Benny Andersen Prisen

Beate Wiik, Bettina Schotte, Helle Skovbro og Pia Jessen er alle sundhedsplejersker i Høje – Taastrup Kommune.

De arbejder sammen to og to i et gruppetibud til unge mødre: Mama Nova.

Gruppeforløbet strækker sig fra graviditeten til barnet er 2-3 år. Mama Nova er et tilbud til unge mødre, der selv har været ramt af en svær opvækst.

Gruppen mødes det første år en gang om ugen i fire timer. Med måltidet som omdrejningspunkt drøftes relevante emner og de unges situation her og nu.

De efterfølgende år mødes gruppen henholdsvis en gang om måneden og hver 2. Måned.

Formålet er at støtte op omkring den tidlige mor/barn relation og hjælpe den unge i gang på arbejdsmarkedet i samarbejde med konsulent fra jobcenter. Undervejs i gruppeforløbet har andre relevante fagpersoner været inddraget.

Mama Nova startede som et projekt i 2006- 7, men blev herefter fast implementeret i Høje – Taastrup kommune.

Jeg indstiller de fire sundhedsplejersker, som med deres åbne sind og vedholdenhed støtter op omkring den unge familie. De gør en stor indsats således at det lille barn får en god start.

Deres anerkendende tilgang får mødrene til at vokse med opgaven som forældre. Det er lykkes dem at motivere mødrene til et stabilt fremmøde i den treårige periode gruppen forløber.

De fire sundhedsplejersker har gjort en stor indsats i forhold til at udvikle det tværfaglige samarbejde i kommunen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *