Benny Andersen Prisen

Jeg indstiller hele mit SFO-personale til Benny Andersen-prisen.

Jeg har været leder i 21 år af SFO-HULEN, der ligger i Fredericia midtby. Skolen rummer både en speciallinie( for børn med generelle indlæringsvanskeligheder) en almenlinie, en modtagelinie(for børn uden kendskab til det danske sprog)en strukturlinie(for børn der har koncentrationsbesvær, adfærdsproblemer og/eller sociale problemer. )

Vores SFO-HULEN rummer børn fra alle linier, hvilket gir’ en stor udfordring til os alle. I dag tales der rigtig meget om inklusion, og vi er glade for at inklusion endelig er kommet på det pædagogiske landkort.

HULEN har i alle 21 år inkluderet børn af alle slags og ydet en særlig omsorg til de svage børn og forældre. Det har ikke altid været let, og vi har da også måtte opgive engang imellem. Men det handler om tilgangen, professionalismen, viljen og hjertet bag.

Vi skriver ikke lange reporter om vores arbejde, men tager ethvert problem op, og debatterer det indtil vi finder en løsning, som vi afprøver i praksis. Hvis det vi har diskuteret os frem til ikke virker, så starter vi forfra. Vi bruger en del tid på videndeling i den forbindelse.

Vi bekender os ikke til en bestemt pædagogisk retning, men arbejder med personlig anerkendelse af det enkelte barn, og opfatter vores samfund som en kompleks størrelse der kræver at vi hele tiden er åbne overfor nye tanker og måder at gøre tingene på.

Det er efterhånden lykkedes at professionalisere vores arbejde, så inklusionen af de udsatte/marginaliserede børn hurtigere/oftere gir’ succes.

De personer fra personalet der har overskud til det, fungerer desuden som aflastning for nogle af børnene efter normal arbejdstid.

Jeg synes mit personale fortjener en anerkendelse for et uvurderligt dagligt arbejde, hvor humor og det enkelte individs kvaliteter står i højsædet.

Jeg håber I vil tage jer tid til at se de vedhæftede powerpoints, for at indfange lidt af den gode stemning.

powerpoint sfo hulen

HULEN aug. 11