Benny Andersen Prisen

Jørgen Pedersen blev som nyuddannet lærer i 1980 ansat som fast vikar på en af Silkeborgs store skoler, Dybkærskolen. Efter et år fik han fast ansættelse som lærer på skolen.

Allerede fra starten stod det klart at Jørgen interesserede sig for arbejdet med børn ud over det rent skolerelaterede. Jørgen kom derfor med i tværfaglige samarbejder som skolens repræsentant, hvor der blandt andet var fokus på udvikling af børnenes nærområde.

Da Silkeborg Kommune i 1985 startede SSP Samarbejdet (Skole, Social myndigheder og Politi) blev Jørgen skolens repræsentant i det kriminalitetsforebyggende samarbejde. Efter 4 år blev der oprettet en stilling på halv tid som SSP-konsulent i Silkeborg Kommune, som Jørgen fik. Fra 1989- 1999 bestred Jørgen stillingen som ½ lærer og ½ kommunal SSP-konsulent.

I 1999 blev det lavet om til en fuldtidsstilling som SSP konsulent og Jørgen måtte sige farvel til lærerjobbet efter mange gode år. Jørgen var en skattet kollega og lærere og en loyal medarbejder. Jørgen har i dag stadig kontakt til flere elever og forældre fra sin lærer tid.

Silkeborg Kommune var en af de 16 kommuner i landet, som deltog i ”Ungdomskommune- forsøget” i årene 1998-2000”, hvor formålet var at ’alle unge skal have mulighed for en indholdsrig ungdom, hvor de deltager aktivt i samfundsudviklingen’. Jørgen blev koordinator på det store projekt i Silkeborg kommune og sikrede et godt udbytte for en bred gruppe af unge og kommunen generelt. https://www.folkeskolen.dk/27318/forsoeg-med-16-ungdomskommuner

I 2008 blev Jørgen valgt til Formand for SSP-Samrådet, som er en paraplyorganisation for alle landets SSP-medarbejdere. Det medførte, en plads i Det Kriminalpræventive Råds Forretningsudvalg, hvorved Jørgens store interesse for det tværfaglige samarbejde blev løftet fra det lokale niveau op til det nationale niveau. I 2018 blev Jørgen afløst på posten som formand, og har siden helliget sig arbejdet med det lokale SSP-arbejde. Jørgen nyder i dag fortsat stor anerkendelse nationalt for sit arbejde som formand for SSP- Samrådet.

Fra 2000 til i dag har Jørgen igennem samarbejde med andre kommunale afdelinger, skoler, ungdomsuddannelser og det lokale politi således styret og udviklet SSP-samarbejdet i Silkeborg kommune med en solid base i Skoleafdelingen til alles tilfredshed.

Jørgen bidrager altid til fællesskabet og går en ekstra mil, for at få ting til at hænge sammen. Han har i mange år været tovholder på sommerferieaktiviter for alle børn i kommunen og i 27år, den fælles kommunale sidste skoledag, til glæde for alle afgangseleverne. https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/477dd0ca-c99d-420e-b18c-8b17b3041e0d/

Jørgen er et ærligt, livsglad og samlende menneske, der brænder for at hjælpe udsatte og sårbare børn og unge i både arbejdsliv og fritid. Han gør en væsentlig forskel for børn og unge han møder på sin vej og er en særdeles vellidt kollega og medarbejder i Silkeborg kommune.

Jørgen Pedersen har valgt at gå på pension pr 30.6.21.

Indstillet af: Anne L. Vinther

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *