Benny Andersen Prisen

Lilli Tvarnø, som nu er ungerådgiver, har både i sin nuværendeog i sin tidligere funktion, da hun var myndighedssagsbehandler, udvist et heltusædvanligt ”håndelag” med hensyn til at håndtere utilpassede,udadreagerende og kriminelle unge. Hun har kunnet snakke med disse unge, sommeget ofte fremtræder som særdeles usympatiske, på en respektfuld og indlevendemåde, og samtidig kunnet sætte klare grænser og vilkår for samarbejdet.

Vi synes det er en usædvanlig fin indsats, hun har gjort oggør, og netop fordi hun med disse store ”børn”, som formelt set ernæsten voksne men som er særdeles utilpassede og udsatte, med massiveomsorgssvigt gennem hele deres korte liv, opnår kontakt med dem og resultaterfor dem – selv om der også er mange forventelige omveje for de unge.