Benny Andersen Prisen

En helt almindelig børnehave i en helt almindelig mindre by i Nordjylland – NEJ.

En ualmindelig god børnehave med en ualmindelig fantastisk leder. Det er Lene!

Lene er resolut og når hun vil forandre verden, så gør hun det selv. Hun er dybest set et politisk væsen i al sin færden. Hun engagerer sig, hvor hun er. Hun gør en ekstra dygtig og meget menneskelig indsats, hvor hun kommer frem. Går gerne en ekstra mil.

Lene ser altid muligheder frem for begrænsninger. Hun er nysgerrig for at finde ud af, hvori en udfordring består.

Lene er handlingens kvinde:
Lene ansætter en polsk mor, der har brug for sprogundervisning i børnehaven, så hun kan lære dansk. Familien har brug for at blive inkluderet i lokalmiljøet, hvilket ansættelsen også kan bidrage til.

Lene tager en dreng fra 9. klasse med udfordringer i forhold til sociale relationer – grundet ADHD – ind som praktikant og ansætter for en stund drengen i nogle timer om ugen efter at have hørt om ham på et tværfagligt møde med skolen. Han er tilknyttet en pædagog, der ikke er bange for at give ham gode råd om stort set alt.

Lene støtter og vejleder enlige fædre. Hun ved, hvornår de henter, og hun er dér for en snak og en opmuntring – og et kontant råd om diverse udfordringer i opdragelse og opfostring af børn.

Lene lader ikke forældre med udfordring på transport eller andre praktiske ting gå glip af et vigtigt møde eller en behandling. Så sørger Lene for, at folk når frem.

Mangler nogen en kugledyne for at sove – og søvn er nødvendigt for at kunne fungere godt sammen med andre og for at udvikle sig – så låner Lene én ud.

Hun handler meget hurtigt på dét, hun ser. Et barn, en familie med en udfordring – der må gøres noget. MEN hun gør aldrig noget menneske til offer for omstændighederne eller sin egen skæbne. Hun betragter alle mennesker som værende i stand til at gøre noget selv – bare med lidt hjælp for nogens vedkommende.

Lene arbejder for at hendes medarbejdere kan løse deres opgave optimalt i hverdagen. Belønner fremmøde og langtidsholdbarhed med weekendophold for pædagogen og hendes husbond.

Lene arbejder konsekvent anerkendende og meget ærligt med personaleledelse og arbejdstrivsel.

Lene forstår at udvide sine handlemuligheder ved at samarbejde med andre på tværs – og på langs…. Det være sig i arbejdsgruppe i byen med ’samarbejde på tværs, kommunikation og information’, i stort fælles ledernetværk i byen for alle offentligt ansatte ledere som sparrer og udvikler idéer til bedre opgaveløsninger – med meget mere.

Lene tager ansvar – sammen med andre. Andre vil gerne være med – fordi Lene er inspirerende at arbejde sammen med. Og man er så heldig, at Lenes nærvær og gode spørgsmål kan få én til at overveje sine grundlæggende antagelser om mange ting. Og så kan man risikere at udvikle sig. Lene er et privilegium at være i nærheden af.

I Suldrup er det aldrig for sent at få en lykkelig barndom.

Med stor og dyb respekt for en god kollega – Lederteamet ved Suldrup Skole (Lenes nabo)

Indstillingen af Lene Kaldahl Laursen er omtalt i Aars Avis

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *