Benny Andersen Prisen

Indstilling #1

Jeg vil gerne indstille Bodil Dichow til prisen.

Baggrunden er at Bodil er en ildsjæl som brænder for det hun
arbejder med. Bodil har i mange år været netværksfamilie for sit
barnebarn og i forbindelse med at han fjernes på 5 min. og
efterfølgende ikke må se sin familie, bliver hun aktiv i arbejdet
med at sikre at ingen børn i Danmark må opleve at miste sine nære
pårørende.

Bodil tog til Kommissionen i EU og opsøgte Kommissæren for Childrens right. Der blev lavet aftaler for hvad der skulle sættes fokus på og
efterfølgende var vi en gruppe af plejeforældre som fik foretræde i
Socialudvalget på Christiansborg. Her medvirkede Bodil til at der
blev sat fokus på at man i Danmark fjerner børn uden varsel- og at
der ingen lov eksisterer for at sikre at børn der har boet mange år
i en plejefamilie får mulighed for at opretholde deres kontakt.
Bodil er dybt engageret i at sikre at børn ikke traumatiseres- at vi
som land medvirker til at have en børnevenlig lovgivning.

Derfor er hun også blevet godkendt som plejefamilie til de børn som
har det allersværest. Det er hendes oplevelse at netop det at åbne
sit hjem for børn som har behov for det vil kunne medvirke til at
sikre at børn får en god ballast når de skal videre i livet.

Jeg kan på det varmeste anbefale at Bodil indstilles til prisen

– Kent Skovgaard

Indstilling  #2

Jeg indstiller Bodil Dichow til Benny Andersen prisen 2018.

Bodil sidder – sammen med bl.a. ut. – i en gruppe af plejefamilier,
som kæmper for plejebørns rettigheder. Hun er en ildsjæl og er dybt
forankret i arbejdet med, at sikre anbragte børn rettigheder og at
sikre børnene, så de ikke bliver udsat for flere svigt og traumer
end de i forvejen har inde på livet. Bodil kæmper bl.a. for, at
anbragte børn ikke bliver udsat for det vi kalder “Clear Cut” – at
børn bliver fjernet fra deres omsorgspersoner på ganske kort tid
uden efterfølgende kontakt med deres etablerede netværk. Hun ligger
rigtig meget arbejde i det og har bl.a. opsøgt Kommissionen i EU –
Kommisæren for Childrens Right, haft foretræde i Socialudvalget på
Christiansborg og kæmper på alle måder, for at vi i Danmark skal
lave en lovgivning der sætter fokus på ”At anbragte børn der har
boet mange år i en netværkspleje eller plejefamilie får mulighed,
for at opretholde kontakten til sit etablere netværk”.
Bodil er med til at sætte fokus på, at man i Danmark fjerner børn
uden varsel fra deres primære omsorgspersoner og ofte med ganske kort
interval. Vi taler her om 5 min til ganske få timer. Bodil ved, qua
sin profession som Psykolog, at dette sætte dybe traumatiske spor hos
et barn og kan påvirke dem så meget, at deres tilknytning bliver
revet itu og generelle udvikling går i stå.
Bodil har selv været netværksplejer og har haft selvsamme oplevelse
og netop ad denne vej, fik hun kendskab til, at anbragte børn i
Danmark er udsat for kommunale svigt. Hun er efterfølgende blevet
generel godkendt som plejefamilie og har til opgave, at varetage
anbragte børn med meget stor belastningsgrad.
Bodil er en fighter og giver ikke op. Hun ligger alt hendes energi i
det hun tror på og hendes utrættelige engagement er ikke til at tage
fejl af – et menneske som kæmper for de børn, der ikke har en reel
stemme. Hun er den der støtter op, når vi andre mister energien
eller fokus. Hun arbejder tidligt og sent og finder nye ”døre”,
når andre bliver lukket. Hun er vores fyrtårn i kampen for bedre
vilkår for anbragte børn i Danmark – en kamp der fortjener stor
anerkendelse og derfor indstiller jeg Bodil til Benny Andersen prisen.

Med venlig hilsen
Gitte Guldberg Spanier

Indstilling #3
Jeg vælgerne indstille Bodil Dichow til Benny Andersen prisen 2018.
Bodil fortjener prisen for sit arbejde med børn og unge, og er en
ildsjæl.
Bodil har arbejdet med børn og unge i mere end 25 år,som har været
udsatfor overgreb.
Bodil har i de seneste år haft fokus på anbragte børn udenfor
hjemmet. Bodil ønsker at alle børn bliver behandlet med nænsomhed,
så man ikke flytter på børn, udenvarsel.desuden er hendes fokus på
at børn, skal bevare kontakten til de mennesker de har skabt kontakt
og tilknytning til.
Det er så vigtigt for hende, at hun tager til EU for at gøre
opmærksom på dette område. Bodil er tillige bonusmor for en voksen
kvinde, som tidligere har mistet sin mor.

– Grethe Kielberg

Indstilling #4

Vi i ”Foreningen for bedsteforældre og øvrig familie til anbragte børn” kender Bodil Dichow som en
ildsjæl i arbejdet for børn og unge, som er udsatte og særligt sårbare.
Vi oplever Bodil som værende dybt engageret i, at udsatte børn – der er anbragte udenfor
hjemmet – bevarer muligheden for at de opretholde deres tilknytning til deres biologiske familier;
herunder også deres bedsteforældre.
Bodil har i mange år ydet professionel psykolog hjælp på flere fronter til de yngste ofre for svære
seksuelle overgreb.
Sideløbende med dette har Bodil haft plejebørn i sit hjem.
Vi vil gerne indstille Bodil Dichow til Benny Andersen prisen 2018, fordi hun kæmper for børn og
unge og for at ændre på en lovgivning, som ikke sikrer, at børn reelt bliver hørt og får mulighed for
at bibeholde kontakten til deres familier.
På vegne af bestyrelsen
Tove Clausen, formand

Indstilling #5

Som bestyrelsesformand for Thora Center vil jeg indstille Bodil Dichow
til årets Benny Andersen Pris. Bodil er en ildsjæl og har en
fantastisk forståelse for børn og deres behov. Med mere end 25 års
erfaring med udsatte børn og unge har hun sat et solidt aftryk inden
for børnepsykologien. Hun brænder for at hjælpe børn og unge som
har været udsatte for overgreb og hendes arbejde i Thora Center
forbedrer dagligt livskvaliteten for mange børn og unge. Gennem
årene har utallige børn mødt Bodil og hun har hjulpet utrolig mange
børn og deres familier. Hun har medvirket til lovforslag og hun har
som en af de første gjort opmærksom på nødvendigheden af at få
etableret børnehuse.

Bodil har i mange år siddet i bestyrelsen Missing Children Europe;
Bryssel hvor hun har medvirket til at der er blevet etableret et
særtjeneste nummer i Europa. Det telefonnummer som Børns Vilkår har
fået 116 111 Offerrådgivningen 116 006 og Hotline 116 000- en
Hotline for børn der behøver hjælp døgnet rundt.

Bodil brænder for at hjælpe børn og sikre at de får en god
opvækst. Hun arbejder med børnene og hun giver ikke op. Men hun
løfter også de problemområder hun møder op på et politisk niveau.
For dermed at sikre at børn får den lovmæssige hjælp de har behov
for.

Bodil har været aktiv oplægsholder på internationale konferencer i
både Australien og Hawaii, hvor hun har afholdt oplæg om hvordan man
kan arbejde med traumatiserede børn og hun er utrættelig med at
fortsætte sit arbejde med at hjælpe og sætte fokus på børn
rettigheder. Hun fortjener årets Benny Andersen Pris :)

– Susane Hastrup

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *