Benny Andersen Prisen

Den indsats som frivillige fra Selvhjælp Silkeborg og ansatte fra folkeskoler i Silkeborg Kommune ufortrødent yder i arbejdet for bedre trivsel blandt skoleelever, fortjener stor anerkendelse –og Benny Andersen prisen!

Når børn oplever at deres forældre bliver skilt, føler de sig ofte alene med alle de tanker og følelser som følger med: Hvordan fortæller jeg det til mine venner? Hvor skal jeg bo? Skal jeg skifte skole?
Hvorfor spørger mine forældre ikke hvordan jeg har det?
Når børn har søskende som fylder, kan det være svært at finde sin egen plads i familien.
Når børn vurderer sig selv negativt og generelt ikke trives, er det let for dem at forfalde til tanken om, at ’jeg er nok den eneste der har det sådan her’.
Sagen er imidlertid den, at lige meget hvilken af ovenstående problemstillinger som gør sig gældende, vil du i mødet med andre, der har det ligesom dig, opleve at kunne spejle dig i deres følelser og fortællinger. Når du mødes med andre som står i samme svære livssituation som dig, vil du opleve, at du ikke er alene.

Mange børn i Silkeborg Kommune har haft glæde af det helt særlige fællesskab, man kan opleve, når man deltager i en trivselsgruppe for børn.

Poul Skaarup, leder af Specialiseret Indsats og
Support, PPL i Silkeborg Kommune

”Vi skal passe på med at sygeliggøre børn. Ofte
er det jo ”nok” at blive mødt med
medmenneskelighed og nærhed. Jeg oplever, at
vi med trivselsgrupperne får fat på rigtig mange
børn så tidligt, at vi undgår at skulle sætte ind
med meget mere indgribende hjælp eller støtte.
Det at der både er en frivillig og en lærer i en
trivselsgruppe skaber en anden tryghed og
fortrolighed i rummet, og det løfter både den
frivillige og læreren, fordi de kan bidrage med
forskellige aspekter, der supplerer hinanden.
Selvhjælp Silkeborgs trivselsgrupper er derfor en
kæmpe ressource for Silkeborg Kommune. Det
viser sig også ved, at jeg kan se, at skolerne får
hævet deres generelle trivselsniveau –
simpelthen fordi lærerne fra trivselsgrupperne
inspirerer deres kolleger.”

I trivselsgrupperne arbejder eleverne hen mod at finde hvile i sig selv. De får mod til at handle, hvor de har mulighed for at forandre deres situation og de lærer at acceptere, hvad der ikke kan være anderledes.

Hvem er Selvhjælp Silkeborg?

Selvhjælp Silkeborg er en frivillig social forening,
der tilbyder selvhjælpsgrupper for og med børn,
unge og voksne i svære livssituationer.
Vi ønsker at skabe et alternativ til den
ensomhed der kan opstå, når man føler sig
alene i sin situation. Derfor skaber vi rammerne
for, at rige og nuancerede fællesskaber mellem
mennesker kan vokse. Hverken mere eller
mindre.
Vores frivillige gruppeledere sætter rammen for
gruppen, men styrken i en selvhjælpsgruppe
ligger i det fællesskab der opstår, når
mennesker i samme situation mødes og
udveksler erfaringer med hinanden om deres liv.
I en selvhjælpsgruppe er målet, at deltagerne
føler sig set, hørt og forstået af hinanden, og på
den måde hjælper hinanden til at leve det liv,
der er deres.
Selvhjælpsgrupper er altså hverken terapi eller
behandling, men et værn mod følelsen af at
være alene med sin udfordring – og det skaber
styrke og handlekraft

Siden 2012 har Selvhjælp Silkeborg sammen med Silkeborg Kommune hvert år etableret trivselsgrupper på skoler i hele kommunen. Trivselsgrupperne ledes i fællesskab af en ansat på skolen og en frivillig fra Selvhjælp Silkeborg. De står på samme fundament, da alle introduceres til selvhjælpens særlige metode og værdier. Via et Introkursus hos Selvhjælp Silkeborg klædes de på til, hvordan børnegruppere køres, og man bliver præsenteret for ”dåseåbnere for den gode samtale” i form af øvelser, lege, film, børnebøger og andet. Alt sammen redskaber som kan hjælpe til at åbne op for de gode samtaler om børnenes liv og det, der fylder for dem.

Grupperne samles om forskellige emner som selvværd, generel trivsel og søskende der fylder. Men langt de fleste grupper har det at have skilte forældre som fællesnævner.

Trivselsgruppernes præmis er, at børnene er eksperter på deres eget liv. Derfor tager grupperne udgangspunkt i de ressourcer eleverne finder ud af, de selv har. Når de lytter opmærksomt til hinanden, når de spejler sig i hinandens historier, når de udveksler erfaringer og når de opdager, at andre har lignende tanker og følelser, giver de hinanden den bedste hjælp, de kan få.

Målgruppen er bred. Det er både de elever, der tydeligvis har det svært, samt en langt bredere gruppe af elever, der umiddelbart er velfungerende og som alligevel vil have stor glæde af at blive set og hørt i en trivselsgruppe.

I 2020 har vi afviklet ca. 50 trivselsgrupper på 18 folkeskoler.

Vi oplever, at grupperne gør en stor forskel for børnene. Trivselsgrupperne er et frirum, hvor der er tid til at tale om det, der fylder for børnene. De deler glædeligt ud af deres erfaringer og hjælper hinanden. Der er plads til både grin og gråd i grupperne. Der er tavshedspligt, og børnene er både trygge ved at kunne dele tanker og følelser uden forbehold og stolte over at være med i en hemmelig klub, hvor man passer på hinandens historier.

Samskabelse når det er bedst
Vi mener, at indsatsen med trivselsgrupper både går foran i arbejdet for at gøre en forskel for børn i sårbare livssituationer, samtidig med at det er en proaktiv tilgang i dét paradigmeskift i samfundet, som muliggør samarbejdet mellem en frivillig og en fagperson.
Både frivillige og ansatte er tilfredse med samarbejdet på tværs. Sammen skaber vi bedre løsninger
end hver for sig.
Når vi bringer frivillighed ind i skolen, opstår der et anderledes rum, som adskiller sig fra den øvrige
skoletid. Og det er vigtigt. For trivsels-gruppetid er ikke skoletid.

Tal på at det virker
Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune har i efteråret 2020 (med VIA, Aarhus som ekstern evaluator) gennemført en evaluering af trivselsgrupperne på skolerne. Vi havde på fornemmelsen, at resultaterne nok ikke ville blive helt ringe; og vi blev blæst bagover. Både skoleledelser, ansatte lærere og pædagoger, frivillige og ikke mindst børnene, er meget tilfredse og glade for indsatsen. Som ét af børnene sagde: ”Den dag, jeg skal i trivselsgruppe, er en god dag!”.

Engagement
På trods af, at forårets nedlukning satte de igangværende grupper på pause, stod alle gruppeledere på spring, da der skulle startes nye grupper op efter sommerferien. Den energi og det engagement de lagde for dagen, vidner om, at det ikke kun er børnene, som har gevinst af at være med i trivselsgrupperne.
Anerkendelse er altid dejligt og Benny Andersen Prisen vil være en anerkendelse af de helt store for vores frivillige og ansatte gruppeledere.
Men uanset om de gode trivselsgruppeledere vinder eller ej, ser vi mod en fremtid hvor fortrolighed, ligeværdighed, medmenneskelighed og fællesskab fortsat bliver bredt ud til en masse af Silkeborgs børn.

Vi håber, at Børnekonferencen vil modtage vores indstilling. Vi står gerne til rådighed for yderligere oplysninger. Se evt.: https://selvhjaelpsilkeborg.dk/boern-unge/#tab-id-6
Her kan I se en video om trivselsgrupper: https://youtu.be/x8PRKMJU_-A

Indstillet af: Poul Skaarup og Kirsti Haven

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *