Benny Andersen Prisen

Jeg ønsker at indstille min souschef i skolens SFO . Malin – kaldet Molla Friss- Andersen til året Benny Andersen pris.

Molla har en formidabel evne, stort overskud og energi, til at skabe konstruktive relationer til såvel forældre som børn/ unge i udsatte positioner. – Med en stor åbenhed, anerkendelse og respekt lykkes det for Molla af få konstruktive forløb i gang med børn i særligt udsatte positioner og få netværk omkring til at spille sammen og med. Dette gælder både trivselsmæssigt som læringsmæssigt og inklusionsmæssigt. Hun yder en stor indsats, der oftest ligger ud over det forventelige, bare fordi hun ikke kan lade være. Hun tilsidesætter ofte sig selv, hvis hun skønner, at et barn eller andre tætte relationer, har behov for det.

Dette gælder professionelt i hendes daglige virke, hvor Molla har stor respekt, anerkendelse og fortrolighed hos både børn, forældre og kollegaer samt i ” systemet”. Hun ser muligheder og udviklingspotentialer. Det gælder også privat, hvor Molla og hendes mand er plejeforældre gennem mange år til i alt 5 børn + adskillige, der kommer i aflastning. Her er de samlende for de relationer, børnene er en del af og formår at få dem videre i en positiv udvikling.

Jeg håber meget, Molla kan komme i betragtning til prisen, da Molla er en ægte ildsjæl, der aldrig går efter noget for egen vindings skyld. Hun fortjener en anerkendelse, som Benny Andersens prisen kunne være et udtryk for.

Jeg står gerne til disposition for yderligere uddybning af min indstilling.

Med venlig hilsen

Skoleleder

Lisbeth Lindequist

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *