Spring til indhold

VI SØGER NOMINEREDE TIL BENNY ANDERSEN PRISEN 2023

I 2023 uddeles Benny Andersen Prisen for 13. år i træk!

Kender du en eller flere personer, der arbejder med børn og/eller unge, er dedikeret, dygtig og gør en forskel? Tøv ikke med at sende os et tip! Alle indstillinger kommer på hjemmesiden og på Facebook. Der er typisk 10-20 indstillinger, hvoraf Top3 bliver hyldet på Børnekonferencen med 200-500 deltagere.

Benny Andersen Prisen uddeles Onsdag d. 10. maj 2023 – og som altid på Børnekonferencen.

Prisen går til en eller flere personer, der gør en særlig forskel for et eller flere børn og/eller unge,
der har brug for den særlige forskel.

Se de første 12 års vindere – og find inspiration til de gode indstillinger her

Frist for indstillinger er i år 20. februar 2023. Skriv gerne ca. ½-1 A4 side og vedlæg 2-3 vellignende
foto.

Vinderen får 10.000 kr. et diplom og blomster personligt overrakt på konferencen. 2. og 3. pladsen får 3.000 kr. hver.

Indstillinger sendes til: indstilling@bennyandersenprisen.dk

Indstillingerne vurderes af et dommerpanel bestående af fem yderst kvalificerede personer.

Det er præciseret i Benny Andersen Prisens formål, at prismodtagerne skal lade beløbet komme
socialt udsatte børn til gode. Fx ved at lade pengene indgå i deres fremtidige arbejde, ved at købe
noget, de har manglet eller på anden måde lade hele beløbet hjælpe socialt udsatte børn.

Læs hele historien om Benny Andersen Prisen 2021 og om Top 3 i finalen, samt se præsentationsvideoerne


Mohamad El-Sayed vinder Benny Andersen Prisen 2022

Mohamad El-Sayed Vinder af Benny Andersen Prisen 2022 Foto: Isaac Musoke

Mohamad El-Sayed blev på Børnekonferencen 2022 foran flere end 350 fagprofessionelle konferencedeltagere hyldet for sit arbejde med at stifte Hastrup FC og skabe tryghed samt forebygge, at unge i et boligsocialt udsat boligområde havner i en kriminel løbebane.

Vinderen blev udpeget af et dommerpanel bestående af fem eksperter blandt ni indstillede ildsjæle, der alle gør en forskel for udsatte børn og unge.

Ifølge dommerpanelet er Hastrup FC: ”Et dejligt projekt målrettet unge, for at støtte dem i udviklende relationer til andre uden for offentligt regi.” Og dommerne udtaler: ”Engagering af unge i sportsaktiviteter gør en kæmpe forskel i belastede områder, og indsatsen er  i høj grad båret af frivillighed. Ved at give prisen til Mohamad kan Benny Andersen prisen være med til at sætte fokus på vigtigheden af ildsjæle, der gør en indsats for at skabe inkluderende fællesskaber.”

Læs hele nyheden om Benny Andersen Prisen 2022 og se, hvem der fik 2. og 3. pladsen med hjem her

Kort reportagevideo fra Børnekonferencen 2022 hvor prisen blev overrakt:


David Adrian Pedersen og De Anbragtes Vilkår vinder Benny Andersen Prisen 2021

Benny Andersen Prisen blev overrakt 31. maj foran et publikum af 140 fagprofessionelle deltagere på Børnekonferencen. Prisen blev på konferencen modtaget af Sandra Bjerre og Maria Knudsen fra Silkeborg, der begge har været med helt fra starten og i dag stadigvæk har særdeles aktive roller i De Anbragtes Vilkår. Sandra og Maria fortalte i takketalerne, at de har kendt hinanden i mere end 15 år, siden de mødte hinanden på børnehjem.

Sandra Bjerre og Maria Knudsen fra De Anbragtes Vilkår fotograferet i Bygholm Park efter at have modtaget Benny Andersen Prisen 2021 på vegne af David Adrian Pedersen og De Anbragtes Vilkår. Klik på billedet for at se det i stor størrelse. Foto: Benny Andersen Prisen

Der er to formål med Benny Andersen Prisen.  Det ene formål er, at hylde de personer, der yder ekstraordinær og succesfuld indsats for at forbedre vilkårene for et eller flere socialt udsatte børn i Danmark.  Det andet formål er, at synliggøre ’de gode eksempler’, så de kan inspirere andre. Der er ingen krav til, om de indstillede er ansatte eller frivillige eller hvordan de gør en forskel. I årenes løb har vi modtaget flere end 160 indstillinger til Benny Andersen Prisen. Meget mangfoldige og forskellige indstillinger, der viser at Danmark er fuld af ildsjæle, der brænder for at gøre en forskel for børnene.

“De Anbragtes Vilkår sætter spotlight på en af de største udfordringer i det danske samfund: At vi ikke evner at skabe de rammer for anbragte børn, som man rettelig kunne forvente af et rigt samfund som Danmark! Det er vigtigt at vi får mere fokus på dette store problem, og finder bedre og klogere løsninger.
David Adrian Pedersen gør en stor indsats som ildsjæl, i sin rolle som formand for foreningen.” Skriver dommerpanelet blandt andet i deres begrundelse. De fire dommere er erfarne eksperter i børn og sociale forhold, der alle har både indsigt i børneområdet og erfaring i at vurdere indstillinger.

Læs hele historien om Benny Andersen Prisen 2022 og om Top 3 i finalen, samt se præsentationsvideoerne

Læs hele historien om Benny Andersen Prisen 2021 og om Top 3 i finalen, samt se præsentationsvideoerne