Benny Andersen Prisen

Jeg vil gerne indstille familiekonsulenterne Yvonn Lindberg og Iben Vinsbøl for deres store indsats i forbindelse med forfattelsen af eventyret “Eventyret den fæle slange Abuse og den vise ugle Orakulus”

Eventyret er særligt, da der ikke før har været skrevet eventyr for børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer. Der mangler børnelitteratur, som behandler denne svære problemstilling, og som rammer 122.000 børn i Danmark.

Eventyret udemærker sig samtidig med, at det kan handle om børn af psykisk syge forældre, stressede forældre eller andre problematikker, som rammer forældre og påvirker deres muligheder for at være forældre.

Eventyrets særlige form giver barnet mulighed for at kunne spejle sig selv og sin egen situation og bruge eventyrets-metaforer til at få sat ord på følelser og tanker. Der tales ikke direkte om alkohol og alkoholafhængighed, men der bruges symboler, som slangen, der har bidt dronningen og kongen. Det giver barnet og familien muligheder for at forstå problemet på en eksternaliserende måde, hvor kongen og dronningen ikke er de onde, men er blevet forgiftet, og hvor budskabet er, at kun den, slangen bider, kan slå den ihjel. Børnene får også at vide, at kun med hjertet kan de mærke, hvordan de har det, og når de mærker det, vil de vide, hvad de skal gøre.

Eventyret beskriver de svære problemstillinger, børn i familier med alkoholproblemer kan opleve, og giver samtidig barnet handlemuligheder og håb.

Det er derfor på baggrund af bogens nyskabende tilgang til alkoholproblematikken og det store arbejde, som Yvonn Lindberg og Iben Vinsbøl har lavet, at jeg indstiller dem begge til prisen.

Yvonn Lindberg er forfatter til bogen og Iben Vinsbøl har malet billederne.