Benny Andersen Prisen

Jeg vil hermed gerne indstille Centerleder Jens Larsen, Fri-Stedet, Aalborg til Benny Andersen prisen 2012.

Jens Larsen skal indstilles til Benny Andersen prisen for sit bemærkelsesværdige og utrættelige arbejde med børn og unge igennem 40 år.

Jens Larsen har været ansat på Fritidscentret Fri-Stedet, Aalborg siden det åbnede i 1971. De sidste 31 år har han været leder af stedet. Se evt. Fri-Stedets hjemmeside www.fri-stedet.dk

Fri-Stedet er et fritidscenter for børn og unge i alderen 10-18 år og er beliggende i et såkaldt belastet område i Aalborg. Udover fritids-, junior- og ungdomsklub, har Fri-Stedet også en specialgruppe for 20 fysisk og psykisk handicappede børn. Inklusion har været virkelighed og ”best practice” på Fri-Stedet i 40 år.

Der er ca 400 medlemmer på Fri-Stedet og klubben udgør et bankende hjerte i et såkaldt ghetto kvarter. Jens Larsen kendetegnes ved ikke at gå med på præmissen om ghettoer og belastede kvarterer, i det han konsekvent italesætter positive, energibefordrende og værdige begivenheder og styrker, hos såvel den enkelte som hos fællesskabet og kvarteret. F.eks var han idemanden bag musikvideoen ”Ghetto-paradis”1, der, da ghetto debatten var på sit højeste og Fri-Stedets medlemmer skammede sig over at bo i kvarteret, legede med ordene og fik flyttet fokus over på de positive aspekter ved kvarteret. Ligeledes praler han altid af, at have mere end 24 forskellige nationaliteter blandt medlemmerne.

Fri-Stedet er som sagt en perle og et bankende hjerte i højhus kvarteret. Det skyldes ikke mindst Jens Larsens utrættelige engagement i stedet og i medlemmerne, der strækker sig langt ud over det forventelige. Jens har altid telefonen åben og er tilgængelig døgnet rundt, både for medlemmer, forældre og samarbejdspartnere. Jens har gennem årene personligt haft mange udsatte og sårbare børn ”under vingerne”. Han har fungeret som mægler, ”advokat”, vejleder og det kærlige øre der kan rumme og lytte til børn og forældres trøstesløse eller desperate situation. Han formår at vitalisere de mennesker der har så hårdt brug for det og dømmer ingen. Desuden gør han gerne og ofte brug af det ekstremt store netværk han har skabt, således at der sættes individuelt ind med en specifik tilpasset støtte til barnet, den unge eller forældrene.

Fra Fri-Stedets hjemmeside citeres Jens Larsen:

På Fri-Stedet har vi bestemt os for, at intet er umuligt, før det modsatte er bevist. Vi er en drømme fabrik og vi tror på at alle mennesker, store som små, har drømme der skal anerkendes og tages alvorligt. Vi tror på forpligtende fællesskaber, som en måde at udvikle sig selv på og blive en betydningsfuld medspiller i eget og andres liv.

Jens´s kongstanke er, at alle skal føle sig som en del af et sundt aktivt fællesskab, der kan skabe og virke, inspirere, bevæge og begejstre i en meningsfuld kontekst. Når f.eks Fri-Stedets kæmpe kor, med dansere og musikere optræder så forskellige steder som på KLs kongres, Aab stadion, Bandekonference i justitsministeriet o.lign, opstår der det særlige, at et kulturelt udtryk, som feks. Ungdomskulturen anno 2012, får en stemme og bliver hørt. Det giver god mening for de unge der for en stor dels vedkommende, ikke føler sig som en anerkendt og accepteret gruppe i samfundet og det giver bestemt også mening for publikum. De unge bliver her anerkendt og deres udsagn og fortællinger bliver hørt og der bliver reflekteret over dem. Fri-Stedets musical, Battlepark er udkommet som klassesæt på skolerne og den seneste rapmusical, Lyrik på kanten, er lavet i samarbejde med politiet og er inviteret ud til mange skoler i nordjylland.

Jens Larsen er ikke “bare” idémand og ildsjæl, han følger også sine visioner til dørs. Han tager ikke patent på de gode ideer, men via det gode netværk får han dem omsat til virkelighed. Hans kendskab til nær- og lokalområdet, samt resten af Aalborg og regionen, betyder at han kan og tør trække i de rigtige tråde på de rigtige tidspunkter og ofte opstår utraditionelt og innoverende samarbejde heraf.

Når jeg mener at Jens bør have Benny Andersen prisen 2012, er det ikke for at belønne et enkelt projekt, men for at anerkende en mand der hele sit liv har været aktiv, engageret og visionær på børne og unge området – ganske enkelt fordi han ikke kan lade være.

Jeg kan ikke forestille mig en bedre og mere værdig kandidat til at modtage Benny Andersen Prisen 2012

1Se evt. Musikvideoen Ghetto Parsdis, produceret og performet af medlemmer på Fri-Stedet, http://www.youtube.com/watch?v=b1ltSMOMWes