Benny Andersen Prisen

Annette Otto er viceskoleleder på Sophienborgskolen, en ny folkeskole i Hillerød, der havde første skoleår 2006/2007 med elever fra 0.-2. klasse.Vi vokser hvert år med to klasser og er fuldt udbygget i skoleåret 2012/2013. En skole under opbygning har gang i forandringsprocesser konstant, hvilket stiller store krav til både medarbejdere og ledelse. Vi har en fantastisk arbejdsplads ikke mindst på grund af Annette .Den mest rammende karakteristik, vi som medarbejdere kan give Annette er, at hun først af alt i sin hverdag brænder for skolens svageste børn: Børn med faglige vanskeligheder eller sociale vanskeligheder af enhver art. Hvis hun i samarbejde med en lærer eller pædagog har spottet et barn, der ikke fungerer godt, tager hun straks kontakt til forældrene.Gennem en professionel og kærlig dialog både med forældre og med barnet forsøger hun at afdække, hvad der kan være baggrunden for barnets mistrivsel og får derefter sat pædagogiske tiltag i værk. Hun samarbejder meget tæt med vores specialundervisningslærere og med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i Hillerød Kommune og helmer aldrig, før hun har været medvirkende til at skabe bedre trivsel for et udsat barn.

Annette er personligt involveret i alle sager om børn på Sophienborgskolen. Der er ingen tvivl om, at hun allerede på nuværende tidspunkt har haft en afgørende betydning for en masse udsatte børn. Og vi er sikre på, hun vil fortsætte med at gøre en forskel for de børn, der vil have brug for det fremover.

På Sophienborgskolen synes vi, at Annette fortjener en påskønnelse for sin store omsorg for og professionelle behandling af vores udsatte børn.

På medarbejdernes vegne