Benny Andersen Prisen

Peter blev ansat som ungdomskonsulent i 1989 i den daværende Grenå Ungdomsskole, som efter kommunesammenlægningerne i 2007 kom til at hedde, Ungnorddjurs. Peter er oprindeligt uddannet typograf, men han er et lyslevende eksempel på, at man ikke nødvendigvis behøver at have en pædagogisk uddannelse for at gøre en forskel for de socialt udsatte børn og unge.Som ungdomskonsulent kender Peter alle unge i Grenå – og de unge kender ham. Intet barn eller ung går Peters næse forbi, men hans hjerte banker nok kraftigst for de børn og unge, for hvem starten på livet ikke har været let, og som dagligt kæmper med massive sociale og emotionelle problemstillinger. På trods af, at de børn og unge Peter møder som regel ikke har mange gode erfaringer med voksne mennesker, lykkes det ham hurtigt at få opbygget en stabil og stærk relation, som danner grundlag for det videre arbejde med barnet eller den unge og dennes familie og netværk.Peter tror på og brænder for en skarp og helhedsorienteret indsat, og hvis et ungt menneske har det svært, formår Peter altid hurtigt at få samlet alle relevante fagpersoner omkring den unge. Peter er således en kendt og højt respekteret samarbejdspartner for socialrådgivere, lærere, PPR-ansatte, rusmiddelcentre, politi m.fl. Ikke mindst hans kollegaer i Ungnorddjurs, nyder godt af hans store faglighed, dybe medmenneskelighed og aldrig svigtende engagement – Peter kan man altid få fat på.Gennem tiden har Peter været foregangsmand for et utal af projekter, hvis erklærede mål altid har været at opnå bedst mulige livsvilkår for de udsatte børn og unge. Ligesom alle sine sager, har Peter altid fulgt disse projekter helt til dørs.

Af projekter som Peter gennem tiden har været primusmotor for kan her nævnes:

  • Unghuset – et bosted for unge der af den ene eller anden grund ikke kan bo hjemme ved sine forældre. Visitation til dette bosted foregår via Børn & Unge.
  • Flygtningeklub – Fokus på integration af unge tosprogede og mødet med etnisk danske unge.
  • Kontakten – Dagsprojekt for socialt udsatte unge. Formålet var at give de unge en tro og et bevis på, at de kunne noget.
  • Støttekontaktkorpset i Ungnorddjurs – Unge der har brug for en voksen rollemodel
  • Misbrugsbehandling af unge under 18 år i Ungnorddjurs – Peter har været gennemgående i udviklingen af tilbuddet, som i dag varetages af en misbrugsbehandler ansat under Ungnorddjurs.

Gennem disse projekter og mange flere og i sit daglige arbejde som ungdomskonsulent har Peter konstant bidraget til, at Ungnorddjurs i dag har udviklet sig til et pædagogisk kraftcenter med stærke samarbejdsrelationer til alle relevante aktører inden for det sociale område.

Vi oplever ofte, at unge som Peter har været i kontakt med, også selvom det er mange år siden, kommer ind på kontoret i Grenå og spørger efter ham. De vil sige ham tak og fortælle, at de er kommet godt videre i livet. Vi kan kun give takken videre, for Peter er som sædvanlig ikke på kontoret. Han er ude at i byen for at hjælpe en anden ung, der også har brug for ham.