samme moment, som retten hertil bliver givet.

Klik her for at læse de oprindelige indstillinger af Mads Nygaard og Michael Graversen og De Uledsagedes Rejsehold

Benny Andersen Prisen har i løbet af vinteren modtaget 15 indstillinger, hvoraf to indstillinger var af samme kandidat. Efterfølgende har seks dommere hver især givet point og valgt de fire nominerede. Det har været en usædvanligt tæt og spændende pointgivning, hvor de seks dommere eksempelvis har givet deres top point til fem forskellige indstillede. Det vidner om et meget stærkt felt, hvor dommerne giver udtryk for, at det har været svært at vælge fra. Dommerpanelet består af Birgitte Hagemann Snabe, Inge M. Bryderup, Rachel Röst, Susan Hart, Mimi Jakobsen og Marianne Jelved.

Klik her for at downloade en 2 minutter video, hvor Janne Grønborg Franck fortæller om De Uledsagedes Rejsehold

Dommerpanelets ord til vinderne af Benny Andersen Prisen 2020 lyder:

“Det er vigtigt at vi giver børn fra andre lande opmærksomhed, som står i en yderst vanskelig situation. Mads Nygaard og Michael Graversen og De Uledsagedes Rejsehold har gjort en fantastisk indsats både i forhold til familiesammenføringer for uledsagede flygtninge og ift. at formidle viden om et kontroversielt og komplekst område og skaber en vigtig modstrømning til den herskende holdning og forene familier, der trænger til hinanden. Uledsagede flygtningebørn hjælpes til familiesammenføring af når de danske myndigheder giver adgang til familiesammenføring. Men eftersom, det ikke længere er finansieret af det offentlige, så skal der også skabes økonomiske muligheder for at betale for familiesammenføringen. Det er ”De Uledsagedes Rejseholds” opgave. Der er skrevet en bog om det: ”De uledsagedes Bog” udgivet af forlaget ”Jensen & Dalgaard”. Det er regulær folkeoplysning, der formentlig også kan imødegå fordomme. Det er så stor en opgave, der er lykkedes af frivilliges indsats. Det er næsten et eventyr.”

Klik her for at se en 2 minutter video, hvor Michael Graversen fortæller om De Uledsagedes bog og takker for prisen

Tillykke til alle indstillede, nominerede og modtagerne af Benny Andersen Prisen 2020 Mads Nygaard og Michael Graversen og De Uledsagedes Rejsehold!

Følg Benny Andersen Prisen på Facebook her

2. Pladsen gik til Ulla Hein

Klik her for at læse en A4-side, hvor Ulla Hein selv fortæller om sit arbejde

Medlemmerne af dommerpanelet har skrevet nogle ord om og til Ulla Hein:

“Ifølge Landsorganisationen af Kvinde-Krisecentre lever ca. 33.000 børn i Danmark i familier, hvor der er vold. Krisecentrene er netop et af de områder hvor frivillige i rigtig mange år har spillet en væsentlig rolle. Ved at hædre Ulla Hein lægger vi vægt på, at man hædrer Ulla som en repræsentant for de rigtig mange frivllige, som gør en uvurderlig indsats på landets krisecentere.

Vold i familier er oftest et stort tabu, og gennem kommunikationen kan Benny Andersen Prisen bidrage lidt til at være med til at bryde det store tabu. 

Ulla Hein er klassisk frivillig af bedste skuffe, hvor der gøres en ekstraordinær indsats for en meget udsat gruppe af børn i Danmark, der levet under barske forhold. Solid indstilling af lederen af Kolding Krisecenter.”

Klik her for at læse den oprindelige indstilling af Ulla Hein

3. Pladsen gik til Anett Christiansen

Klik her for at se en 2 minutter video, hvor Anett Christiansen fortæller om sit arbejde

Medlemmerne af dommerpanelet har skrevet nogle ord om og til Anett Christiansen:

“Anett Christiansen er boligsocial medarbejder i Gellerup og Toveshøj. Det er lykkedes hende at få 100 børn fra de sårbare boligområder i Århus ind i fritidsaktiviteter på lige fod med danske børn. Hun magter at skabe tillid omkring sig og give et barn den håndsrækning, der fører til fællesskab i fritiden og til bedre integration. År efter år. Det bliver som et eventyr for børnene.”

“Anett Christiansen er et eksempel på en person, der i sit daglige arbejde gør en ekstraordinær indsats for udsatte børn. Mit vigtigste argument er, at det kan være med til at skabe opmærksomhed på hvordan nogle kommunalt ansatte løfter denne opgave godt (hvilket forhåbentlig kunne være inspiration til de mange kommuner, der desværre ikke er så gode til dette). Desuden er det også et område, der i det hele taget burde have et stort løft, da der er mange indikationer på at det samfundsmæssigt er en super god investering.”

Anette Christiansen for 3. pladsen i Benny Andersen Prisen “For ene menneske at nå ud til så mange familier og sørge for indholdsrig fritid”

Klik her for at læse den oprindelige indstilling af Anett Christiansen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *