Benny Andersen Prisen

Mads Nygaard og Michael Graversen skal have prisen – og meget gerne sammen med Rejseholdet – en gruppe under Venligboerne, hvor blandt andet Nicolai Kobberup spiller en stor og betydningsfuld rolle.

Tedros med mor

Jeg vil gerne indstille Michael Graversen og Mads Nygaard til Benny Andersen Prisen. Begge har i flere år arbejdet for det samme, nemlig med at belyse de helt særlige vilkår, der gør sig gældende for uledsagede mindreårige flygtninge. Michael gennem to dokumentarfilm. Og Mads gennem indsamlingsprojekter, der altid bruger kunsten som middel til målet. I vinteren 2016 ændredes praksis for de uledsagede, således at de i tilfælde af familiesammenføringsret fremover selv skal skaffe pengene, det koster at få deres kære hertil. Beløb, der typisk er i omegnen af 22-25.000 kr. Hvordan skal en 14-årig skaffe de penge, når hans familie hjemme i Syrien bor på gaden efter at deres hus er blevet bombet?

Den umulige udfordring blev første gang aktuel i sommeren 2016, da 14-årige Ahmad fra Opholdsstedet Bak-Op ved Roskilde stod i netop denne situation. Her valgte personalet på Ahmads vegne at række ud efter hjælp. Mads Nygaard modtog en mail fra opholdsstedet og satte handling bag ordene samme dag. Siden har han, Michael og en stor flok af ligesindede hjulpet 51 uledsagede med at blive genforenet med deres familier.

Amir med bror

Det har givet Michael og Mads en unik bro til uledsagede over hele Danmark, og et tillidsfuldt forhold til alle er blevet bygget op. Uden dette tillidsforhold kunne deres seneste projekt, De Uledsagedes Bog (Forlaget Jensen & Dalgaard 2019) aldrig være blevet gennemført. I bogen fortæller 10 uledsagede om flugten væk fra Afghanistan, Eritrea, Irak og Syrien. Og som læser kommer du helt derind i smertens arnested, hvor beslutningen bliver truffet.

Det er ny indsigt på et felt, der altid har været underbelyst. Sandsynligvis fordi ingen har turdet spørge. Og fordi den nødvendige tillid aldrig har været så rodfæstet som i Michaels og Madses tilfælde. I samfundsdebatten er de uledsagedes forældre ofte blevet fremstillet som monstre, der skruppelløst lader deres piger og drenge agere frontløbere med livet som indsats. I De Uledsagedes Bog lærer vi, at det på ingen måde kan stilles så simpelt op. I flere af bogens fortællinger fremgår det, at det er den uledsagede selv, der har truffet beslutningen. Og ovenikøbet har gennemført flugten uden at delagtiggøre familien i forehavendet. For som syriske Alan, der flygtede som 15-årig, siger: ”Hvis jeg havde spurgt min mor og far, ville de aldrig have givet mig lov.”

De Uledsagedes Bog er således folkeoplysning af vigtigste slags. Desuden skal det understreges, at Michael og Mads har arbejdet gratis under hele projektets tilblivelse. Det samme har Forlaget Jensen & Dalgaard. Alt overskud fra bogsalg går til at sikre, at de uledsagede, der efter årelang adskillelse fra deres familier, kan blive genforenet i samme moment, som retten hertil bliver givet.

Endelig skal tilføjes, at Michael og Mads og de uledsagede selv har iværksat en omfattende turné, hvor de rejser rundt på skoler, biblioteker, kirker og kulturhuse for at udbrede kendskabet til de særlige vilkår, der gælder for et barn eller en ung, der må flygte på egen hånd.

I 2019 kom 200 uledsagede mindreårige til Danmark. Den umulige udfordring vil fortsat være en del af Danmarksbilledet. Derfor synes jeg, at Michael og Mads fortjener Benny Andersen prisen.

Indstillet af Karen Scott

Indstilling #2

De Uledsagedes Rejsehold

De uledsagedes rejsehold består af Nicolaj Kobberup Larsen, Janne
Grønborg Franck og Ulrik Goerlich. Sammen med Mads Nygaard har de
stået for alt det praktiske, økonomiske og ikke mindst det
omsorgsfulde arbejde, det er, at gøre det muligt for uledsagede
flygtningebørn at blive genforenet med deres familier, når de har
fået ret til familiesammenføring.

Indtil vinteren 2016 blev alle disse opgaver løst af staten og
udført af professionelle i Dansk Flygtningehjælp. Men regeringen
ændrede praksis og indførte egenbetaling. Det betyder i
virkelighedens verden, at et flygtningebarn selv skal skaffe penge til
at få sin familie transporteret til Danmark.
Det er jo en indlysende umulighed for et barn.

Uden indsatsen fra De Uledsagedes Rejsehold ville retten til
familiesammenføring for disse børn være en illusion. Denne gruppe
gør det muligt for flygtningebørn at blive genforenet med deres
familier.

Indstillet af: Pernille Frahm4 Responses

  1. Havde det ikke været for rejseholdet og Mads og Michaels bog og deres kæmpe arbejde, havde mange unge uledsagede ikke haft mulighed for at blive genforenet med deres familier. Bla. Den uledsagede dreng som jeg var frivillig værge for. Rejseholdet er ikke bare ildsjæle. De sørger for at unge uledsagede menneskerettigheder ikke krænkes.

  2. Årets mest nødvendige bog, der giver de uledsagede børn den stemme i offentligheden, de behøver. Rejseholdet, Michael Graversen og Mads Nygaard har i den grad fortjent prisen for deres utrættelige arbejde 24/7

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *