Benny Andersen Prisen

Dommerpanelet består af 6 yderst kvalificerede personer, der har kendskab til og indsigt i, hvad det vil sige og hvad der skal til, når man yder en ekstra indsats i arbejdet med udsatte børn og unge.

Per Schultz Jørgensen (formand for dommerpanelet)

Tidligere formand for Børnerådet, skolelærer, cand. psych. og dr. phil. Per Schultz Jørgensen er og har været børne- og familieforsker i en årrække og arbejder med undersøgelser om børn og unge, deres familieforhold, skole- og fritidsliv, sundhed – og opfattelse af verden. Grundlaget er et syn på børn, der bygger på FN´s Barnekonvention. Her præciseres børns rettigheder ud fra tre vigtige principper, nemlig børns ret til beskyttelse, omsorg og deltagelse.

Birgitte Hagemann Snabe

Birgitte Hagemann Snabe, ph.d, er fhv. direktør i Mary Fonden – H.K.H. Kronprinsesse Marys Fond. Birgitte har tidligere forsket i systemisk analyse og forandringsledelse på Mannheim Universitet og har før det arbejdet 10 år som managementkonsulent bl.a. i Deloitte og IBM. I sit professionelle virke har Birgitte vist stor interesse for arbejdet med udsatte børn og er meget optaget af både frivillighed og innovation i socialt arbejde.

Else Christensen, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Seniorforsker ved Socialforskningsinstituttet SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. M.A. i psykologi. Else Christensen forsker i Børn og deres familier, især børn med vanskelige livsvilkår. Primært forskning med udgangspunkt i forhold og vilkår for børn/forældre/familier, herunder forekomst af særligt vanskelige forhold, fx omsorgssvigt. Børnenes/familiernes egne forsøg på at tackle vanskelighederne, samt mulighederne for og betydningen af en tidlig forebyggende eller støttende indsats, herunder hvordan indsatsen udføres. Gerne forskning, der kan anvendes i praksis.

Steen Wackerhausen

 

 

 

Steen Wackerhausen, professor i psykologi og filosofi, er internationalt anerkendt inden for sit felt. Som professor har Steen Wackerhausen tidl. været tilknyttet eliteuniversiteter som University of California, San Diego og Berkeley.

I dag er Steen Wackerhausen leder af den tværfaglige forskningsenhed på Aarhus Universitet.

Steen Wackerhausen har omfattende udgivelser bag sig indenfor professionsidentitet, psykologi og tværprofessionelt samarbejde.

 

 

 

 

 

Benny Andersen

Benny Andersen 2013Forfatter, komponist og musiker. En væsentlig del af hemmeligheden bag Benny Andersens særpræg som digter er en humor nært knyttet til det hørte sprog.

Denne evne til at spille skævt med ord og vendinger og komme bag på sproget er bærende lige fra de første modernistiske digtsamlinger – Den musikalske ål (1960) og Kamera med køkkenadgang (1962) – frem til visesucceserne til egen musik, fremført og indspillet med Benny Andersen selv ved pianoet og Povl Dissing som sanger.

Benny Andersen er opvokset i et arbejderhjem under trange kår. Hans far var murerarbejdsmand, men selvom familien var hårdt presset økonomisk og måtte flytte 12 gange inden for Benny Andersens første fire leveår, var det meget vigtigt for dem, at Benny Andersen og hans bror fik mulighed for at udfolde sig i den retning, de gerne ville. Familien investerede således i et piano, før Benny Andersen var fyldt ti, og der lærte han at spille.

Sådan gør dommerpanelet

Blandt alle de indstillede udvælger dommerpanelet de 3 nominerede ved dialog og afstemning efter et pointsystem. Benny Andersen selv har det sidste ord, og afgør suverænt, hvem der vinder Benny Andersen Prisen 2015 og de 10.000 kr. der følger med prisen. Der er 3.000 kr. til nr. 2 og 1.000 kr. til 3.pladsen.

2 Responses

 1. Kære panel og arrangører af Børnekonferencen.
  Som tidligere vinder (2.plads 2014) har jeg gjort mig nogle tanker om hvordan BennyAndersenprisen, som er og føles som en stor hædersbevisning for de indstillede, vil kunne få mere plads på både konferencen og i medierne.
  Det ville skabe mere sammenhæng mellem BennyAndersenprisen og de faglige indlæg, hvis man f.eks. bad tidligere års vindere om at holde korte oplæg året efter. De fleste ildsjæle vil gerne fortælle om deres arbejde og det kunne fint være en del af prisen, at man bliver opfordret til at holde et oplæg året efter.
  Endvidere kunne der godt arbejdes på med at give både BennyAndersenprisen og vinderne mere opmærksomhed end de få minutter på scenen. Man kunne f.eks. sende billeder af vinderne med checken og BennyA, sammen med korte tekster om prisen og vindernes projekter til dagblade og lokalaviser fra de indstilledes hjembyer. Lokalaviser vil altid gerne skrive om lokale “helte” og det ville give vinderne mulighed for i endnu højere grad at fortælle om deres “projekter” og få omtale af BennyAndersenprisen og Børnekonferencen ved samme lejlighed.
  Venlig hilsen
  Inge Loua

  1. Kære Inge
   Du har fuldstændig ret. Nogle af indsatserne har vi gjort en del ud af ved flere lejligheder – eksempelvis kontakten til lokale medier. Det er dog forskelligt år efter år, hvor mange kræfter vi har haft mulighed for at lægge i dette. I år har vi søgt en række fonde i håb om at få lejlighed til at professionalisere Benny Andersen Prisen yderligere. Desværre i første omgang uden held. Det betyder dog ikke, at vi giver op. Selve prisuddelingen kan helt sikkert også forbedres og du bidrager med relevante input, som vi vil tage med i vores kommende overvejelser omkring prisuddelingen i 2016 (2015 er for tæt på til at ændre væsentligt).
   mvh
   Daniel

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *