Benny Andersen Prisen

Sisse Boll indstilles for et enestående arbejde med Danmarks første
ordblindepatrulje på Smidstrup- Skærup Skole.

Det begyndte i 2012 med en enkelt ordblind udskolingselev, som havde
brug for at blive motiveret til at bruge sine it-hjælpemidler. Det
blev startskuddet til Danmarks første ordblindepatrulje på
Smidstrup- Skærup Skole i Vejle Kommune. Patruljen har i dag over 30
ordblinde elever og rejser rundt i landet.
Sisse var hurtigt til at se en resurse i elevernes kendskab til IT
og hvordan dette kunne udnyttes positivt i forhold til IT
kompenserende og kvalificerende hjælpemidler.

Samtidig havde og har Sisse et fantastisk blik for hvordan de
ordblinde elever kunne gøre hinanden stærke igennem elevnetværket i
ordblindepatruljen.
Eleverne i patruljen mødes en gang om måneden for at lære nyt og
udveksle erfaringer. Ordblindepatruljen har fire superbrugere (elever)
som de andre ordblinde elever kan trække på i dagligdagen og hente
hjælp fra. Superbrugerne laver samtidig instruktionsvideoer til de
programmer de ordblinde elever benytter og er med til at lave
dagsorden til møderne i ordblindepatruljen. Endvidere arrangerer
ordblindepatruljen forældreworkshops i løbet af året, hvor aktuelle
emner omkring ordblindhed tages op. På denne måde er
ordblindepatruljen også med til at opbygge et netværk for
forældrene.
Sisse har fra starten været primus motor og samlingskræft omkring
arbejdet med patruljen – og er efterfølgende blevet hjulpet af
mange gode kolleger. Hun har passioneret, kærligt og med stor blik
for elevernes potentiale løftet arbejdet med ordblindhed på skolen
fra noget som var den enkelte elevs udfordring til noget vi alle er en
del af og stolte af.
Det er med stor glæde at se, hvordan Sisses arbejde med
ordblindepatruljen i dag er ved at sprede sig over det ganske land med
opstarten af nye patruljer. Dette bl.a. på baggrund af et utal af
fantastiske oplæg ved (Læringsfestivaler, Netværkslokomotivet,
ROAL, møder med læsevejledere i andre kommuner) fra Sisse, hendes
kolleger og superbrugerne. Og historien slutter ikke her – i dette
skoleår er ordblindepatruljen på Smidstrup- Skærup Skole udvidet
til at blive et kompetencecenter for ordblindhed i Vejle Kommune.
Superbrugerne (eleverne)har med Sisses hjælp været på besøg på
andre skoler i Vejle for at starte nye patruljer op.
Sisse viser hvordan hun som lærer i ordblindepatruljen har gjort en
kæmpe forskel for en masse børn. Jeg vil sent glemme et øjeblik fra
årets Læringsfestival, hvor superbrugeren Rikke sagde følgende om
ordblindepatruljen fra scenen:

”Jeg kom ind og så, at jeg er
ikke den eneste. Jeg er ikke den eneste, som synes det er svært og
træls. Og det har gjort det i dag, at jeg i dag kan stå på denne
scene og fortælle om det og give min viden videre til andre – og
jeg er glad for at kunne hjælpe andre og komme over den grænse at
være ordblind.” Ordene taler for sig selv!

Ordblindepatruljen.dk blev tildelt Årets Læseinitiativpris 2017. Et
resultat af Sisses arbejde.

Sisse Boll er lærer på Smidstrup- Skærup Skole og tovholder for
patruljen.

Med venlig hilsen
Lance Luscombe
Skoleleder
Smidstrup- Skærup Skole

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *