Benny Andersen Prisen

Forlænget frist! Benny Andersen Prisen søger indstillinger!

Grundet ganske få indkomne indstillinger forlænges fristen for indstillinger til Benny Andersen Prisen 2024. Den forlængede frist er indtil mandag d. 18. marts kl. 12.00 middag. Fristen vil ikke blive forlænget igen herefter.

Prisen går til en eller flere personer, der gør en særlig forskel for et eller flere børn og/eller unge, der har brug for den særlige forskel. Det kan fx være ansatte eller frivillige indenfor børneområdet eller det sociale område. Formålet med Benny Andersen Prisen er tosidet: 1) At hylde de personer, som yder ekstraordinær og succesfuld indsats for at forbedre vilkårene for et eller flere socialt udsatte børn i Danmark. 2) At synliggøre ’de gode eksempler’, så de kan inspirere andre.

Da dette er et genopslag gør vi opmærksom på at man gerne må indstille kandidater, der tidligere har været indstillet til Benny Andersen Prisen. Undtaget herfra er dog tidligere vindere. Hvis man indstiller en tidligere indstillet kandidat, forventer vi, at der er tale om en synligt redigeret tekst og altså ikke blot copy-paste. Øvrige kriterier er udspecificeret på denne side.

Skriv gerne ca. ½-1 A4 side og vedlæg 2-3 vellignende foto.

Indstillinger sendes til: indstilling@bennyandersenprisen.dk 

Indstillingerne vurderes af et dommerpanel bestående af fem erfarne eksperter.

Vinderen får 10.000 kr., et indrammet diplom, blomster samt et eksemplar af Benny Andersens bog om Snøvsen overrakt på konferencen. 2. og 3. pladsen får de samme præmier, dog 3.000 kr. hver.

Dommerne vælger blandt indstillingerne tre nominerede, der alle får mulighed for at indsende en video på 2 minutter, der afspilles på Børnekonferencen, samt deles på Benny Andersen Prisens Facebook samt bennyandersenprisen.dk Nominering giver derudover ofte anledning til omtale i lokale medier i det område, hvor den indstillede lægger sin indsats.

På denne side kan du se alle de knap 200 tidligere indstillede og alle de 13 tidligere vindere siden 2011 https://bennyandersenprisen.dk/tidligere-vindere/

Det er præciseret i Benny Andersen Prisens formål, at prismodtagerne skal lade beløbet komme socialt udsatte børn til gode. Fx ved at lade pengene indgå i deres fremtidige arbejde, ved at købe noget, de har manglet eller på anden måde lade hele beløbet hjælpe socialt udsatte børn.

Læs mere om indstillinger her                      

Prisen overrækkes på Børnekonferencen 2024, der afholdes 28. maj 2024 på Bygholm i Horsens. Der er i skrivende stund tilmeldt 234 deltagere. Læs mere på http://bornekonferencen.dk

Indstil en ildsjæl til Benny Andersen Prisen 2024

– Senest 26. februar

Kender du en eller flere personer, der arbejder med børn og/eller unge, er dedikeret, dygtig og gør en forskel? Tøv ikke med at sende os et tip! Alle indstillinger kommer på hjemmesiden og på Facebook. Der er typisk 10-20 indstillinger, hvoraf Top3 bliver hyldet på Børnekonferencen med 250-450 deltagere.

Benny Andersen Prisen uddeles tirsdag d. 28. maj 2024 – og som altid på Børnekonferencen.

Prisen går til en eller flere personer, der gør en særlig forskel for et eller flere børn og/eller unge, der har brug for den særlige forskel.

Se de første 13 års vindere – og find inspiration til de gode indstillinger her

Frist for indstillinger er i år 26. februar 2024. Skriv gerne ca. ½-1 A4 side og vedlæg 2-3 vellignende foto.

Vinderen får 10.000 kr. et diplom og blomster personligt overrakt på konferencen. 2. og 3. pladsen får 3.000 kr. hver.

Indstillinger sendes til: indstilling@bennyandersenprisen.dk

Indstillingerne vurderes af et dommerpanel bestående af fem yderst kvalificerede personer.

Det er præciseret i Benny Andersen Prisens formål, at prismodtagerne skal lade beløbet komme socialt udsatte børn til gode. Fx ved at lade pengene indgå i deres fremtidige arbejde, ved at købe noget, de har manglet eller på anden måde lade hele beløbet hjælpe socialt udsatte børn.

Læs mere om indstillinger her

Jes Dige modtager Benny Andersen Prisen 2023

Benny Andersen Prisen blev overrakt til Jes Dige den 10. maj på Børnekonferencen foran et publikum af 330 fagprofessionelle. Prisen består af et diplom, blomster, et eksemplar af Benny Andersens finurlige bog om Snøvsen og 10.000 kr. Prisen gives hvert år gives til en person eller organisation, der gør en særlig indsats for børn og unge i Danmark.

Vinderen blev udpeget af et dommerpanel bestående af fire rutinerede eksperter. De skriver blandt andet i deres begrundelser for at vælge Jes Dige, at: ”Skyggebørn er et godt projekt, da børn der har mistet i nære relationer ikke kan få nok vigtig voksenstøtte andre steder fra.” og at de: ”…har dyb respekt for den professionelle tilgang til at organisere grupper, med støtte af faglige frivillige. Og for at sætte frivilligheden i professionelle rammer.” Dommerne ønsker at sætte fokus på sorg og betydningen af at man taler om sorgen, da: ”initiativer for børn i sorg, er et forsømt område i Danmark.”

Jes Dige har været en pioner indenfor arbejdet med børn i sorg siden 1991 og har medvirket i flere dokumentarer om emnet. Jes har gennem hele sit arbejde insisteret på at lytte til børnene – da børnene ved hvad der er brug for og hvad der virker.

Læs hele nyheden om Benny Andersen Prisen 2023 og se, hvem der fik 2. og 3. pladsen med hjem her

 

Jes Dige, vinder af Benny Andersen Prisen 2023. Foto: Isaac Musoke

Kort reportagevideo fra Børnekonferencen 2023 hvor prisen blev overrakt:

Mohamad El-Sayed vinder Benny Andersen Prisen 2022

Mohamad El-Sayed Vinder af Benny Andersen Prisen 2022 Foto: Isaac Musoke

Mohamad El-Sayed blev på Børnekonferencen 2022 foran flere end 350 fagprofessionelle konferencedeltagere hyldet for sit arbejde med at stifte Hastrup FC og skabe tryghed samt forebygge, at unge i et boligsocialt udsat boligområde havner i en kriminel løbebane.

Vinderen blev udpeget af et dommerpanel bestående af fem eksperter blandt ni indstillede ildsjæle, der alle gør en forskel for udsatte børn og unge.

Ifølge dommerpanelet er Hastrup FC: ”Et dejligt projekt målrettet unge, for at støtte dem i udviklende relationer til andre uden for offentligt regi.” Og dommerne udtaler: ”Engagering af unge i sportsaktiviteter gør en kæmpe forskel i belastede områder, og indsatsen er  i høj grad båret af frivillighed. Ved at give prisen til Mohamad kan Benny Andersen prisen være med til at sætte fokus på vigtigheden af ildsjæle, der gør en indsats for at skabe inkluderende fællesskaber.”

Læs hele nyheden om Benny Andersen Prisen 2022 og se, hvem der fik 2. og 3. pladsen med hjem her

 

Kort reportagevideo fra Børnekonferencen 2022 hvor prisen blev overrakt:

David Adrian Pedersen og De Anbragtes Vilkår vinder Benny Andersen Prisen 2021

Benny Andersen Prisen blev overrakt 31. maj foran et publikum af 140 fagprofessionelle deltagere på Børnekonferencen. Prisen blev på konferencen modtaget af Sandra Bjerre og Maria Knudsen fra Silkeborg, der begge har været med helt fra starten og i dag stadigvæk har særdeles aktive roller i De Anbragtes Vilkår. Sandra og Maria fortalte i takketalerne, at de har kendt hinanden i mere end 15 år, siden de mødte hinanden på børnehjem.

Sandra Bjerre og Maria Knudsen fra De Anbragtes Vilkår fotograferet i Bygholm Park efter at have modtaget Benny Andersen Prisen 2021 på vegne af David Adrian Pedersen og De Anbragtes Vilkår. Klik på billedet for at se det i stor størrelse. Foto: Benny Andersen Prisen

Der er to formål med Benny Andersen Prisen.  Det ene formål er, at hylde de personer, der yder ekstraordinær og succesfuld indsats for at forbedre vilkårene for et eller flere socialt udsatte børn i Danmark.  Det andet formål er, at synliggøre ’de gode eksempler’, så de kan inspirere andre. Der er ingen krav til, om de indstillede er ansatte eller frivillige eller hvordan de gør en forskel. I årenes løb har vi modtaget flere end 160 indstillinger til Benny Andersen Prisen. Meget mangfoldige og forskellige indstillinger, der viser at Danmark er fuld af ildsjæle, der brænder for at gøre en forskel for børnene.

“De Anbragtes Vilkår sætter spotlight på en af de største udfordringer i det danske samfund: At vi ikke evner at skabe de rammer for anbragte børn, som man rettelig kunne forvente af et rigt samfund som Danmark! Det er vigtigt at vi får mere fokus på dette store problem, og finder bedre og klogere løsninger.
David Adrian Pedersen gør en stor indsats som ildsjæl, i sin rolle som formand for foreningen.” Skriver dommerpanelet blandt andet i deres begrundelse. De fire dommere er erfarne eksperter i børn og sociale forhold, der alle har både indsigt i børneområdet og erfaring i at vurdere indstillinger.

Læs hele historien om Benny Andersen Prisen 2022 og om Top 3 i finalen, samt se præsentationsvideoerne

Læs hele historien om Benny Andersen Prisen 2021 og om Top 3 i finalen, samt se præsentationsvideoerne