Benny Andersen Prisen

Dommerpanelet 2024 består af 4 yderst kvalificerede personer, der har kendskab til og indsigt i, hvad det vil sige og hvad der skal til, når man yder en ekstra indsats i arbejdet med udsatte børn og unge.

Rachel Röst

Rachel Röst er stifter og leder. Hun er cand. mag. i litteraturvidenskab, børnebogsforfatter og foredragsholder. Som ung blev hun selv anbragt på ungdomspension og bruger i arbejdet med Læs for Livet erfaringen som udsat og mønsterbryder til at skabe social forandring. Rachel Röst vandt Benny Andersen Prisen i 2014.

Birgitte Hagemann Snabe

Birgitte Hagemann Snabe, ph.d., er stifter af Young Global Pioneers, bestyrelsesmedlem i Hempel Fonden og fhv. direktør i Mary Fonden. Birgitte Hagemann Snabe har været en del af dommerpanelet for Benny Andersen Prisen siden stiftelsen.

Inge M. Bryderup

Inge M. Bryderup er professor i socialt arbejde på Institut for sociologi og socialt arbejde på Aalborg Universitet. Hun har gennem mere end 25 år forsket i forskellige problemstillinger i forhold til socialt udsatte børn og unge samt deres familier.
Inge M. Bryderup blev i november 2017 tildelt Børnesagsprisen for sin banebrydende forskning i forhold til socialt udsatte børn, unge og deres familier. Det er første gang, prisen går til en forsker.

Anne-Dorthe Hestbæk

Anne-Dorthe Hestbæk er seniorforsker emerita ved VIVE Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Hun har sit hovedfokus på børn og familier, der af forskellige grunde befinder sig i socialt udsatte positioner. Det gælder de konkrete indsatser, der kan støtte børnene og deres familier. Og det gælder det sociale arbejde omkring familierne.Anne-Dorthe Hestbæk står i spidsen for VIVEs deltagelse i Videnscenter for børneinddragelse og udsatte børn, som er søsat i samarbejde med Socialstyrelsen og Børns Vilkår.