Vi modtager indstillinger til Benny Andersen Prisen 2021

De 12 indstillede til Benny Andersen Prisen 2021 er nu offentliggjort og dommerne er gået i gang med voteringen. Vinderen af Benny Andersen Prisen 2021 offentliggøres 31. maj på Børnekonferencen.

Læs indstillingerne af de 12 kandidater her

2. november 2020.

Det er nu muligt, at indsende indstillinger til Benny Andersen Prisen 2021. Indstillingerne skal være os i hænde senest 8. marts 2021 – meget gerne længe inden.

Benny Andersen Prisen overrækkes mandag d. 31 maj 2021 for 11. gang på Børnekonferencen i Horsens. Formålet med Benny Andersen Prisen er tosidet: 1) At hylde de personer, som yder ekstraordinær og succesfuld indsats for at forbedre vilkårene for et eller flere socialt udsatte børn i Danmark. 2) At synliggøre ’de gode eksempler’, så de kan inspirere andre.

Alle kan indstille kandidater til Benny Andersen Prisen. Dommerpanelet giver herefter point primært på baggrund af de skriftlige indstillinger samt det eventuelle forhåndskendskab, som de måtte have til nogle af de indstillede og den research de måtte lave på egen hånd. Det er således meget vigtigt, at indstillingerne har en vis længde og indeholder tilstrækkelig information. Vi vil også meget gerne have nogle fotografier af de indstillede med tilladelse til at bringe disse samt kontaktinformationer til de indstillede. Indstil en kandidat til Benny Andersen Prisen her.

Blandt de tidligere vindere finder man blandt andre vinderne fra 2020 Mads Nygaard og Michael Graversen og De Uledsagedes Rejsehold Frivillige fra Ældresagen i Esbjerg Rachel Röst og de allerførste vindere fra Den gule Flyver Annie Holte og Iben Kristensen. I 2019 hvor vinderchecken var ekstra stor som følge af donationer i forbindelse med Benny Andersens begravelse vandt Marianne Haugaard, Sjælsmarks Venner.

Benny Andersen Prisen 2020 går til Mads Nygaard og Michael Graversen og De Uledsagedes Rejsehold

Da Benny Andersen Prisen 17. marts blev uddelt for tiende gang blev prisen delt mellem Mads Nygaard og Michael Graversen og De Uledsagedes Rejsehold.

Der er to formål med Benny Andersen Prisen.  Det ene formål er, at hylde de personer, der yder ekstraordinær og succesfuld indsats for at forbedre vilkårene for et eller flere socialt udsatte børn i Danmark.  Det andet formål er, at synliggøre ’de gode eksempler’, så de kan inspirere andre.

Læs hele historien om Benny Andersen Prisen 2020 her