Benny Andersen Prisen

Jeg vil gerne indstille Susanne L. H. Jensen som kandidat til Benny Andersen-prisen 2022.02.11 Susanne Lehmann Hobolt Jensen har været ansat som børnepædagog på Kolding Krisecenter i 2½ år. Hendes hovedopgave er at være kontaktperson for alle børnene under deres ophold på krisecentret. Hvert år har mellem 35-45 børn ophold på krisecentret og et typisk ophold vare 2-3 måneder. Børnene har været vidner til vold begået af deres fra mod deres mor, det vil sige at det er deres vigtigste omsorgspersoner, som ikke har været i stand til at passe på børnene og drage den nødvendige omsorg. Det medfører at børnene er traumatiserede af oplevelserne og har et massivt behov for hjælp og støtte.

Susanne arbejder intenst med børnene og også med mor-barn relationen. Børnene mistrives og er ofte tynget af skyld. De tror ofte, at de er skyld i volden. Vold i hjemmet er meget tabubelagt og derfor føler børnene, at de bærer på en stor hemmelighed. En af mekanismerne i vold i nære relationer er, at volden bliver normaliseret og de voldsudsattes værdier ændres og deres selvværd nedbrydes. Derfor er det centralt at børnene får mulighed for at få talt om deres oplevelser og får mulighed for at se en fremtid uden vold.

Susanne indstilles til Benny Andersen Prisen 2022, da hun med stor faglighed og kreativitet har udviklet et spil, som giver plads til fantasi og samtidig sætter rammerne for at få snakke og reflekteret over alt det, der er svært. Derudover lykkes det altid Susanne at få skabt så stærke og trygge relationer med børnene, at deres trivsel og selvværd øges under deres ophold og de får hjælp til at indgå i gode fællesskaber med krisecentrets andre børn.

Filosofi-spillet danner en ramme for læring, refleksion, socialt samvær. Formålet er at få et indblik i barnets tanker og derigennem mulighed for at støtte barnet omkring det, der kan være svært at snakke om. Spillet giver mulighed for at børnene kan komme frem med deres tanker i samspil med andre. Derved bliver det knap så farligt at dele sine følelser og tanker og det kan bidrage til at give barnet en bevidsthed om egne følelser og en selvforståelse. Det giver også andre, såsom børnepædagogen og moderen, en forståelse for barnet og måske baner det vej for en snak på et andet tidspunkt. Udsagn og kropssprog fra spilleseancen bringes ind i efterfølgende samtaler med barnet.

Spillet kan også anvendes i daginstitutioner og skoler, hvor formålet er at skabe læring, men også rammerne for en snak om følelser. Man kan som fagperson designe spørgsmålene som man vil alt efter alder, niveau, situation. Kun fantasien sætter grænser.

Indstillet af: Britt Malkiel Nielsen
Leder af Kolding Krisecenter