Benny Andersen Prisen

Vi vil gerne indstille Hans Kristensen til Benny Andersen prisen. Hans Kristensen er afdelingsleder på Tambohus Ungdomsskole-Skive, som rummer både socialt og fagligt udsatte unge i aldersgruppen 13 – 18 år. De unge som bliver visiteret til ungdomsskolen, har som hovedregel en periode med skolevægring bag sig, og disse unge er derfor ofte opgivet af folkeskolen. Værdigrundlaget for Ungdomsskolen er Udvikling, Trivsel og Ordentlighed, hvilket er værdier som Hans i den grad besidder og efterlever i sit arbejde med de unge, familierne og i det tværfaglige samarbejde vi har med Hans.

Baggrunden er, at Hans er en ildsjæl som brænder for de unge som han arbejder med. Hans har et stort, brændende og rummeligt hjerte og tror på, at der er udviklings potentiale i ethvert ungt menneske. Hans besidder en omsorgsfuld nærhed, hvor både unge og forældre beskriver, at de føler sig hørt og set på en helt særlig måde. Hans’ store engagement i de unge er meget tydelig. Hans tror på, at der er en vej frem uanset hvad også når andre opgiver. Det er vigtigt for Hans, at de unge får en chance – at der er plads til dem alle, men ligeledes, at der samtidig stilles krav til den unge og, at der forventes noget af den enkelte.

Hans er vedholdende og tager gerne kampen op og tager det lange seje træk, når han virkelig tror på, at et ungt menneske kan lykkes. Hans står fast på sine værdier også selvom det ikke altid er den lette løsning – dette både i forhold til ledelsen, samarbejdspartner, forvaltningen og det unge menneske. Hans bruger sig selv som menneske før opgaven. Han er handlekraftig og ingen opgave er for lille eller stor, hvis han kan se, at det gør en forskel for den unge. I vedhæftede artikel kan man læse mere om den store betydning Hans har haft for flere unge mennesker i Skive.

Med Venlig hilsen
Ungeteamet – Familiesektionen Skive Kommune

Indstilling #2

Jeg indstiller hermed Hans Kristensen til Benny Andersen-prisen. Hans er ansat som afdelingsleder i ungdomsskolens heltids- og eneundervisning, hvor han har ansvaret for en personalegruppe med 9 ansatte. Kendetegnende for målgruppen af elever og unge er, at de ofte er i mistrivsel af flere forskellige årsager. Dette giver sig bl.a. udslag i manglende selvtillid, skolefravær og misbrugsproblemer. Hans formår i kraft af sin stilling og sin person at nå ind til disse unge og give dem en tro på at de kan komme videre i tilværelsen. Han bærer de værdier og den målsætning, som Ungdomsskolen repræsenterer, nemlig at ”ingen ung skal stå alene”. Dette sker i et tæt samarbejde med vores dygtige personale, som altid er villig til at gå den ekstra meter, som der ofte skal til for at lykkes med vores opgave. Hans er kendetegnende ved et roligt gemyt og en fantastisk rummelighed og empatiske evner. Eksempelvis har han gang på gang formået at trænge ind til børn og unge, som ikke har haft regelmæssig skolegang over en lang periode, så de igen får mod på at indgå i fællesskaber med jævnaldrende. Dette foregår på hjemmebesøg hos barnet og familien i en respektfuld og insisterende tilgang, hvorved en mulighed åbner sig for at påbegynde en ny skolestart. Denne ambitiøse tilgang til netop denne målgruppe af børn og unge er helt unik. Og når hjælpen, personificeret i Hans, kommer til, er der store chancer for at det ender i en succes! Hans er et menneske, som er villig til at strække sig langt ud over det forventelige for at lykkes med sit arbejde.

Thomas Andersen
Ungdomsskoleleder, Ungdomsskolen-Skive

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *