Benny Andersen Prisen

Kirsten er ansat med titlerne samordner, familievejleder og netværkskonsulent, og hun rummer det hele og mere til. Hun har gennem mere end 40 år arbejdet utrætteligt for udsatte børn og deres familier på alle tider af døgnet og alle dage på året.

Kirsten er synonym med begrebet ”ildsjæl” – hun kæmper de svages kamp og stiller altid op for ”sine” børn og familier og er deres ”talerør” ind i det professionelle system, hvilket har været medvirkende årsag til at alle tilbud og indsatser i Sorø kommune altid tager udgangspunkt i det enkelte barn og dets familie og ikke omvendt. Udsatte børn og deres familier har altid haft en helt særlig plads i Kirstens hjerte.

Som person er Kirsten en kvinde som altid sætter andre før sig selv og man kan regne med hende! Hun hviler i sig selv, har begge ben på jorden og er ikke selvhøjtidelig, men finder det bare naturligt at gøre det hun gør – det er en del af hendes personlighed. Hun er ligefrem og ærlig – man ved altid hvor hun står og hvad hun står for – det gælder både børn, familier og kolleger.

Kirsten er imødekommende, empatisk og har en helt særlig evne til indlevelse og forståelse for det enkelte barn og dets familie og er i stand til at møde dem lige der, hvor de er i deres liv, ligesom hun evner at levere en differentieret og målrettet støtte til de enkelte, på deres præmisser, hvilket er en væsentlig årsag til at hun så ofte lykkes med sine støtteindsatser. Kirsten er vellidt og nyder stor respekt i de familier hun arbejder i, da de oplever sig hørt og mødt, ligesom Kirsten altid stiller op aften og weekend, hvis der opstår et akut behov.

Kirsten er også en initiativtager/igangsætter, som gør tingene på sin helt egen måde og er et inspirerende forbillede for sine kolleger. Intet er for stort eller småt for hende, hun har alene fokus på det enkelte barn og dets familie og opgaven – hun har i årenes løb påtaget sig mange og alsidige opgaver, som hun har løst på sin helt egen og særlige måde – teorier er ikke i højsædet, men hun er alligevel professionel i sit arbejde. Hun giver sig selv fuldt ud i arbejdet og er vedholdende!

Kirsten er en ener, der evner at yde en forebyggende støtte i familier med store udfordringer og har således være medvirkende årsag til at barnet i mange tilfælde har kunnet blive boende hjemme, og ikke er endt i anbringelse.

Når Kirsten får en opgave, løser hun den med indlevelse, med menneskelighed, dygtighed og faglighed. Ingen opgave har været for stor eller lille til Kirsten. Hun har altid taget udgangspunkt i hvad familien havde brug for, for at komme videre og genvinde deres fodfæste – om det så var at svinge gulvmoppen, deltage i stormøder, hjælpe med at få børn i børnehave mv. Som hun selv udtaler: ”hvis det er det der skal til for at familien kan komme videre, så hjælper jeg gerne til, og så er det min oplevelse at man skaber bedre kontakt, når man laver noget sammen – som f.eks. ved en god snak over opvasken”

Kirsten kender mange familier i flere generationer og hun har gjort uudsletteligt indtryk på mange børn og familier her i området. Hun huskes af dem som hun har hjulpet igennem årene – de kontakter hende stadig, hvis de møder udfordringer på deres vej videre i livet.

På trods af at Kirsten i perioder selv har været udfordret af egen sygdom og sygdom i familien, så har man ikke kunnet mærke det i hendes utrættelige arbejde med familierne. Hun i dag stadig lige aktiv og utrættelig i sit arbejde, som også involverer at agere bindeled til de frivillige organisationer, som støtter udsatte familier.

/Tidligere leder i Familierådgivningen Sorø Kommune Henriette Mogensen

Indstilling 2 af Kirsten Troest

Indstilling af Kirsten Troest til Benny Andersen prisen 2022 for hendes utrættelige arbejde med udsatte børn og deres familier:

Kirsten er en fantastisk medarbejder, som altid går det ekstra skridt for de børn, unge og familier, der har brug for det.

Hvis Kirsten hører om et barn, en ung eller en familie, der har brug for hjælp, tilbyder hun gerne sin hjælp. Kirsten arbejde er alsidigt, hvor hun både støtter samvær, afholder familierådslagning, er familievejleder, netværkskonsulent og uddannet i KEEP. Hendes hjerte for at hjælpe andre er så stort og ordet ildsjæl dækker til fulde, hvordan både familier og kollegaer opfatter hende. Borgeren sættes altid først.

Kirsten er god til at skabe rammer for familier, så de kan skabe god dialog – selv når det er svært. Dette gør Kirsten via familievejledning og familierådslagning. Kirsten er utrolig god til at skabe kontakt til netværket, så vi gør brug af familiens ressourcer. Kirsten har for alvor skabt gode ringe i vandet via familierådslagning.

Kirsten er også ildsjælen, der skaffer julehjælp til utroligt mange familier. Det er en gave hvert eneste år. Kirstens overblik omkring julehjælpen er uovertruffen, og alle familier fra tidligere år huskes, ligesom nye er mere end velkomne. Der er ingen begrænsninger og Kirsten er rolig i at hun nok skal finde ressourcerne til alle. Kirsten har inddraget hele familien i arbejdet omkring julehjælp, hvor julepakker bliver nøjsomt pakket og leveret. Ved særlige tilfælde er de leveret til døren.

Det er også Kirsten som hvert år sender udsatte børn og unge på sommerferie lejr i og uden for Danmark i samarbejde med Røde Kors.

Udover at sikre en bedre jul og sommerferieoplevelser, hjælper Kirsten også med praktiske basale behov hvis en familie ex. venter barn. Kirsten opstartede et succesfuldt projekt ”Byttebørsen”, som var en lille butik med børnetøj som familier kunne hente/bytte gratis.

Kirsten er ydmyg i sit arbejde og forventer ikke et tak for hendes arbejde, ligesom det er svært for hende at sige at hun har gjort noget godt, for: ”det er jo mit arbejde”. Grundet Kirstens lange ansættelse og store kendskab til familier igennem tiden, giver Kirsten også sparring til sagsbehandlere med sit blik for familien, hvor hun som tidligere beskrevet har familiens ressourcer og vanskeligheder i fokus.

Kirsten omtaler og tiltaler alle respektfuldt. Hun finder løsninger sammen med børn og forældre, og hun er ildsjælen, der bringer fællesskabet tilbage hos familier, der kan have det svært.

Jeg ville ønske, at alle havde en Kirsten i deres Familierådgivning. Et menneske med et kæmpe stort hjerte der kæmper for alle familier.

Kirsten huskes af de børn og familier som hun arbejder i og får dannet en relation, så det er bemærkelsesværdigt hvor mange nu voksne som fortsat retter henvendelse til Kirsten, og en stor del som Kirsten fortsat har kontakt til.

Det er ikke kun kommunens børn og familier som nyder godt af Kirstens engagement. Det gør sagsbehandlergruppen også, og Kirsten er som kollega og menneske også lun, omsorgsfuld, interesseret, lyttende, betænksom og ærlig.

Er der nogen som fortjener at blive hyldet for sit arbejdet, så er det Kirsten Troest.

//Sagsbehandlergruppen i Sorø Kommune