Benny Andersen Prisen

Hvor går man hen, når man er ung og ikke kan gå i skole på grund af mistrivsel, psykisk sårbarhed eller angst? Hvad gør en skole, der møder alt for mange unge, der har alt for stort fravær? Man laver en ny skoleafdeling til de unge.

Derfor vil jeg gerne indstille et team af medarbejdere fra skolens ”Unge Med Angst” klassen på Sct. Hans Skole i Odense til Benny Andersen Prisen 2021. De har oprettet og etablere tilbuddet UMA – Unge med angst.

Et tilbud som får de unge til at sige:
• Der er plads til alle i UMA.
• Alle har forståelse for alle.
• Kan gøre tingene i eget tempo.
• Kan være ærlig om sine problemer.
• Ingen dømmer mig.
• I UMA er jeg sammen med andre, som har det på samme måde som mig.

Gruppen af medarbejdere oprettede i 2014 UMA som et særlig tilrettelagt skoletilbud for ikke udadreagerende unge, bla. med angstdiagnoser og mistrivsel for Odense Kommunes skolers overbygning.

Teamet består af pædagoger og lærere, alle med relevant efteruddannelse, der sætter alle deres professionelle kompetencer i spil i et tværfagligt samarbejde med de unge, deres forældre og eksterne samarbejdspartnere.

Teamet har i UMA opbygget en struktur for de unge, hvor dagligdagen er præget af god tid, ro, forudsigelighed og passende udfordringer, hvor alle de unge spørges og lyttes til og bliver involveret i og omkring egen situation og valg. De unge kan regne med, at uanset deres situation bliver de mødt tålmodige empatiske voksne, der kan tilbyde dem stabilitet og tryghed i hyggelige rammer.

Gruppen af medarbejdere arbejder med stort engagement og høj faglighed på at forbedre de unges livssituation. Udgangspunktet for deres arbejde er, at de vil noget med de unges almene dannelse og noget som kan og skal støtte de unge i deres uddannelse. De understøtter de unge i at kunne ændre deres forhold til verden og ikke mindst til sig selv og hinanden, hvor redskaberne er åbne dialoger, leg, læreprocesser, filosofi, motorik og kreative processer.

Går man en tur gennem UMA´s lokaler vil man opleve, at eleverne bliver taget i mod om morgenen ved fællesbordet. Dagen bliver aftalt og programmet gennemgået. Eleverne vil derefter gå ud i mange små rum, hvor de vil få en særligt tilrettelagt undervisning. Aftalerne kan både gælde varigheden af undervisningen, men også formen. Ikke alle kan være sammen med en anden elev i en undervisningssituation. Der kan være samvær om et bordtennisbord i en pause eller der spilles spil. Der kan også være kreative værksteder eller undervisningen er i træning til at f.eks. at gå i butikker og købe ind til frokost.

Teamet vægter og har stor succes med en udvidet forældrekontakt blandt andet i form af samtaler med pædagogisk personale efter behov, afholdelse af netværksmøder og igennem mulighed for samvær med øvrige forældre omkring udvalgte temaer og inspirationsoplæg. På opslagstavlen i fællesrummet hænger mange breve fra forældre, som takker for, at de er blevet hørt for første gang.

UMA har nu eksisteret 7år og har opnået at hjælpe mange unge videre til et lettere liv. Flere elever har taget folkeskolens afgangsprøve i enkelte fag med gode resultater, der har kunnet give dem adgang til videre uddannelse. Der er ingen tvivl om, at de dygtige medarbejderne har haft en helt afgørende betydning for de unge og deres mulighed for at skabe en ændring i deres liv.

Sidste skud på stammen i UMA´s udvikling er, at teamets kompetencer nu kommer flere elever i Odense Kommune til gavn, idet de nu er organiseret i et rejsehold, der tager rundt til andre skoler og hjælper dem med at etablere skoletilbud til unge, der har svært ved at komme i skole.

I en tid hvor mange unge mennesker kæmper for at kunne få hjælp til at klare sig i livet og i skolen, er det fantastisk at opleve, at der virkelig er nogen, der kan gøre en forskel. Derfor kunne det være skønt at anerkende teamets store arbejde med et beløb, der kunne komme de unge til gavn.

Indstillet af: Lars Eriksen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *