Benny Andersen Prisen

BoPaM er stiftet af børn og pårørende af misbrugere for netop børn og pårørende.

Det er lige meget om misbruget handler om alkohol – stoffer eller medicin fordi konsekvenserne er ens for børnene.

Karina – mor til Anette har indstillet BoPaM til Benny Andersen Prisen.

Jeg har kendt Karina datteren Anette på 13 år og Anettes storebror i 5 år.

Anette har bedt mig fortælle hendes historie.

Da Anette var 10 år skulle hun til samtale i Fogedretten fordi hun ikke magtede at holde jul hos sin far. Der skulle ikke deltage nogen børnesagkyndig hvorfor Karina og Anette henvendte sig til BoPaM og bad mig bisidde for Anette.

Vi havde nogle samtaler hvor vi sammen fandt ud af hvad Anette ønskede at sige i Fogedretten og jeg gjorde nogle notater.

Dommeren var en venlig mand som beroligede Anette med at han havde børn derhjemme og derfor var vant til at tale med børn. Jeg håbede i mit stille sind at han også var vant til at høre historier som dem Anette kom med. BoPaM´s børn er ikke vante til at blive troet på.

Jeg observerede Anette under hendes samtale med juristen og oplevede hendes mange følelsesskift som tydeligvis tog hårdt på hendes psykiske kræfter.

Da samtalen var slut stod nogle få punkter tilbage som jeg bad om lov til at minde Anette på.

Anette fortalte nu om hvad der foregik hos faderen hvor det var forbudt at lukke døre. Han benyttede toilettet når hun stod under bruseren – hun sagde GÅ UD til ham – han grinede af hende – Anette demonstrerede hvordan hun svøbte håndklæde eller bruseforhæng omkring sig.

Hun fortalte om køreturen fra samvær med sin far hjem til moderen igen. Køreturen varede knap 2 timer. Faderen havde et ritual hvor han startede med at drikke fra han stod op – Skældte ud på Anettes mor. Han stoppede på halvvejen hver gang ved samme tankstation og hentede en sekserpak for at fortsætte sit drikkeri. De tomme flasker trillede rundt i bunden af bilen.

Anette beskrev hvordan hun sad og holdte sin 4 år yngre halvbror i hånden og var bange for faderen ville køre galt. Det blev rigtig slemt for hende når faderen kørte alene med lillebroderen på vejen tilbage.

Anette fortalte om de ca. 20 kvinder hun huskede faderen havde været kæreste med de 8½ år hun var kommet på samvær hos ham. Hun huskede navn på de fleste – deriblandt flere kvinder som flyttede ind en dag og ud igen indenfor få dage.

Anette fortalte om en kvinde der havde boet der længere tid. Hun fik sine børn tvangsfjernet og Anette fortalte om en anden kvinde der var narkoman og psykisk syg som hun havde været bange for.

Juristen spurgte Anette hvad hun ville sige til at han synes hun skulle besøge sin far. Annette krympede sammen og svarede SÅ BLIVER JEG SUR pludselig var hun en meget lille pige.

Udenfor sad faderen og smilte til Anette da hun kom ud. Anette tog tørklædet hun havde om halsen – op over ansigtet og løb hen til sin mor.

Ude på gange var jeg trådt ud af bisidderrollen. Jeg sagde til juristen ”Jeg håber du har læst Anettes sag – Den er lang – Den er grim og den er beskidt. Anette et er får børn som har diagnosen Børneanoreksi. Hun kan ikke blive ved at holde til det.”

Faderen kom til Fogedretten påvirket af alkohol. Han lugtede stærkt af alkohol ånde og alkohol sved. Han var usoigneret.

Moderen fortalte juristen efterfølgende havde sagt til faderen han skulle lade Anette i fred og vente på Anette kontaktede ham. Anette havde lovet at ringe til sin far imellem jul og nytår.

Mødet var tirsdag. Torsdag holdt faderen udenfor Anettes skole hvor hun mente han kom for at tage hende med. Storebroderen opdagede firmabilen og en lærer viste dem ud af en anden dør.

Anettes lillebror er for ganske nylig flyttet hjem til denne far. Sådan har byretten besluttet det og landsretten har stadfæstet dommen. Begrundelsen lyder – der er mere tryghed hos faderen end hos moderen. Trygheden består i at faderen har boet det samme sted altid. Isoleret ude på landet.

Her har sønnen ingen legekammerater. Der kommer ingen på besøg i huset. Faderen bor sammen med en kvinde til hvem han har et ”on and of” forhold.

Sønnen fortæller sin mor at der foregår druk – vold og skænderier. Han var bange for at fortælle dette til den børnesagkyndige hos Statsforvaltningen fordi han er bange for sin far.

Moderen som drengen har boet hos altid flygtede fra faderen til krisecenter da drengen var ganske lille. Hun var bla blevet slået ned med et baseballbat og der var taget kvælertag på hende. Siden har der pågået chikane fra eksmandens side. Chikanen har betydet moderen fik en depression og måtte opgive sit arbejde.

Drengen er flyttet skole 3 gange – Han går nu på specialskole – Han siger han ønsker at blive der – Han forbedrer sig fagligt og har færre konflikter.

Moderen samarbejder med skolen. Faderen har ikke vist sig der og han ønsker sønnen skal flytte til folkeskolen i nærheden af bopælen. Sønnen har ingen problemer siger han.

Skolen har forsømt at beskrive drengens betroelser til en SFO pædagog i skolens udtalelser til både by og landsretten.

Dette er desværre ikke en enkeltstående oplevelse. Jeg har oplevet forældre med voldsomme misbrug bliver mødt som var der acceptabelt at komme påvirkede til forældremøder i børnenes daginstitution eller skole og til forældreansvarssamtaler i Statsforvaltninger.

Måden børn og unge bliver mødt på i systemerne bekymrer mig meget.

Derfor søger jeg foretræde for Folketingets Socialudvalg. Jeg håber Benny Andersen Prisen vil åbne nogle døre.

Jeg har jeg foreslået Socialminister Karen Hækkerup at opfordre danske kommuner til at oprette Børne- og Ungeråd præcis som Karen Ellemann i sin tid opfordrede til at opstarte Udsatteråd som dog KUN tager sig af voksne udsattes problematikker.

Børne- Ungerådene kan sammensættes og arbejde på præcis samme måde som udsatterådene blot med målgruppen Børn og Unge. Rådene kan sikre børn og unge et talerør lokalt og fungere som backup for Børnerådet ved Lisbeth Zornig Andersen og Børnerådet kan vejlede lokale Børne- og Ungeråd.

Jeg mener børn og unge mindst skal have samme muligheder som voksne.

Til slut vil jeg igen sige et stort tak for Benny Andersen prisen.

Jeg håber den respekt du nyder Benny fra høj og lav i Danmark- og den kærlighed der strømmer dig i møde vil smitte af på prisen jeg tager med til BoPaM´s børn i dag.

Tusind tak.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *