Benny Andersen Prisen

Det er med stor glæde at vi indstiller Annibett Petersen til Benny Andersen prisen 2012!

Vi har det fornemmeste arbejde i hele verden;
det unikke arbejde med at gøre de helt små mennesker klar til livet!”
Sådan siger Annibett selv om sit arbejde i Molevitten. Vi vil gerne indstille Annibett til denne pris, fordi hun er en fantastisk ildsjæl som dagligt udøver sin engagerede pædagogik og sammen med sit dedikerede personale gør en væsentlig forskel i vores børns liv – hver dag.

Annibett har helt ekstraordinært styret Molevitten gennem

  • akut sammenlægning af 2 børnehuse pga. skimmelsvamp
  • integration af to forskellige institutionskulturer og personalegrupper
  • udhusning til slidt institution
  • at være lukningstruet – med deraf følgende stressramt personale og forældre
  • at få personalet på benene igen ved at bevare sin optimisme

Det bør desuden bemærkes at Molevitten har en af de laveste sygefraværsprocenter i kommunen. Udover alt dette formår Annibett stadig at have overskud til at være aktiv i Red Barnet!

Vedr. sammenlægningen af børnehusene Bjergbakken og Rørmosen 2008

Disse to selvkørende institutioner blev slået sammen, da Annibett fungerede som leder for Rørmosens Børnehus. Hun fik pludselig til opgave at varetage to kriseramte institutioner som fik konstateret meget alvorlige angreb af skimmelsvamp, og som direkte konsekvens heraf blev tvunget til akut udhusning.

Pga. sagens alvorlighed måtte personale og børn køres til Viby Sj. hver dag i et halvt år.
De gamle bygninger blev jævnet med jorden.

Derefter fandt Roskilde Kommune endelig en bygning på Sct. Hans gade, hvor begge institutioner kunne genhuses midlertidigt. Dette sted havde ikke været i brug i 6-7 år. Det var en gammel handicapinstitution, hvor alt var slemt forfaldent, og hvor der var rævegrave i haven og mårhuler på loftet.

Det siger sig selv at det krævede sin kvinde at få disse slidte rammer transformeret til et trygt og hyggeligt miljø med trivsel for børn, personale og forældre. De mange nedskæringer til trods, lykkedes det Anibett og hendes gæve team af utrættelige ansatte at få en værdifuld hverdag stablet på benene for alle involverede med stor succes!
Hun har formået at skabe en tryg, ny institution under navnet Børnehuset Molevitten.

Personalet fra begge steder trives, ungerne har det godt, alt går fint – de har fundet sig til rette i deres nye omgivelser.

2010 – lukningstruet
Derfor kom det som et chok for personale og forældre da Børnehuset Molevitten pludselig blev lukningstruet pga. lokalernes dårlige stand. Som den stærke kvinde Annibett er holdt hun endnu engang fast i sit skib og fik styret personale, børn og forældre gennem hård sø. Der blev kæmpet bravt og Molevitten blev reddet på et hængende hår.

Hvordan kunne det lade sig gøre? Det kunne det fordi Annibett besidder en særligt unik egenskab til at holde gejsten oppe – og at smitte sine omgivelser med sit brændende engagement og optimisme.

Molevitten er hendes skude, og hun giver ikke op, før alle er endeligt i sikker havn!

Annibett er ikke kun en ansvarsbevidst leder, hun er en forrygende pædagog. Hun ser og hører børnene og formår at videregive sin viden om børns trivsel til personalegruppen. Hun er en stærk, karismatisk og innovativ kvinde. Forældregruppen og personalet er dybt taknemmelige for Annibetts enestående og uvurderlige indsats for vore børn.

Nogle af de ord personalet på Molevitten forbinder med Annibett som leder, kollega, menneske og ven er:

ordentlig, engageret, rummelig, empatisk, positiv, enestående, dedikeret, ildsjæl, nærværende, inspirerende, humoristisk, fintfølende, god til at give plads, har holdt os oppe, tager os alvorligt, får det bedste frem i en, styrker andres ressourcer, formår at give kærlighed til alle, total skarp!

Som det forhåbentlig fremgår har Annibett en særlig stjerne hos rigtigt mange mennesker som er eller har været i berøring med Børnehuset Molevitten. Hun arbejder som en hest for børns vilkår – uden at gå fra snøvsen, selvom der i perioder er strid modvind.

Dérfor synes vi hun skal have Benny Andersen prisen 2012.