Benny Andersen Prisen

David og De Anbragtes Vilkår (DAV) fortjener, at blive indstillet, for deres store arbejde for anbragte. De er utrættelige med, at få anbragtes dårlige forhold frem, og at ændre dem. De har fået anbragtes forhold på dagsordenen i medierne og på Christiansborg, hvor deres holdninger bliver taget alvorligt. De har fået ændret love for anbragte, og er med i udvalg, som politikerne bruger, når de skal forbedre lovene.

DAVs medlemmer er hele tiden i pressen, hvor de også fortæller deres personlige historier, det er der kommet mange podcast, artikler, TV osv. ud af, som gør, at politikerne ikke kan vende ryggen til, og det er blevet en stor sag. DAVs holdninger præget regeringens nye Børnene Først udspil, ja det er nu, forbedringerne skal komme, som andre regeringer ikke vil.

DAV laver Topmøder for anbragte, som mange tidl. anbragte er glade for. De mødes, og finder ud af, at de ikke er alene med deres anbringelse problemer, og på topmøderne finder de ud af, gode forslag til ændringer.

DAV har også Netværksgrupper, tænketanke, de er kommet på finansloven, har et godt sekretariat, som følger op på anbringelse området. David og DAV har også kæmpet godt for undskyldning til tidl. mishandlede børnehjemsbørn, som fik en undskyldning af Mette Frederiksen på Marienborg, hvor David og andre DAV’er var til stede.

Kampen for Undskyldning forsætter, Grønlandske tvangsfjernede børn har fået en, næste undskyldning får Særforsorgen efter 1 aug. Det bliver et stort øjeblik når Særforsorgen får undskyldning. Karoline Olsen 90 år sidste levende pige fra Sprogø er symbolet på undskyldningen. Forældelsesfristen for myndigheders svigt er også kæmpet, de første sager er blevet afgjort med forlig 300000 kr. og de næste sager er på vej. Ja, DAV er virkelig i en god udvikling, og David og DAV gør en stor forskel for de mange børnehjemsbørn, som fik ødelagt deres liv.

David er med medlem af Rådet for Socialt Udsatte https://www.udsatte.dk/om-raadet/medlemmer/

David og DAVs kontakt oplysninger i linket https://www.deanbragtesvilkar.dk/

Indstillet af: Hans Horst

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *