Benny Andersen Prisen

I Esbjerg kommune har de 2 ildsjæle Karin Hansen-Schwartz og Claus Møller Hansen stået i spidsen for projekt ”Aktiv Fritid i Esbjerg” helt fra starten den 1. juli 2011. Projektet har været et satspuljeprojekt som slutter pr. 31. marts 15. Men pga. projektets store succes, så har Esbjerg kommune valgt at gøre ”Aktiv Fritid” til et fast forankret tilbud pr. 1. april 15. Det er vi mange der er rigtig glade for! De resultater der er nået i løbet af perioden er fantastiske og banebrydende og bygger på viljen til at samarbejde omkring barnet – hele vejen rundt. Lige fra socialrådgiveren der sender barnet og til foreningen som tager imod.

Hvorfor bør prisen gå til ”Aktiv Fritid i Esbjerg”
Efter en årrække med dårlig omtale af Esbjerg kommunens indsats overfor de udsatte børn, er det som Esbjerggenser fantastisk berigende, at der beviseligt nu er gjort en yderst kvalificeret indsats, der er kommet så mange udsatte børn og deres forældre til gode. Her er en række gode erfaringer – som også andre kommuner kan lære af. Det er Karin og Claus der har været i projektets øje, og her har fungeret som ”edderkopper” der har spundet et sikkert net under børnene. Ikke mindst er det dem, der har siddet ansigt til ansigt, og her personligt vejledt, langt over 300 stærkt socialt udsatte børn og unge, som var målet indenfor en 4-årig projektperiode. Allerede efter 3 år, var dette mål nået.

Hvem henvender ”Aktiv Fritid i Esbjerg” sig til?
”Aktiv Fritid i Esbjerg” er et tilbud til stærkt socialt udsatte børn og unge i alderen 8 -18 år, der har behov for særlig støtte til at komme i gang med en fritidsaktivitet.

Projektet har til formål at:
”Aktiv Fritid i Esbjerg” er et 4-årigt projekt under Socialministeriet. Formålet med projektet er at udvikle og afprøve metoder til, at stærkt socialt udsatte børn og unge kan deltage aktivt i forenings- og klubliv. Metoderne omfatter blandt andet fritidsvejledning, en brobyggerordning og mulighed for økonomisk støtte. Projektet er baseret på en metode, hvor det er den enkeltes muligheder, drømme og behov, der står i centrum. Der er i Esbjerg Kommune ansat to fritidsvejledere, som hjælper deltagere i gang med de ønskede fritidsaktiviteter.

Formålet er, at målgruppen via en ”ny start” får mulighed for at definere sig selv i et positivt og anerkendende perspektiv, og på længere sigt øge deres kompetencer til at indgå i sociale relationer samt styrker deres selvværd og højner deres livskvalitet.

Rammerne for ”Aktiv Fritid i Esbjerg”
”Aktiv Fritid i Esbjerg” er et individuelt tilbud, som kan vare op til et år. Tilbuddet kan, efter aftale mellem deltageren og fritidsvejlederen videreføres, hvis der er behov for det. Fritidsvejlederen kan kun opsige aftalen efter at deltageren har deltaget i sin fritidsaktivitet i mindst seks måneder. I aftalen vil der – i begrænset omfang – kunne fastsættes økonomisk støtte til lån af udstyr, betaling af gebyrer, vederlag til foreninger eller brobygger.

Den udsatte er både aktøren og hovedpersonen:
I ”Aktiv Fritid i Esbjerg” er hovedpersonen deltageren. Hele tilbuddet handler om at skabe muligheder for, at deltagerne kan få gode oplevelser gennem et aktivt fritidsliv.  Børn og unge med behov for særlig støtte til at komme i gang med en fritids- eller idrætsaktivitet kan komme i betragtning til ”Aktiv Fritid i Esbjerg”. Efter de indledende samtaler vurderer fritidsvejlederne, om der basis for et videre forløb.

Fritidsvejlederne er personer, der lytter til deltagernes ønsker og drømme. De er interesseret i at finde løsninger og skabe de bedst mulige rammer for den enkelte deltageres engagement i foreningslivet. Fritidsvejledernes vigtigste opgave er at følge op på vedkommende i hans eller hendes integrationsproces.

Brobyggeren er centralt placeret – enten som professionel i forhold til deltageren eller i en forening. Sidstnævnte har dermed et dybtgående kendskab til livet i foreningen og de aktiviteter, der tilbydes. ”Aktiv Fritid i Esbjerg” er baseret på et empowerment-perspektiv, hvor vægten ligger på, at det er deltageren, der beslutter, hvad det er muligt at realisere undervejs i forløbet.

Erfaringerne viser blandt andet:
1. At projektmålet med at skulle støtte 300 unge er fuldt indfriet. Dette mål blev nået indenfor blot 3 år.
2. At det ville have kostet Esbjerg kommune rigtig mange penge, at nå lignende resultater gennem ordinære tilbud, og det er tvivlsomt – om det havde været muligt.
3. At såfremt projektet ikke var gennemført, var dem der havde mistet mest – nok en gang været de udsatte børn.
4. At ”Aktiv fritid i Esbjerg” ikke kunne være gennemført uden de mange frivillige og ulønnede brobyggere, fra foreningerne – der med deres kendskab til børnene og de relevante tilbud i den sidste ende er dem der har sikret de gode resultater.
5. Det er børnene der er hovedpersonerne!!
6. At 80 % af børnene stadig er aktive efter et års deltagelse.

I er naturligvis meget velkommen til at kontakte mig for yderligere bemærkninger.

Dataene er hentet fra projektets hjemmeside: www.aktivfritid.esbjergkommune.dk, hvor
der også kan læses meget mere.

– Alex jensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *