Benny Andersen Prisen

Steen er idemageren og initiativ-tageren til projekt “Trivselsgrupper” som blev lanceret som et 3-årigt projekt gennem Selvhjælp Silkeborg, hvor han er ansat som Børn og Unge koordinator.

Trivselsgruppe-idéen blev født på et evalueringsmøde for unge-samtalegrupper i Selvhjælp Silkeborg. Her ytrede de unge stor taknemmelighed for at have været med i en samtalegruppe for unge, men udtrykte samtidigt: “Bare vi havde fået dette tilbud tidligere i vores liv”. Denne tanke greb Steen og udviklede konceptet “Trivselsgrupper for skoleelever”, hvor de to gennemgående nøgleord er
1) tidlig indsats og
2) lokal indsats.
Han ønsker at tage hånd om den sorg og bekymring børnene går med fx i forbindelse med forældrenes skilsmisse eller død, inden problemerne vokser sig for store og uoverskuelige og dermed går ud over læring og det sociale liv = deres mentale sundhed.
Konceptet er det første af sin art på landsplan, og er unik i forhold til det tætte samarbejde mellem skoleansatte og frivillige. Hver gruppe ledes af en ansat lærer/pædagog og en frivillig som i fællesskab står for gruppeforløbet.
Børnene mødes overvejende omkring temaer som skilsmisse, selvværd og sorg. Grupperne er aldersopdelte. Der eksisterer grupper fra 0. klasse til gymnasieniveau.
Trivselsgrupperne er en succes – både hvad angår den store mængde børn projektet når ud til (300 skolebørn på de 3 år), samt de mange gode tilbagemeldinger der kommer fra børn, forældre, skole og frivillige. Der er netop lavet en evaluering af projektet som taler sit tydelige sprog. Skoleforvaltningen i Silkeborg er interesserede i at forankre projektet, hvilket der arbejdes på lige nu.
Nedenfor er et link til et filmklip på ca. 5 minutter, som giver et indtryk af hvad en Trivselsgruppe er. Klippet stammer fra en film, som er under produktion.
Link: https://vimeo.com/89395865  Password: Marianne

Steen har fået idéen, søgt penge i fonde, fået afslag og søgt igen, kontaktet skoleledere i hele kommunen og stablet hele dette enorme projekt på benene. Han har haft et hav af møder og telefonsamtaler med alle mulige implicerede. Hans ansættelse som Børn og Unge koordinator er på 16 timer, hvilket langt langt fra har været nok. Han har brugt det meste af sin fritid, som i forvejen har været sparsom p.g.a. jobbet som fængselspræst ved siden af, og en stor familie med 4 børn.

Ved hjælp af hans utrættelige indsats har projektet taget form, og er blevet en stor succes, og Selvhjælp Silkeborg er nu i fuld gang med at sprede idéen til hele landet. Flere byer har allerede kopieret konceptet og er i gang med at implementere Trivselsgrupper på deres skoler. Her er det også Steen, der har været drivkraften til at hjælpe de interesserede i gang med sparring, viden og idéer.

Steen er en ægte ildsjæl. Han tror på idéen og han bliver ved og ved trods diverse udfordringer. Hans idé med at lave en lokal og forebyggende indsats er fantastisk, fordi den kommer så mange børn til gode.

Derfor vil vi gerne indstille Steen til Benny Andersen Prisen.

Vi ser frem til at høre fra jer.

Venlige hilsner

Mette Løvstad
Daglig leder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *