Benny Andersen Prisen

Jytte har gennem flere år hjulpet elever, forældre og ansatte på Mørkhøj skole med at skabe de bedst mulige rammer for at socialt udsatte børn kan opfattes som ligeværdige og værdifulde medmennesker, der bidrager til det læringsfællesskab som findes i skolen.

Jytte har en enorm specialpædagogisk viden, der sammen med hendes veludviklede relationskompetencer, gør, at hun dagligt hjælper børn og voksne med at opdage nye muligheder for at skabe en ny positiv historie. Det har alle børnene på Mørkhøj skole glæde af, men det er i særdeleshed de udsatte børn, som har Jyttes opmærksomhed. Dem hjælper hun med at skabe en ny historie omkring sig selv ofte i samarbejde med deres forældre. En historie hvor børnene tillægges værdi og gives ansvar, så de oplever sig selv som værdifulde elever og mennesker.

Forandringer i forhold til udsatte børn sker ikke over natten, så det er i lige så høj grad Jyttes vedholdenhed, der er med til at skabe forandringerne. Først de små, som får lov til at vokse sig store, hvis de gødes med omsorg, tillid og tilpasse forstyrrelser. Alle ingredienser, som skal blandes i det rette forhold på rette tid og sted. Jytte er med andre ord en professionel udgave af Benny Andersens ’fremmed’ fra ”Mit hjertes indvandrer”, der fører børnene på opdagelse i sig selv og viser dem kendte genveje til oversete udsigter og undersete koralrev.

Jytte udvider børnenes gamle konfektionssyede horisont, så den ikke strammer så meget om livet – Tak for det!