Benny Andersen Prisen

Kriseteamet består af 9 frivillige ildsjæle, der hjælper børnefamilier i Kalundborg kommune, der er i sorg og krise, efter dødsfald, eller allerede inden ved livstruende sygdom.. Vejledning og rådgivning gives enten telefonisk eller ved op til 6 hjemmebesøg, ligesom de kan hjælpe videre til den kommunale sorggruppe eller formidle kontakt til andre relevante samarbejdspartnere.

De frivillige er bestående af et blandet korps af sygeplejersker, pædagoger, lærere, socialformidlere og sundhedsplejersker. Nogle af dem er gået på efterløn eller pension, men brænder stadig for at hjælpe børn og familier, der er i nød.

Alt arbejde er ulønnet, og der er heller ingen midler til de 2 årlige møder, der afholdes for at udveksle erfaringer og lægge vagtplan, så en tildeling af Benny Andersen Prisen vil være en velfortjent anderkendelse, som de bestemt har fortjent.

– Bodil Giversen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *