Benny Andersen Prisen

Benedicte Bodilsen
På vegne af gruppen af frivillige forældremyndighedsindehavere for
uledsagede flygtningebørn indstilles Benedicte Bodilsen til Benny
Andersen Prisen 2013.

Benedicte har fået forældremyndigheden over 16-årige Safi. Safis
egne forældre og familie har han ikke nogen kontakt med. De bor
stadig i Afghanistan, tror han nok, for han har ikke talt med dem,
siden han flygtede alene til Danmark for snart 3 år siden. Safi var
13 år, da han flygtede fra Kunarprovinsen i Afghanistan. Efter ni
måneder ankom han til Danmark. Han var bange og vidste ikke, hvem han
kunne stole på. ”Du kender ikke nogen, du kender ikke reglerne, du
er bare alene”, siger Safi.

I dag ses Safi regelmæssigt med Benedicte, som har til ansvar at
sikre, at han får den nødvendige omsorg og hjælp til at etablere
sig i sit liv i Danmark. Benedicte gør det frivilligt og ulønnet.

Flygtningebørn, der kommer til Danmark uden deres forældre, har ofte
voldsomme oplevelser med sig. Mange har oplevet krig og konflikt, tab
af forældre, søskende og andre nære slægtninge. De ankommer alene
til et fremmed land uden kendskab til det danske samfund og uden at
kunne sproget. Det gør de uledsagede flygtningebørn til en særlig
sårbar gruppe. Derfor er tæt kontakt til voksne, som kan hjælpe på
vej, af afgørende betydning for børnenes trivsel og udvikling.

Når uledsagede flygtningebørn får opholdstilladelse i Danmark, er
det ofte en frivillig person, der påtager sig forældremyndigheden
over dem. Indenfor de sidste par år har Røde Kors intensiveret
arbejdet med rekrutteringen af frivillige, og på nuværende tidspunkt
har over 150 personer påtaget sig opgaven som
forældremyndighedsindehaver – en gruppe engagerede ildsjæle, som
gør en særlig og medmenneskelig indsats af stor betydning for det
enkelte barn.

”Når jeg er sammen med Benedicte, så kan de andre se, at jeg har
en, som passer på mig her i Danmark. Nogle gange føler jeg mig
alene, men så tænker jeg på, at jeg har Benedicte. Så er jeg ikke
alene mere”, siger Safi.

Udover sin rolle for Safi er Benedicte en væsentlig kilde til viden,
erfaring og sparring for andre frivillige i Røde Kors, som påtager
sig denne ofte krævende og komplekse rolle for et uledsaget barn.
Derfor indstilles Benedicte Bodilsen på vegne af gruppen af
frivillige forældremyndighedsindehavere til modtagelse af Benny
Andersen Prisen 2013. Prisen vil være en stor anerkendelse af
frivillige forældremyndighedsindehaveres særlige rolle og
væsentlige indsats, og vil være med til at sætte fokus på
uledsagede flygtningebørns vilkår i Danmark.

Benedicte Bodilsen indstelles af indstilles af Niels Svankjær Christiansen, Røde Kors

3 Responses

  1. Jeg håber Benedicte Bodilsen får prisen, også fordi hun vil give pengene til fordel for syriske børn.

    Hilsen Arendse Jacobi

  2. Benedicte gør sammen med de øvrige Forældremyndigheds indehavere et kæmpe frivilligt arbejde for en meget udsat gruppe i Danmark. Unge som kommer til landet med skrækkelige oplevelseri bagagen og uden nogen skolebaggrund.MFerne gør at disse børn klarer sig godt i DK.

  3. Benedicte er en værdig repræsentant for alle Mindlertidige forældremyndigheds indehavere for uledsagede unge fra alle egne af verden. Et kæmpe stykke arbejde for at hjælpe de unge mennesker til at få en værdig hverdag i et land langt væk fra forældre og søskende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *