Benny Andersen Prisen

Jeg indstiller, hermed Vognmandsparkens børnehave til Benny Andersen prisen 2011

Personalegruppen i Vognmandsparkens børnehave består af 4 pædagoger, 1

medhjælpere og en halv årlig studerende. Børnehaven har 44 børn i alderen 3-6 år, og
er indenfor normalområdet.

Personalet mener, at de fleste børn på et tidspunkt i deres børnehavetid kommer i

en udsat position og dermed har brug for særlig støtte og hjælp. De har fokus på
det enkelte barn og dets vanskeligheder. Alle børn har deres specielle behov og
deres dilemmaer. Dette bliver der taget hensyn til og hjulpet med, dog uden at lave
begrænsninger for børnene. Det er vigtigt, at børnene forbliver en del af børnehavens
fællesskab

At træde ind ad døren første gang til vognmandsparkens børnehave, kan for mange

være en speciel oplevelse. Man ser hurtigt at det ikke er et helt almindeligt sted man
er havnet. Hvis man havde regnet med at komme ind i en traditionel børnehave,
så tager man fejl. Det hvide IKEA inventar, og børnevenlige slidstærke møbler er
udskiftet med parketgulve, mange grønne planter, snedkermøbler, lyse rum, pejs,
klaver og badekar med guldvandhane. Det betyder, at børnehaven opleves som et
hjem, og at børnene mærker hygge, sjæl og tryghed.

Denne alternative indretning, gør at man føler at alle har ret til at være her. Ikke blot
børnene, men også forældrene, som meget ofte tager sig god tid, når de skal hente
deres børn, gerne med en kop kaffe og en god snak med personalet, og/eller andre
forældre.

Det er nemlig sådan at hvis børn skal trives, skal familien trives, på både godt og
ondt, ligesom alle os andre.

Netop familiens trivsel er i fokus i det daglige arbejdet. Det er nemlig ikke kun barnet
som bliver meldt ind, men hele familien.

Ligesom børnene danner relationer, gør deres forældre også. Der er flere eksempler
på familier, som ved hjælp af børnehaven har skab et godt socialt netværk. Det gælder
især for socialt udsatte familier. Disse relationer er i mange tilfælde langvarige, og
kan nogle gange føles det som et familieforhold som indbyrdes støtter hinanden.
Disse relationer bliver grundlagt og dyrket i børnehaven, ved blandt andet sociale
arrangementer og forældremøder. Forældremøderne skal være attraktive, hvorfor
målsætningen lyder at det skal være som en fest, man ikke vil misse, og alle skal få
noget ud af dem.

Børnehaven arbejder med en pædagogik, som især har fokus på børnenes følelser,

og evnen til at udtrykke dem. Et barn kan sidde til en samling, og tale om hvordan
det går med mor og fars skænderier derhjemme, og hvordan hun reagerer på det. De
øvrige børn kan derpå blive inddraget, og komme med deres erfaringer og råd. Der
bliver især snakket om hvordan familien har det derhjemme, dette skyldes naturligvis
at børnene ofte er symptombærer for noget, der vedrører hele familien.
Børnene øver sig på den måde, i at fortælle andre hvad der rører sig inde i dem.
Vi ser dette som en vigtig evne at have med sig i livet, da dette er et redskab for
bearbejdelse af evt. problemer som måtte være i livet. Det er en bedre at kunne give

udtryk for sine problemer, end at slå sig ud af dem.

Denne kultur betyder også at børnehaven er meget rummelig, og der er plads til alle

Der er i børnehaven opstået en kultur, som siger at døren altid er åben for såvel nye
som ”gamle” børn og forældre.

Her kan de råd og vejledning i forhold til store og små problematikker. Disse
problematikker bliver håndteret meget professionelt, og ofte kommer både barn og
forældre styrket ud ad perioden.

Dette er noget som forældrene benytter sig af, og giver udtryk for at det er en ting som
er med til at gøre Vognmandsparkens Børnehave helt speciel.

Det er svært at beskrive atmosfære anerkendelse og inklusion. Det skal man se og

opleve. Min erfaring siger, at det hjælper familier at have et sted de føler sig hjemme,
og at det som regel er efter man ikke længere er tilknyttet, at man for alvor ved hvad
ikke har mere. Derfor vender børn og voksne ofte tilbage for at besøge børnehaven og
personalet, og det skal i også være velkomne til.

Citater fra børn og forældre

Uden jer, og jeres hjælp, var vi ikke kommet igennem det..”

” Tak fordi, i også har vist os hvordan man også kan gøre”

”Tak fordi, i viste os hvordan man kan behandle hinanden på en anden måde.”

”Tak, fordi, i har lært mine forældre mange gode tips, om hvordan de bliver de bedste
forældre for mig”

” Vi har oplevet pædagogik på et meget højt plan, og til alle tider følt os taget
alvorligt når vi havde noget at tale om”

Personale:
Lillian Gregersen Pædagogisk leder
Christina Søby Pædagog
Lisbeth S. Pedersen Pædagog
Anders Vincents Pædagog
Kristian Demuth Medhjælper
Sofie Guldager Vikar
En halvårlig studerende

Webside

http://www.vognmandsparken.roskilde.dk/