Benny Andersen Prisen

Hun hedder Pia Christensen. Hun er pædagog – og hun er passioneret!

Hun fører sig ikke frem. Hun er bare en af hverdagens helte. Tålmodigt, roligt og empatisk arbejder hun for børn og unge med mange funktionsnedsættelser.

Tilbage i 1998 møder Pia lille Troels. Han er 1 år og flytter ind i vores døgninstitution Camillehusene. Pia skal være hans kontaktperson. – Og det er hun fortsat i dag, 14 år efter.

Troels snakker aldrig. Han elsker musik. Lige fra Beethoven og Brahms til Safra Duo.

Troels kan ikke orientere sig via sit syn, han kan ikke spise selv, han skal have hjælp til alle personlige gøremål, han benytter medicin for at dæmpe epilepsi, og han begynder ikke at gå, da han skal. Men han er tryg og har vilje og mod.

Blandt meget andet gribes Pia tilbage i 2004 af en metode, der hedder MOVE – Mobility Opportunities via Education. Et pædagogisk og motorisk program, som er udviklet til børn og unge med multiple funktionsnedsættelser med henblik på at øge muligheden for at blive selvhjulpen – at stå og gå.

Med udgangspunkt i metoden støtter hun sindigt, tålmodigt og passioneret Troels i hans udvikling. Han skal op og gå!

Hun tager udgangspunkt i de styrker, hun finder fysisk og psykisk hos Troels. I sit samvær med ham sikrer hun, at udgangspunktet for ham er, at han støttes og opfordres i at bruge alle sine egne kræfter, og dertil tilpasser hun udfordringer, i en tilpas mængde og forstyrrelse, så det udfordrer hans lyst og kræfter.

 

Så sker det – pludselig for 2 år siden rejser Troels sig fra gulvet, står – og går sine første selvstændige skridt frem i livet.

Pia troede på det. Pia forstod og benyttede en metode, hun havde tillid til. Hver dag har omsorgen, støtten, træningen og hjælpen udgangspunkt i MOVE.

Med tålmodighed og kærlighed til Troels og til sit fag og med styrke gennem sin faglige identitet som pædagog for de svageste – er Pia berettiget til en kæmpe cadeau.

Troels havde og har selvfølgelig fortsat særlige vilkår for udvikling. Gennem en standhaftig og passioneret indsats er Pia sammen med sine kollegaer med til at give Troels og mange andre børn med funktionsnedsættelser de bedste muligheder for udvikling. Med udgangspunkt i, at barnet altid ønsker at gøre sit bedste og gerne lidt til – når nogen tror på dem og giver den rette motivation. Med stor interesse og dygtighed lader Pia og hendes kollegaer sig inspirere af en metode og gør derefter deres bedste i de rammer, de har til rådighed.

En ægte helt i hverdagens arbejde!