Benny Andersen Prisen

Vi ønsker hermed at indstille Anni Pilgaard Christiansen til Benny Andersen Prisen for sit utrættelige arbejde med at sikre læring, trivsel og socialt fællesskab til børn og unge som ikke kan rumme at indgå i de offentlige skoler.

Anni oprettede i 2020 Den Frie Digitale Skole, som er et privat onlinebaseret skoletilbud med dygtige, engagerede undervisere, der tilbyder undervisning både individuelt og på hold til elever i grundskolealderen, samt online fritidsklubber som fx madlavning, krea, skak og Minecraft.

En stor andel af eleverne hos Den Frie Digitale Skole er børn med særlige behov. Mange af disse børn er blevet overbelastet i det offentlige skolesystem og kæmper med ufrivilligt skolefravær (skolevægring).
Disse børn står ofte helt uden for skolefællesskabet og mange af børnene er påvirkede af dårlige oplevelser i deres tidligere ordinære skoletilbud. Flere kæmper med ensomhed eller oplevelsen af ikke at høre til og børnene blomster op under den særligt tilrettelagte undervisning som Anni og hendes indsats tilbyder. Anni forstår børnene og deres behov, og hun tilpasser skolen til børnene -og ikke omvendt. Børnene bliver mødt der hvor de kan lære, udvikle sig og opleve at de igen har et sted de hører til. Anni brænder for at skabe en god skole med DFDS – hvor alle børnene og også deres undervisere har det godt og er glade. Anni griber en gruppe af børn med behov der ofte ellers ikke kunne tilgodeses i almen regi.

Anni Pilgaard Christiansen er en ildsjæl uden lige, som med stor empati og engagement arbejder hårdt for at imødekomme det enkelte barns særlige behov. Hun matcher barnet med de rette undervisere, de rette emner og de rette rammer. Gennem individuelt tilrettelagt undervisning og sociale fællesskaber formår Den Frie Digitale Skole at genskabe og styrke mange børns faglighed, tro på egne evner og deres sociale mod.

Anni Pilgaard Christiansen opnår i samarbejde med sine medarbejdere i rigtig mange tilfælde sit mål: At bidrage til, at eleverne kommer i trivsel og igen bliver klar til at begive sig ud i samfundet og indgå i konventionelle undervisningstilbud og sociale fællesskaber.

Anni Pilgaard Christiansen yder dermed en ekstraordinær og specialiseret indsats for en stor gruppe børn som ellers ville sidde uden for de sociale fællesskaber og uden at modtage undervisning. Børnene får hos Anni og hendes medarbejdere en chance for at komme videre i deres læring og dermed videre i deres fremtid og hun er således værdig modtager af Benny Andersen Prisen.

mvh
Forældre til elever hos Den Frie Digitale Skole

Indstillet af: Matilde Danvad pva. forældre til elever hos Den Frie Digitale Skole