Benny Andersen Prisen

Torben Juel SørensenTorben Juel Sørensen har i hele sit arbejdsliv gjort en forskel for udsatte børn og unge. Han har i Danmark været en pioner i specialskoleområdet i de sidste 25 år. Han har med hele sin livsånd altid arbejdet med udgangspunkt i børnenes udfordrende situation, og brugt pædagogik og skole som den løftestang, der skulle løfte børn og unge ud af mistrivsel og frem til håb og tro på, at alt er muligt i livet. Han har i 20 år som skoleleder på Nyborg Heldagsskole vist utallige succeser på mønsterbrydninger og livsændringer for udsatte børn og unge, og først og fremmest har han succes med at overføre sit inspirerende menneskesyn og pædagogiske værdier til alle medarbejdere på hans skole. Med ildhu og sjælevarme omfavner han børn, forældre og medarbejdere og får alle til at løfte i flok. Og altid med udgangspunkt i barnet. Ofte vender disse børn tilbage til skolen som voksne og får en krammer, en snak og en kop kaffe af Torben. I efteråret 2015 bragte Fyns Stifttidende en rørende artikel om skolens og Torbens enorme betydning for 6 tidligere udsatte børn, og hvorledes deres liv havde ændret sig fuldstændig efter 3 – 4 år på Torbens skole.

Torben startede som skoleleder-pioner med 5 udfordrende elever i en klasse i 1995, og opbyggede et pædagogiske koncept, hvor eleverne skulle være i skole helt indtil sidst på eftermiddagen, men til gengæld skulle undervisning og aktiviteterne tænkes anderledes og praktisk-kreativt, og lærere og pædagoger skulle arbejde ligeværdigt sammen. Så i stedet for at børnene skulle smides ud af skolen eller gå mindre tid i skole, så skulle de gå mere i skole!

Konceptet Heldagsskole blev påført skolen, og at skolen i dag har 100 elever fra hele Fyn, og dermed er landets største Heldagsskole, vidner både om kampiver, men også Torbens tro på egne og andres evner. På Torbens kontor hænger et drilsk dødningehovede, og ovenover står der: ”Vi overgiver os aldrig.” Det har nemlig ikke altid været lige nemt for Torben at sikre skolens overlevelse, men med grænseløs arbejdsindsats og håb om fremtiden, står hans livsværk nu større og klarere end nogensinde før.

Torben har altid gjort meget ud af at synliggøre og dokumentere skolens resultater. Helst ikke for selv at komme i søgelyset, men kun for børnenes skyld. Samt ud fra den overbevisning, at mange kommuner og skoleledere bør arbejde hårdere og grundigere med specialpædagogik til gavn for de udsatte børn. Torben har blandt andet i 10 år fungeret som Formand for Heldagsskolernes Landsforening, og lige nu sidder han i Specialpædagogisk Samråd samt i diverse landsdækkende arbejdsgrupper. Hans egen skole har han formået at bygge op som et formelt Videncenter med stor politisk opbakning. Et Videncenter som skal sørge for, at Torbens menneskelige grundværdier og specialpædagogiske erfaring flyttes ud på folkeskoler, så alle udsatte børn og unge føler sig inkluderet.

Torben er lige blevet 60 år og han er ”still going strong”! Lige nu betragtes han som et ikon for andre specialskoleledere i Danmark. Hvis han nogensinde træder af, og overlader sit livsværk til en anden, så vil han blive en legende for alle, som arbejder med udsatte børn og unge i skoleverdenen.

…..

Altid når et barn har haft det svært eller er gået helt fra ”Snøvsen”, og kommer ud fra en god samtale med Torben, – så har barnet et lille ”Smil” i mundvigen og lyset er tilbage i øjnene. Måske har barnet fået en god oplevelse af at blive set, hørt og forstået, og måske har de endda fået håb eller endda en ukendt oplevelse af ”Lykke”….

Lykken, af Benny Andersen

Der er noget særligt ved lykken

man kan blive helt glad

når man møder den

men også beklemt

står lidt stille

lister sig så varsomt frem

som i et minefelt

og hver gang man sætter foden ned

uden at ryge i luften

glemmer man enten at nyde lykken

eller blir sur over ikke at vide

hvor længe den varer

så når modgangen endelig melder sig

er det en lettelse

som om man er kommet i sikkerhed

det er nu skammeligt

for der er noget særligt ved lykken

som man ellers ikke møder

måske ligger fejlen dér

man kender for lidt til den

burde sætte sig mere ind i den

jeg tror det er en træningssag.

Indstillet af:  På vegne af Nyborg Heldagsskoles ansatte, elever og Skolebestyrelsen indstiller Viceskoleleder Miguel Svane – Torben Juel Sørensen – til Benny Andersen prisen 2016.

3 Responses

  1. Tak for jeres Empati. Jeg vil gerne indstille Poul Erik Rasmussen fra Landsforeningen Godhavnsdrengene. Poul har igennem over 12 år, kæmpet en stor Kamp, for at få Mishandlingen af anbragte børn frem. Det har været en kamp, med mange nederlag og svigt, systemet har stillet en høj mur, som Poul utrættelig har kæmpet, for at nedbryde. Det ser ud til, at det store Arbejde er ved, at bære frugt, fornylig efter Mette frederiksen er gået ind for en Undskyldning, ser det ud til, at der er flertal i Folketinget. Beslutningsforslaget er skrevet, og Vi ved snart om dato, for behandling i Folketinget. Ole Tornbjergs bog – Drengen fra Godhavn – , Ulrik Dahlins artikler i Information, Rikke Skovs TV-program – Drengehjemmet OSV, Og Premiere 21 april Filmen – Der kommer en dag – Gør at Undskyldningen forhåbentlig bliver til en Sejr. Undskyldningen er for Retfærdighed til de mange ofre i Åndssvageforsorgen, de Grønlandske børn, Børnehjem, og alle steder for anbragte børn. En Undskyldning vil hjælpe med, at give slip i skyld og skam, flere Ofre jeg taler med, mener stadigvæk mange år efter, at det var deres egen skyld, den skyld skal Vi hjælpe med, at tage fra dem. Vi skal lære af fortiden, så det ikke sker igen, og de ansvarlige skal indrømme, at de vidste det, og vendte ryggen til. Poul Erik sidder også i retten, for at få en Undskyldning denne vej, på vegne af de mange Ofre, Poul skylder penge til Kammeradvokaten, der er en godkendt Indsamling i gang til Retsudgifter. Retssagen bliver stoppet, når det er sikkert i Folketinget. Undskyldningen betyder Mere Empati i samfundet. Godhavnsdrengene vil kun have en Undskyldning, og har sagt Nej til økonomisk erstatning. MVH Hans Horst.

  2. Torben er en værdig kandidat til Benny Andersen Prisen. Torben er forgangsmand på skoleområdet og er gået foran i forhold til inklusion og heldagsskole-tænkning, længe før det blev alment kendte begreber. Torbens menneskesyn og overbevisning om, at lykkes man i skolen lykkes man i livet, bevirker at børnene i hans skole får en chance. Tillige gør det Torben elsket og værdsat af både elever, forældre, ansatte og samarbejdsparter.

  3. Vi ved det godt! Skolelederen spiller en stor rolle i forhold til ALT på en skole. I Torbens tilfælde er man aldrig i tvivl, man skal bare træde ind over dørtærsklen til Heldagsskolen. Nyborg Heldagsskole er Torbens værk og sikke et værk, bedre gøres det ikke.

    Skolen emmer af respekt for børn og deres forældre. Lang tid før det blev moderne at snakke om ressoucefokuseret pædagogik, blev det praktiseret hos Torben, for sådan er han. ”Alle har noget godt at byde ind med, vi skal bare forstå at lytte”, som han siger. Og det er klart, når børn og forældre bliver mødt med denne holdning, som også er kendetegnende for alle ansatte på skolen, så er der åbnet op for, at der kan ske mirakler – og det sker der på skolen.

    Torben taler altid børnenes sag – også udenfor skolen. I møder, på konferencer osv. forpasser han aldrig en chance for at gå ind i en rask diskussion, hvis han synes folk omkring ham glemmer børnenes perspektiv. ”Hvor er børnene henne i dette?” siger han så fx ud i forsamlingen, ”hvad synes børnene – og hvad gør det ved dem?” Sætninger der altid bør vække til eftertanke, og det er netop, hvad Torben ønsker.

    HURRA for Torben! Hans utrættelige engagement og troen på, at alle kan, har hjulpet så mange børn og deres forældre til at få et nemmere og gladere liv.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *