Benny Andersen Prisen

Projekt “The first of Us”.
Jeg vil hermed indstille Arne Knudsen, Linda Johansen og Toke Kristensen, Varde kommune til Benny Andersen Prisen.

De 3 virker i et to-årigt projekt – “The first of Us” – med 10 unge i alderen 14-22 år. Fælles for denne gruppe var massive kriminalitets- og misbrugsproblematikker, samt mistrivsel generelt. Gruppen oplevede en stempling i lokalsamfundet, som bl.a. kombineret med en udtalt selvstempling og mistro til “systemet”, gjorde at tidligere indsatser ifht. gruppen, fx. aktiveringstiltag, støttepersoner, og misbrugsbehandlinger, ikke var tilstrækkelige til en ændring af de unges situation. De unge var ikke tiknyttet erhvervs eller uddannelsesrettede aktiviteter og formulerede ikke mål for deres fremtid – de havde mentalt indstillet sig på, at overgangen til voksenlivet, ville være ensbetydende med offentlig forsørgelse.

Med en hel særlig tilgang, personligt engagement og høj faglighed, har de 3 projektmedarbejdere allerede nu, 5 mdr. inde i forløbet, opnået at gruppen har et stabilt fremmøde, er ophørt med kriminalitet og væsentligt har reduceret deres misbrug. Ligeledes har man formået at kombinere Varde Kommunes visioner og rammer for projektet, med respekt for de unges udprægede medbestemmelse og derved skabt et medejerskab og en ansvarsfølelse, der er en solid platform for yderligere positiv udvikling i retning af uddannelse, fremtidsdrømme og mål hos de unge.

Indstillet af: Lene warwick

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *