Benny Andersen Prisen

Mohamad El-Sayed vinder Benny Andersen Prisen 2022

Mohamad El-Sayed Vinder af Benny Andersen Prisen 2022. Fotograf: Isaac Musoke

Mohamad El-Sayed blev på Børnekonferencen 2022 foran flere end 350 fagprofessionelle konferencedeltagere hyldet for sit arbejde med at stifte Hastrup FC og skabe tryghed samt forebygge, at unge i et boligsocialt udsat boligområde havner i en kriminel løbebane.

Vinderen blev udpeget af et dommerpanel bestående af fem eksperter blandt ni indstillede ildsjæle, der alle gør en forskel for udsatte børn og unge.

Ifølge dommerpanelet er Hastrup FC: ”Et dejligt projekt målrettet unge, for at støtte dem i udviklende relationer til andre uden for offentligt regi.” Og dommerne udtaler: ”Engagering af unge i sportsaktiviteter gør en kæmpe forskel i belastede områder, og indsatsen er  i høj grad båret af frivillighed. Ved at give prisen til Mohamad kan Benny Andersen prisen være med til at sætte fokus på vigtigheden af ildsjæle, der gør en indsats for at skabe inkluderende fællesskaber.”

Læs den oprindelige indstilling af Mohamad El-Sayed

Der er to formål med Benny Andersen Prisen.

Det ene formål er, at hylde de personer, der yder ekstraordinær og succesfuld indsats for at forbedre vilkårene for et eller flere socialt udsatte børn i Danmark.

Det andet formål er, at synliggøre ’de gode eksempler’, så de kan inspirere andre.

Der er ingen krav til, om de indstillede er ansatte eller frivillige eller hvordan de gør en forskel. I årenes løb har vi modtaget flere end 170 indstillinger til Benny Andersen Prisen. Meget mangfoldige og forskellige indstillinger, der viser at Danmark er fuld af ildsjæle, der brænder for at gøre en forskel for børnene.

Mohamad El-Sayed lavede med få dages varsel denne præsentationsvideo i forbindelse med prisuddelingen:

Tillykke til alle indstillede, nominerede og prismodtagere. Vi er heldige, at vi som land har mange dybt professionelle og engagerede fagpersoner. Alle indstillinger gennem årene og ikke mindst de foregående elleve års vindere kan ses på denne side.

Udover blomster, diplom og et eksemplar af Benny Andersens bog Snøvsen, modtager vinderne af Benny Andersen Prisen en symbolsk pengepræmie på 10.000 kr. som vinderne frit kan disponere over til på en eller anden måde, at kan komme nogle af de socialt udsatte, som de arbejder med, til gavn.

Følg Benny Andersen Prisen på Facebook her

Reportage fra Børnekonferencen 2022, hvor Benny Andersen Prisen blev overrakt

2. pladsen gik til Kirsten Troest fra Sorø

Kirsten Troest 2. Plads Benny Andersen Prisen 2022. Fotograf: Isaac Musoke

Kirsten er ansat med titlerne samordner, familievejleder og netværkskonsulent, og hun rummer det hele og mere til. Hun har gennem mere end 40 år arbejdet utrætteligt for udsatte børn og deres familier på alle tider af døgnet og alle dage på året.

Kirsten er imødekommende, empatisk og har en helt særlig evne til indlevelse og forståelse for det enkelte barn og dets familie og er i stand til at møde dem lige der, hvor de er i deres liv, ligesom hun evner at levere en differentieret og målrettet støtte til de enkelte, på deres præmisser, hvilket er en væsentlig årsag til at hun så ofte lykkes med sine støtteindsatser. Kirsten er vellidt og nyder stor respekt i de familier hun arbejder i, da de oplever sig hørt og mødt, ligesom Kirsten altid stiller op aften og weekend, hvis der opstår et akut behov.

Som der står i indstillingen, så er Kirsten: ”en kvinde som altid sætter andre før sig selv og man kan regne med hende! Hun hviler i sig selv, har begge ben på jorden og er ikke selvhøjtidelig, men finder det bare naturligt at gøre det hun gør – det er en del af hendes personlighed. Hun er ligefrem og ærlig – man ved altid hvor hun står og hvad hun står for – det gælder både børn, familier og kolleger.”

Dommerpanelet understreger, at: ” ”Det er jo mit arbejde”, siger Kirsten selv men der er ingen tvivl om, at Kirsten gør mere end sit arbejde og at hun er indbegrebet af en ildsjæl, der i 40 år har brændt for børn og familier i udsatte positioner.

Med en tilgang, der på én gang er faglig og personlig, tager hun afsæt i den enkelte familie og igangsætter en differentieret og målrettet indsats, der som oftest lykkes.

Hun er desuden til stor inspiration for sine kolleger – ildsjæles engagement smitter. Der er brug for mange ildsjæle og kreativitet, hvis vi skal have løftet arbejdet med sårbare forældre, børn og unge.”

Kirsten har lavet denne fine præsentationsvideo i forbindelse med uddelingen af prisen:

3. pladsen gik til Susanne Lehmann Hobolt Jensen fra Kolding

Susanne Lehmann Hobolt Jensen 3. Plads Benny Andersen Prisen 2022. Fotograf: Isaac Musoke

Susannes hovedopgave er at være kontaktperson for alle børnene under deres ophold på Kolding Krisecenter.

Susanne indstilles til Benny Andersen Prisen 2022, da hun med stor faglighed og kreativitet har udviklet et spil, som giver plads til fantasi og samtidig sætter rammerne for at få snakke og reflekteret over alt det, der er svært. Derudover lykkes det altid Susanne at få skabt så stærke og trygge relationer med børnene, at deres trivsel og selvværd øges under deres ophold og de får hjælp til at indgå i gode fællesskaber med krisecentrets andre børn.

Læs hele indstillingen af Susanne Lehmann Hobolt Jensen her

Ifølge dommerpanelet tildeles Benny Andersen Prisens tredjeplads 2022 til Susanne Lehmann Hobolt Jensen med denne begrundelse:  ”Ifølge Landsorganisationen af Kvinde-Krisecentre lever mere end 30.000 børn i Danmark i familier, hvor der er vold.  Vold i familier er oftest et stort tabu, og gennem kommunikationen kan Benny Andersen Prisen bidrage til at være med til at bryde det store tabu. 

Susanne Lehmann Hobolt Jensen har en positiv og legende tilgang til børn i en ekstremt sårbar situation.”

Susanne har produceret denne video i forbindelse med Benny Andersen Prisen 2022: