Benny Andersen Prisen

VINDER

Undertegnede Janni Jønsson indstiller hermed leder Annie Holte og souschef Iben Kristensen fra Den Gule Flyver til ovennævnte pris med følgende kortfattede begrundelser:

Disse to ildsjæle brænder for at yde den bedst mulige støtte til børn og unge med massive vanskeligheder af meget varieret karakter. Begge arbejder i Den Gule Flyver, som Annie Holte grundlagde for snart 18 år siden. Hun havde i sit arbejde som folkeskolelærer oplevet børn, der af mange grunde, mistrivedes gennem deres barndom, de var ofte udsat for massive svigt. Disse børn ”tag Annie sig af” og hun har siden utrætteligt arbejdet for, at give børn med denne bagage et værdigt liv, ud fra devisen DET NYTTER.(dette er også navnet på en bog, med mange barske historier om disse børn, fortalt af dem selv, bogen blev udgivet da ”Flyveren” fyldte 10 år).

Med Annie som leder har forskellige kommuner erfaret, at dette private skole- og dagbehandlingssted Den Gule Flyver, arbejder med stort engagement og en høj grad af kvalitet. Dette er imponerende, især når man tager i betragtning, at de arbejder med nogle af kommunernes mest læderede og socialt udsatte børn. De fleste af disse børn har intet netværk, men kommer ofte fra meget belastede familier.

I 2005 dannede Annie Holte og Iben Kristensen et firma I/S FM TEAM 2005 med samme værdigrundlag som I ”Flyveren”. De havde ofte erfaret at nogle af deres elever, enten boede utrolig kummerligt eller nærmest boede tilfældige steder rundt omkring, hvor nogen, også tilfældigt, gav dem husly, nogen gange med bagtanker om visse modydelser. Disse forhold kunne de to ildsjæle bare ikke holde ud. De lejede derfor nogle små lejligheder. De ansatte dernæst støtte- og kontaktpersoner samt en socialrådgiver, som skulle være til rådighed for at støtte de unge i at klare en værdig tilværelse, på trods af de unges egen vilkår og præmisser, som var gældende for deres liv. Dette arbejde udføres også med kommunen som samarbejdspartner til gavn for de unge. Det kræver mange og meget grundige forarbejder af Annie og Iben, da det er en foranstaltning, som kommunen skal være med til at yde tilskud til, men alternativet for disse unge, hvis man ikke støtter dem, vil selvsagt blive meget dyrere på længere sigt.

Den særlige indsats i de forgange år er:

I august 2009 startede F/M team(v/Annie og Iben) Spor 16. Det er en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov mellem 16 og 25 år(Bertel Haarder lov a 2007).

Annie og Ibens erfaringer med deres børn/unge, har været grundlaget for, at de fandt det oplagt at netop de skulle starte en STU(særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse). Målgruppen for denne uddannelse er unge, der ikke, selv med massiv støtte, kan klare en almindelig ungdomsuddannelse. De unge har forskellige diagnoser og de slås også med, at de har været udsat for massive svigt gennem deres opvækst. Nogle af de unge har tidligt fået børn, så ud fra samme værdigrundlag, som ”Flyveren”, arbejder man i Spor 16, med at støtte de unge i at give dem et værdigt voksenliv. Der planlægges individuelle forløb for hver enkelt ung.

 

I marts 2010 startede Annie og Iben FM Huset, et socialpædagogisk opholdssted på Amager.

Stedet er en villa på Amager hvor der er plads til 6 unge i aldersgruppen 14-23, målgruppen svarer til de ovennævnte tilbud. Overskriften i huset er Trivsel – Uddannelse – Fælleskab ! Disse ord er vigtige for Annie og Iben, da de vil gøre alt for at vise disse unge hvad det betyder og give dem en oplevelse af disse ord. De unge der bor i huset har været ude for mange skift(anbringelser), boet på institutioner i deres korte liv, været udsat for massive omsorgssvigt, opvokset med misbrug og vold fra forældrene, unge som har mistet tillid til livet, mistet troen på normalitet. FM Huset fremstår som et hjem for de unge der bor der. De unge giver klart udtryk for at de ikke føler de bor på institution men tager huset til sig som deres hjem, dette har været et mål for Annie og Iben så de unge føler sig ”hjemme”. Samtlige forældre sætter også pris på dette og kommer meget i huset. I FM Huset vil de unge få tryghed, stabile rammer og meget omsorg. De vil døgnet rundt blive støttet i alle deres problematikker.

Der er mange solstrålehistorie gennem årene, det er der fordi Annie og Iben kæmper indædt, sammen med deres personale, på at disse børn og unge skal opleve at DET NYTTER. De udvikler konstant på det der virker for de unge og har altid nye inspirerende ideer. De er et kæmpe forbillede for mange unge og især for alle os der er så heldige at arbejde for Annie og Iben.

Jeg står meget gerne til rådighed med yderligere informationer. Yderligere oplysninger og data mm. kan også findes på hjemmesiderne www.dgf.dk og www.spor16.dk

Hvis I finder de to nævnte ildsjæle egnede til at modtage Benny Andersens børnepris, ville jeg finde det yderst relevant og en fantastisk anerkendelse af det kæmpe arbejde, ofte både dag og nat, der er udført af Annie Holte og Iben Kristensen, ikke blot for den ekstraordinære indsats i indeværende år, men for hele deres virke.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *