Benny Andersen Prisen

ÆldreSagens frivillige Styrker Sproget hos 2-sprogede børn

Dagtilbud i Esbjerg kommune vil gerne indstille Ældresagen, Esbjerg til Benny Andersen Prisen 2016. Dagtilbud har deltaget i et projekt under Ministeriet for Børn, Unge og Integration i projekt Styrk Sproget. Projektet har til formål at styrke sproget hos 2-sprogede 3-6 årige, så de har et alderssvarende dansk sprog ved skolestart. En god sproglig ballast i en tidlig alder har betydning for hele livets læring, så vi har gerne vilelt sætte ind så tidligt som muligt.

En af målsætningerne for Esbjerg Kommunes Dagtilbud i forbindelse med projektet var at: ” Der skabes vilkår i institutionen, i samarbejde med frivillige, der mindsker betydningen af social baggrund i forhold til de faglige resultater”.

Helt konkret er dette omsat til, at vi i Dagtilbud gerne har villet afprøve, hvordan frivillige kan støtte den professionelle indsats i de daginstitutioner, hvor der er en høj andel af to-sprogede. Vi tog derfor kontakt til Hanne Meyer i ÆldreSagen for at høre om de kunne hjælpe med frivillige til denne opgave – en opgave som de synes lød rigtig spændende og som de målrettet har arbejdet med både i form af hvervning og fælles tema/inspirationsmøder.

Vi har fået en flok super engagerede og målrettede frivillige(pt. 15), der møder op i 9 daginstitutioner ugentlig, hvor de med en mindre flok børn læser historier, spiller spil og via leg øver sproglige begreber ind i børnene. Børnene får her deres helt egen voksen, der har god tid til at sætte ord og begreber på plads. Mange at de frivillige vi har fået, har tidligere arbejdet professionelt med børn og sætter en ære i at selv komme med forslag til indsatser. Udover den ugentlige stund i institutionen, så kan forberedelse være, at de laver eget materiale hjemme eller henter det på f.eks. legetek/bibliotek, ligesom der er kvartalsvise inspirationsmøder de frivillige imellem.

Projektet er formelt afsluttet, men arbejdet i samarbejde med de frivillige er så spændende at vi fortsætter sammen. Vi er nu ved at kigge på, hvilke andre opgaver de frivlilige har lyst og mulighed for at bidrage med ind i institutionerne og måske på sigt også ud i familierne, så der bliver bundet en sløjfe imellem børn, familier og institutioner.

Det er nyt i Dagtilbud at arbejde med frivillige, men det er en gave, som vores to-sprogede børn, pædagoger og ledere sætter stor pris på. Vi ser med begejstring, at der hele tiden kommer flere frivillige til, så flere børn og institutioner kan have gavn af tilbuddet. Vi har i dialog med andre kommuner nævnt denne nyskabende frivillige indsats og det har givet stor genlyd og nysgerrighed på at gøre noget lignende andre steder. Vi vil gerne give denne hæder og anerkendelse videre til dem der virkelig fortjener det og indstiller derfor ÆldreSagen i Esbjerg til Benny Andersen Prisen 2016.

Mette Bjørn på vegne af Dagtilbud i Esbjerg Kommune

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *