Benny Andersen Prisen

Vi vil gerne indstille vores skoleleder til denne hæder, da hun gør en stor forskel for de børn, der bor i skoledistriktet og dermed for hele lokalområdet, som vi arbejder i.

Vores skoleleder hedder Lise Nielsen og har kun været en konstitueret skoleleder siden maj 2015. På denne korte tid har hun forvandlet skolen til at være en særlig rummelig skole, hvor alle børn skal trives. Og de der ikke umiddelbart trives, arbejdes der målrettet med. Også personalet mærker ildsjælen brænde, og der hersker stor arbejdsglæde og lyst til i samarbejde at være med til at udføre forandringerne. Lise har i høj grad gået forrest, hver gang et nyt skib skulle sættes i søen.

Vi er en lille skole på 110 elever, som pga. Lise har formået at inkludere mange af de børn, der har diagnoser og, sammen med de andre børn på skolen, at give dem en god hverdag. Hun har bl.a. udtænkt og gennemført en Rasteplads, hvor udvalgte børn har tid og rum til at få slappet af. De får tid til at fordybe sig med deres opgaver sammen med en voksen. Desuden kan alle elever individuelt få en pause i timerne på 10 min i rastepladsen, for derefter at komme tilbage og med frisk mod genoptage klassens undervisning.

Hun har gjort os opmærksomme på vigtigheden af den daglige struktur, som både kræver fordybelse, aktivitet og ikke mindst bevægelse. Hun har indført dagens farvesymbolik, der viser børnene, hvornår de skal sidde og arbejde, og hvornår de kan komme op af stolen. Det giver en ro og en tillid imellem lærere og elever. Som lærere er der ikke noget smukkere, end når børnene blomstrer og trives. Det formår Lise at skabe grobund for.

På den korte tid, hun har siddet i lederstolen, er der blevet reddet flere børn i lokalområdet end nogensinde før. Der bliver handlet hurtigt, i et åbent forum, hvor alle aktører bliver informeret og hørt. Forældrene bliver klædt på til det, de står med. Indberetningerne bliver sendt med den største respekt for både børn og forældre.

Hvis der sker noget i skolen, tager hun det alvorligt Hun tager, i sin egenskab af myndig leder, dygtig AKT- lærer og generel menneskekender, samtaler med barnet og skriver til forældrene om episoden og tiltag. Hun er hele tiden, og langt ud over det forventelige, på forkant med børnenes trivsel, og samtidig er hun også den, der følger op.

Der er ingen tvivl om, at den dagsorden, som Lise har sat på vores skole, er, at vi vil alle børn det bedste. De skal have en god skoledag, og de kommer med det, de har i bagagen, og det skal vi hjælpe dem med at håndtere. Alle konsulenter og PPR-medarbejdere roser Lises lederstruktur og de forandringer, der er sket på skolen. De kalder det ”En skole der blomstrer” og ”En skole, som gør en forskel.” Det hele skyldes Lises store evne til at lytte og guide os alle i den rigtige retning. Selvom det er en lille skole og pengene følger barnet, har Lise et motto: ”Hvis det er bedst for barnet at flytte skole, må økonomien for skolen aldrig stå i vejen for et barns trivsel. Det vil jeg aldrig gå med til”. Det siger meget i denne økonomisk styrede verden.

Eksempel: Et barn og forældre er i klemme i systemet; Lise gør alt og sætter alt i værk for at barnet kan få lov at blive i trygge rammer på skolen, selvom overvejelserne om at det måske var bedre at barnet flyttede til en specialskole vejer tungt. Hun var villig til at omstrukturere og sætte penge til for at bevare barnet på skolen. Heldigvis endte ’kampen’ med en anerkendelse for det arbejde, som var igangsat for barnet på skolen, og man vurderede, at barnet blev varetaget lige så godt på vores skole, som på en specialskole.

Lise gør en forskel pga. hendes STORE empati. Hun kan græde og føle for hvert enkelt barn og medarbejder. Og hun giver ikke op, før hun har fundet en tilfredsstillende løsning. Lise redder børn i dette skoledistrikt. Mange børn. Og det skal hun nomineres for. Hun gør en forskel.

Mvh

På vegne af personalet på Skave Skole

Solvejg Vorre Siems

Jette Bæk

Mirjam Kristensen

 

 

5 Responses

  1. Som forælder til børn på denne perle af en skole må jeg erklære min enighed og opbakning til at Lise Nielsen bør modtage Benny Andersen prisen

  2. Lise er guld for vores skole. Hun gør en stor forskel. Hun bør modtage Benny Andersen prisen for sit store arrangement for vores lille skole. Men også for det individuelle barn, som hun også rummer.

  3. Jeg giver min fulde støtte til nomineringen af Lise Nielsen på Skave Skole til Benny Andersen prisen. Hun er en ildsjæl og en favnende person. Hun arbejder hårdt for at undgå, at der opstår konflikter – men hvis de opstår, håndterer hun dem prompte og professionelt. Hun har introduceret personalet og eleverne for en konflikttrappe, som er et meget brugbart værktøj for alle.

  4. Som tidligere forælder og bestyrelsesmedlem på skolen, giver jeg den største opbakning til denne indstilling. Lise har i den grad er lederpotentiale, der bør belønnes. Med sit engagement, sin faglighed og sit empatiske og handlekraftige væsen, skaber Lise magi på en sådan måde, at både elever og lærere får stjerner i øjnene og lyst at være i Lises fortryllede verden, hvor alt kan ske. Hvor faglighed og venskaber blomstrer og folkeskolen bliver løftet til nye højder. (og det i en tid, med masser af samfundsmæssig utilfredshed med folkeskolen). Tak for Lise, hun fortjener virkelig denne nominering.

  5. Den pris har Lise fortjent. Som tidligere børnehaveklasse leder på Skave Skole – og nu pensioneret “blomstertante”, ønsker jeg af hele mit hjerte, denne pris til Lise. Hun er så nærværende og i “børnehøjde”. Det er glade, nysgerrige og frimodige børn der kommer en i møde. Der er en dejlig atmosfære og et godt læringsmiljø. Det er så dejligt at komme på skolen. Tak Lise for din store indsats.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *