Benny Andersen Prisen

Valli BatigolDet er en sen kold, grå eftermiddag i november. Udefra gaden ser det ikke ud til, at der er liv på Degnestavnens legeplads. Men går man gennem porten får man hurtigt øje på 30-40 børn, der sidder omkring de udendørs borde – klar til at gå om bord i to store flotte kager med fodboldtema. For det er nemlig en helt særlig dag: Det er afslutningen på fodboldturneringen ’Pas på nerverne’(en fodboldturnering, der bygger på Niels Erik Bays principper) og flere af børnene sidder med pokaler og medaljer. Selvom man kan sige mange rosende ord om denne pædagogiske aktivitet, er det imidlertid ikke det, som denne fortælling handler om. Men derimod om den pædagogiske medarbejder Valli Batigol, der kun kan betragtes som en ildsjæl. Med sit skaldede hoved, lange skæg, hættetrøje og til tider lidt flabede udtryk, kan han umiddelbart se lidt afskrækkende ud, mens han står der i udkanten af børneflokken. En flok drenge løber stolte hen til ham og viser deres medaljer frem, og straks bryder han ud i et stort smil og roser dem for deres indsats. Flere af drengene får et kram før de smutter hen til kagen igen.  Når man ser Valli blandt børnene på Degnestavnens legeplads, er det tydeligt, at han er vellidt.

Lidt senere da arrangementet er slut, er der et mylder af børn, der alle er på vej hjem – med på vejen får de en kvik bemærkning fra Valli eller ord som ”Hvordan har din mor det?”, ”Hvordan går det med din bror?”, ”Har du fået kage?”, ”Det var en vild tackling, du lavede der”, ”Hils din far” eller ”Opfør jer nu ordentligt”. Selvom det har været en lang dag, hvor mere end 65 børn har deltaget, er der stadig masser af energi og overskud, som al sammen rettes mod børnene.

Vi taler lidt sammen om hans arbejde, og han udbryder ”Jeg kan jo ik’ lade være! Jeg er jo selv en gadedreng – jeg ved, hvordan de har det… Jeg kom selv her på Legepladsen, da jeg var barn. Jeg ved hvad det betyder! ”

Vallis chef, Jan Meraj, beskriver da også Valli som én, der med liv og sjæl går op i sit arbejde. Én der altid engagerer sig 100% – altid med humor og smil. Jan fortæller, at især ’Pas på nerverne’ er noget, Valli arbejder engageret med, og som han er meget stolt af. Jan fremhæver også, at Valli som en selvfølgelighed kan navnene på samtlige af de mere end 100 børn og unge, der har deres daglige gange på legepladsen.

Valli Batigol

Dét der gør, at Valli for alvor fortjener Benny Andersen Prisen er imidlertid, at han i 2012 tog initiativ til at stable et fodboldarrangement på benene juleaftensdag for alle de børn og unge, der af forskellige årsager er på gaden og for hvem, dagen ikke adskiller sig nævneværdigt fra alle andre dage.

Når Valli fortjener prisen, er det, fordi han ikke blot var opmærksom på behovet for en aktivitet for byens børn og unge på netop denne dag, som for mange danske børn er noget helt særlige, men som også kan være med til at tydeliggøre, at man er anderledes – måske fordi man har en anden religion, fordi der ikke er råd og overskud til at holde jul i hjemmet eller af helt andre grunde. Valli satte sig ikke bare ned og tænkte ”Vi burde gøre noget”. Nej, han gjorde faktisk noget! Uden at få en krone for det… Han fik overtalt mere end 30 andre frivillige til at støtte op om arrangementet, der løb af stablen d. 24. december mellem ca. kl. 10-24 på Tagensbo Skole. Mere end 200 børn og unge fra hele København mødte op. Det store fremmøde vidner i sig selv om, at der netop er behov for denne type arrangementer, og vi er derfor ikke i tvivl om værdien i at have medarbejdere som Valli, der både kan se behovet for en særlig indsats og har viljen og modet til at give det liv. Medarbejdere som Valli, der altid stiller op, når der er behov for en ekstra indsats for områdets børn og unge.

Der kan ikke være tvivl om, at Valli er en ildsjæl, hvis hjerte brænder for at gøre en forskel for børn og unge i Nordvest. Valli kan ses som en moderne frihedskæmper, der kæmper for, at de børn og unge, der lever under vanskelige og udfordrende vilkår, også får mulighed for at få en barn- og ungdom med gode oplevelser og positive rollemodeller.

Derfor indstiller vi hermed Valli Bartigol til Benny Andersen Prisen.

Med venlig hilsen

Pædagogiskkonsulent Henriks Schackinger Larsen & projektmedarbejder Marlene Na-yung Horst, Børne- og Ungdomsforvaltningen Område Nørrebro-Bispebjerg, Københavns Kommune.

Valli Batigol

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *