Benny Andersen Prisen

Jeg ønsker at indstille Pia Engelhardt til Benny Andersen Prisen 2017.

Pia er en ildsjæl, som er en afgørende voksen i manges børneliv

Pia er pædagog i Gørlev Skoles inklusionscenter. Inklusionscentret er klasser for elever, som har forskellige vanskeligheder, som gør, at mange af dem har oplevet et institutions-og skoleliv med nederlag. Det kan være kognitive eller sociale vanskeligheder, eller at de kommer fra et miljø, som har svært ved at imødese deres behov. At gå i skole er for mange af vores elever derfor forbundet med noget negativt, og mange møder derfor de voksne med stor skepsis.

Pia er en afgørende voksen i deres børne- og skoleliv. Hun møder børnene med en tålmodighed, omsorg og udholdenhed, som medfører, at børnene opnår tillid til Pia. Herudover sikrer Pia struktur i børnenes hverdag, som betyder, at barnet kan fokusere sin energi på læring og udvikling. Heraf opstår den nære relation mellem Pia og barnet, som medvirker til, at Pia kan træne barnets sociale kompetencer med henblik på at udvikle børnene til livsduelige unge.

Pia ser det gode i alle børn. Også i perioder hvor omstændighederne gør, at børnene selv har glemt det gode. Og Pia opgiver ikke! Selv efter vanskelige konflikter, viser Pia velvilje i relationen til barnet og genoptager det positive forhold. Her giver Pia meget af sig selv.

Pia fungerer ofte som formidler af børnenes udfordringer til sine fagkolleger. Her tager Pia rollen som børnenes advokat, og sikrer sig at deres position tilgodeses med henblik på at tilpasse det bedst mulige miljø for trivsel, læring og udvikling for det enkelte barn.

“Pia er ikke som alle de andre voksne. Hun ved, hvad jeg har været igennem, og hvad jeg har lavet. Den viden bruger Pia til at gøre tingene på en anderledes måde. Med Pia ved jeg, at der altid er en voksen, jeg kan ringe til. Hun siger, at jeg også kan ringe i weekenden, men det har jeg ikke gjort. Pia sætter grænser, men hun hidser sig ikke op. Og så har hun god humor”. (Frederik 15 år).

“Pia har hjulpet mig, når jeg har problemer – også uden for skolen. Med Pia har jeg en voksen, jeg kan gå til. Pia sørger også for at jeg kan komme i gang med skolearbejdet. For nogen gange er jeg ukoncentreret, og så hjælper Pia mig.” (Thomas 15 år).

Vi er stolte af at have Pia i vores inklusionscenter og ønsker med denne indstilling at drage fokus på det afgørende arbejde Pia gør, for at vores elever trives i hverdagen og at klæde dem på til bedre at mestre deres fremtid.

Med venlig hilsen

Heidi Schønberg Vesterskov

Viceskoleleder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *