Benny Andersen Prisen

Jeg vil gerne indstille ungdomsuddannelsesvejleder Christina Holm til Benny Andersen-prisen.

Christina arbejder som skolevejleder tilknyttet en række skoler i Kalundborg Kommune, både folkeskoler og friskoler. Her arbejder hun hver dag for at skabe muligheder for de unge, hvor fremtiden ser allermest sort ud. Unge med skoleværing. Unge der er skoletrætte. Unge der fagligt, socialt og personligt har udfordringer. Unge der er psykisk sårbare.

Christina tager de unge alvorligt. Hun lytter oprigtigt og hjælper med at afsøge og afprøve muligheder for at skolegangen bliver bedre og for at give håb, oplevelser og kontakter I forhold til job og uddannelsesmuligheder efter 9. Klasse.

Christina er ekstrem god til at få etableret kontakt til alle unge, uanset hvilke udfordringer de har og hendes faste motto er “Ingen unge skal lades i stikken”. Hun finder muligheder også når skolegang og uddannelse virker nærmest umuligt. Christina gir ikke op på en ung der syntes skolen er kedelig eller svær. Hun er eminent til at igangsætte meningsfulde forløb som alternativ skolegang. Det kan være en ung hun tager med ud i en virksomhed for at lave praktik en fast dag om ugen i stedte for skole. Sådanne forløb er der mange unge der har fået læreplads af. Det kan være en ung hun allerede i 9. klasse hjælper med forløb på en ungdomsuddannelse i en periode.

Hun er et vigtigt bindeled mellem den unge, skolen, forældrene, ungdomsuddannelser og virksomheden. Christina er den type uddannelsesvejleder man ville ønske ALLE unge havde. Christina er også I tæt dialog med forældrene til de unge hun hjælper. Når man har et barn der ikke trives, på den ene eller anden måde er det supervigtigt at have en uvildig og klippefast støtte, der ikke er institutions afhængig eller myndighed.

Jeg håber Christina tildeles Benny Andersen-prisen, da det kan være med til at sætte focus på hvor vigtigt det er at de voksne omkring de unge hjælper med at vise veje og muligheder og give håb for et liv med mening, indhold, og gode sociale relationer.

Indstillet af: Ellen Marie Andreasen