Benny Andersen Prisen

Benny Andersen Prisen 2024 blev vundet af Natascha Rée Mikkelsen og Knud Foldschack for deres arbejde med Repatriate the Children – Denmark!  

Prisen blev overrakt foran et publikum på 330 fagprofessionelle deltagere på Børnekonferencen den 28. maj 2024.

De får ifølge dommerpanelet prisen: ”For enestående engagement og empati. For vedholdenhed og hårdt arbejde.”

Natascha og Knud grundlagde foreningen Repatriate the Children – Denmark i 2022 med det ene formål at støtte de godt 25 børn, der på daværende tidspunkt var i Syrien. Det er lykkedes at få de fleste børn og deres mødre til Danmark, men der er stadig fire børn tilbage.

Natascha Rée Mikkelsen og Knud Foldschack. Vindere af Benny Andersen Prisen 2024
Natascha Rée Mikkelsen og Knud Foldschack. Vindere af Benny Andersen Prisen 2024. Fotograf: Isaac Musoke

Som der står i indstillingen, så yder Natascha og Knud ”en ekstraordinær og succesfuld indsats for at forbedre vilkårene for disse udsatte børn. De fleste er i Danmark nu, men der er stadig et stort stykke arbejde at gøre, fordi det er vanskeligt at repatriere disse traumatiserede børn. De to arbejder helt i Benny Andersens ånd, som han skriver Bedsteforældre for Asyls slagsang Barndommens Land: ”Der findes børn der må flygte/ men du har intet at frygte/ ingen skal mishandle dig, håber jeg.”

Natascha og Knud har besøgt al-Roj og al-Hol-lejrene flere gange for med egne øjne at opleve de forhold, som børnene lever under, og for at lære børnene at kende, så de i det mindste kan føle sig trygge ved to mennesker i Danmark.

De har søgt midler til at skabe adskillige ferie- og weekendophold, siden børnene kom til Danmark. De har selv har deltaget og har stået for administration og praktisk arbejde – sammen med hjælpere. Disse ophold har været lyspunkter for børnene i disse vanskelige år, hvor de kun har mulighed for at se deres mor én gang om ugen i én overvåget time. Natascha har daglig eller ugentlig kontakt med de familiemedlemmer, som børnene er indkvarteret hos, mens mødrene er fængslet, og bistår familierne på mange måder.

Læs hele indstillingen af Natascha Rée Mikkelsen og Knud Foldschack her.

I forbindelse med nomineringen har Natascha og Knud på Benny Andersen Prisens foranledning indsendt denne korte præsentationsvideo:

Dommerpanelet understreger, at de er imponerede over det utrolige arbejde af meget høj kvalitet, der laves af et meget stort antal ildsjæle, der alle hver især har ydet en flot og ekstraordinær indsats. Valget har været meget svært, og dommerne har været på en meget svær opgave. Ikke med at vælge til, men med at prioritere. Flere har givet udtryk for, at de ville ønske, at alle de indstillede kunne vinde prisen! Vi er heldige, at vi som land har mange dybt professionelle og engagerede fagpersoner.

Der er ingen krav til, om de indstillede er ansatte eller frivillige eller hvordan de gør en forskel. I årenes løb har vi modtaget ca. 200 indstillinger til Benny Andersen Prisen. Meget mangfoldige og forskellige indstillinger, der viser at Danmark er fuld af ildsjæle, der brænder for at gøre en forskel for børnene. Alle tidligere vindere og øvrige indstillede kan ses på denne side.

Fra venstre mod højre: Daniel Nyboe Andersen, stifter og formand for Benny Andersen Prisen, Marie Møller Christensen 3. plads Benny Andersen Prisen 2024, Knud Foldschack og Natascha Rée Mikkelsen, vindere af Benny Andersen Prisen 2024 og Anni Pilgaard Christiansen, 2. plads Benny Andersen Prisen 2024. Foto: Isaac Musoke

Benny Andersen Prisen er alle årene blevet overrakt på Børnekonferencen i foråret. De første otte år af Benny Andersen selv, der ligeledes frem til sin død i 2018 havde den afgørende stemme ved udvælgelsen af vinderen. I dag kåres vinderen alene på baggrund af dommerpanelets pointgivning.

2. pladsen gik til Marie Møller Christensen, Kvindehjemmet Krisecenter

Marie Møller Christensen vinder 2. plads Benny Andersen Prisen 2024
Marie Møller Christensen vinder 2. plads Benny Andersen Prisen 2024. Foto: Isaac Musoke

Ifølge dommerpanelet: ”For at sikre, at børn på krisecentre bliver hørt, taget alvorligt og hjulpet. For sit børnesyn, empati og engagement.”

Siden 1996 har Marie været ansat på Kvindehjemmet Krisecenter. På det tidspunkt blev børn mest betragtet som appendix til de voksne kvinder indskrevet på krisecentre. Marie har været med til at ændre synet på børn til at se den som selvstændig individer med egne oplevelser og egne rettigheder. Hun har som én af de første været med til at udvikle og cementere arbejdet for og med børn på krisecenter, som vi kender det i dag. Marie har dengang som nu, kæmpet for at få børns ord og børns rettigheder talt frem.

Hun insisterer i sit daglige virke på, at tale MED børn og ikke OM børn.

Dommerpanelet tilføjer, at: ”Vold i familier er oftest et stort tabu, og gennem kommunikationen ønsker Benny Andersen Prisen at bidrage til at være med til at bryde det store tabu, og være med til at skabe forståelse for den svære situation, som børn i voldelige familier, lever i.

Marie Møller Christensen har gennem mange år været en stemme i den offentlige debat for at forbedre forholdene for børn i voldsramte familier – og har i sit daglige arbejdet ydet en ekstraordinær indsats i sit møde med det enkelte barn på Kvindehjemmets Krisecenter.

Marie fortjener i den grad anderkendelse for hendes omsorg for børn i en meget svær situation.”

Læs hele indstillingen af Marie Møller Christensen her

Marie Møller Christensen indsendte denne præsentationsvideo til prisoverrækkelsen:

3. pladsen gik til Anni Pilgaard Christiansen, Den Frie Digitale Skole

Ifølge dommerpanelet tildeles Benny Andersen Prisens tredjeplads 2024 til Anni Pilgaard Christiansen for at være en ildsjæl uden lige med stor empati og engagement, og for at arbejde hårdt for at imødekomme det enkelte barns særlige behov.

Anni Pilgaard Christiansen vinder 3. plads Benny Andersen Prisen 2024. Foto: Isaac Musoke

Den Frie Digitale Skole er et online skoletilbud rettet mod børn, der af forskellige årsager ikke trives i den fysiske skoleform. De fleste børn går på DFDS, fordi de har været ramt af ufrivillig skolevægring.
Anni er en ildsjæl, der møder alle børn og forældre med empati og i øjenhøjde. Hun skaber
tilpassede løsninger for det enkelte barn, og er brændende optaget af, at gøre en forskel for hvert
eneste barn. Samtidig er hun åben og realistisk overfor, hvad der er muligt, og hvilke
begrænsninger, der er med en onlineskole. Derfor er et af hendes mantraer, at det bedste, der kan
ske er, at et barn ikke længere har brug for DFDS. Det betragtes som en sejr, når det unge
menneske melder sig ud, fordi de er blevet i stand til at gå i en fysisk skole og har fundet sin egen
plads i samfundet

Dommerpanelet fremhæver desuden, at “Skolevægring et stigende og komplekst problem uden nemme løsninger. Nogle gange sker social innovation nemmest udenfor det etablerede system, og Anni Pilgaard Christiansen er et godt eksempel på en ildsjæl der har arbejdet dedikeret og målrettet for at hjælpe børn i en svær situation.”

Der er indkommet to indstillinger, som kan læses her: Anni Pilgaard Christiansen og Anni Pilgaard Christiansen 2

Vi har modtaget denne video i forbindelse med Benny Andersen Prisen: