Benny Andersen Prisen

Med Benny Andersens egne ord, vil ledergruppen i Billund Kommunes Børne- og Kulturforvaltning gerne indstille sundhedsplejerske Marita Kirketofte til Benny Andersen prisen 2011

Lighed

Og ingen mennesker er mindreværdige
At nogen føler sig mindreværdige
og føler andre som merværdige
skyldes for det meste
at de der føler sig merværdige
får andre til at føle sig mindreværdige
At få andre til at føle sig mindreværdige
må betragtes som mindreværdigt
så derfor må de der betragter sig selv
som merværdige og betragter de andre
som mindreværdige selv betragtes som
mindreværdige
Men hvis alle må betragtes som mindreværdige
kan betegnelsen ikke bruges mere
derfor er der ingen mindreværdige mere
                                    her i reservatet

– Benny Andersen

 

Sundhedsplejerske Marita Kirketofte er med sin indsats for udsatte børn og familier med til at skabe mindre mindreværdighed og mere lighed og værdighed.

Se uddybning af begrundelse i vedhæftede bilag.

Marita Kirketofte indstilles af ledergruppen i Børne- og Kulturforvaltningen i Billund

Kommune bestående af:
Børne- og Kulturdirektør Erik Holm
Leder af PPR Jesper R. Hansen
Leder af familieafdelingen Leif Christensen
Sekretariatsleder Gunhild Bette Sørensen
Administrativ pædagogisk konsulent på skoleområdet Kirsten Meisner
Administrativ pædagogisk konsulent på dagtilbudsområdet Lisbeth Østergaard og
Leder af sundhedsplejen Jytte Pedersen

Januar 2011

Bilag til

Indstilling af sundhedsplejerske Marita Kirketofte fra Billund Kommune til Benny Andersen prisen 2011

Marita Kirketofte er som menneske og sundhedsplejerske en sand ildsjæl i sit arbejde med udsatte børn og familier i Billund Kommune. Maritas arbejde omfatter både de små børn og nybagte familier, men også skolebørn og unge. Marita har udover timer i sundhedsplejen også 10 ugentlige timer i Familieafdelingens forebyggelsesteam, hvor hun tilbyder særlig indsats i familier, der af en eller anden grund har det svært. Marita arbejder tidligt og sent, skåner aldrig sig selv, er kendt af kolleger som den, der altid er opdateret på nyeste viden og som den de yngre sundhedsplejersker gerne spørger til råds. Marita er en god blanding af et myreflittigt, engageret og reflekterende menneske, en glad, humørfyldt kvinde og samtidig altid ydmyg om egen formåen og indsats.

Marita har især i sit arbejde med den resurseorienterede videometode Marte Meo gjort en særlig indsats for udsatte børn og familier. Som ét eksempel blandt mange kan nævnes den særlige støtte til et ungt forældrepar, der ikke selv havde haft gode opvækstvilkår og derfor ikke havde gode modeller for det at være forældre. Der var bekymring fra flere sider i det professionelle netværk om hvordan, det skulle gå. Ved hjælp af korte videooptagelser af hverdags situationer som at pusle og bade sit barn og give sit barn mad, kunne Marita vise de unge forældre, videoklip af hvad de lykkedes godt med: at se og følge deres barn, at tale i en rar tone, at smile til barnet, at sætte ord på det de selv gjorde osv. Vigtige elementer i at skabe sikker og tryg tilknytning mellem det lille barn og forældrene som grundlag for en tryg opvækst og oplevelsen af at lykkes. Ved at fokusere på de steder i optagelserne, hvor forældrene lykkedes godt med forældrerollen, blev det unge forældrepar deres egne gode modeller og de viste billeder var nyttige i forhold til at tydeliggøre, det forældrene helt konkret skulle gøre mere af. Det unge forældrepar voksede med opgaven og barnet udviklede sig sundt og godt.

Marita opnår med sin venlige, ydmyge og professionelle væsen let en god kontakt med udsatte børn og familier og vinder deres tillid. Herved formår Marita ofte at skabe grobund for en velfungerende tværfaglig indsats, der også er central i arbejdet med udsatte børn.

Indstillingen fra den samlede ledergruppe i Børne- og Kulturforvaltningen vidner om stor respekt for dette professionelle tværfaglige arbejde.

I sit virke som sundhedsplejerske ses Marita altid cyklende rundt i Billund by uanset vejrforhold, naturligvis med cykelhjelm på som den gode rollemodel i bybilledet. Som et ekstra kuriosum kan nævnes at Marita ved helbredstjek af medarbejdere i kommunen i

forbindelse med ” Sunde medarbejdere på 100 dage” viste sig at have et af de bedste kondital.

Med en 62 års fødselsdag lige om hjørnet, påtænker Marita snart at slutte sit aktive virke som sundhedsplejerske. Som afslutning på at langt og engageret arbejdsliv som ildsjæl for børn og familier, fortjener Marita den påskønnelse, som indstillingen til Benny Andersen prisen medfører.