Benny Andersen Prisen

Dommerpanelet består af 8 yderst kvalificerede personer, der har kendskab til og indsigt i, hvad det vil sige og hvad der skal til, når man yder en ekstra indsats i arbejdet med udsatte børn og unge.

Vibeke Lubanski, Red Barnet

Vibeke Lubanski, national sektionsleder i Red Barnet. Red Barnet er en del af Save the Children – verdens største uafhængige børnerettighedsorganisation. Red Barnet kæmper for børns rettigheder og giver akut og langsigtet hjælp til udsatte børn i Danmark og resten af verden.

Red Barnet vil skabe forandringer gennem nytænkning, ved at være børnenes stemme og ved at opnå resultater for og med børn gennem samarbejde med lokale partnere, frivillige og børn.

H.K.H. Kronprins Frederik er Red Barnets protektor

Birgitte Hagemann Snabe

Birgitte Hagemann Snabe, ph.d, er fhv. direktør i Mary Fonden – H.K.H. Kronprinsesse Marys Fond. Birgitte har tidligere forsket i systemisk analyse og forandringsledelse på Mannheim Universitet og har før det arbejdet 10 år som managementkonsulent bl.a. i Deloitte og IBM. I sit professionelle virke har Birgitte vist stor interesse for arbejdet med udsatte børn og er meget optaget af både frivillighed og innovation i socialt arbejde.

Stine Bosse, BØRNEfonden

Stine Bosse er formand for BØRNEfonden og tidligere koncernchef for forsikringskoncernen TrygVesta. Hun blev i 2010 kåret som nr. 33 af Time Magazine’s Top-50 over mest magtfulde kvinder i verden.

BØRNEfonden er en privat sponsorbaseret udviklingsorganisation, der hjælper flere end 70.000 sponsorbørn, deres søskende og forældre.

BØRNEfonden styrker børn i fattige lande til at udvikle sig til selvstændige og kompetente mennesker, der inspirerer og medvirker til en positiv udvikling af dét samfund, de er en del af.

BØRNEfondens filosofi er, at bæredygtig udvikling skabes indefra og ud med udgangspunkt i det enkelte barn.

Else Christensen, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Seniorforsker ved Socialforskningsinstituttet SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. M.A. i psykologi. Else Christensen forsker i Børn og deres familier, især børn med vanskelige livsvilkår. Primært forskning med udgangspunkt i forhold og vilkår for børn/forældre/familier, herunder forekomst af særligt vanskelige forhold, fx omsorgssvigt. Børnenes/familiernes egne forsøg på at tackle vanskelighederne, samt mulighederne for og betydningen af en tidlig forebyggende eller støttende indsats, herunder hvordan indsatsen udføres. Gerne forskning, der kan anvendes i praksis.

Per Schultz Jørgensen (formand)

Tidligere formand for Børnerådet, skolelærer, cand. psych. og dr. phil. Per Schultz Jørgensen er og har været børne- og familieforsker i en årrække og arbejder med undersøgelser om børn og unge, deres familieforhold, skole- og fritidsliv, sundhed – og opfattelse af verden. Grundlaget er et syn på børn, der bygger på FN´s Barnekonvention. Her præciseres børns rettigheder ud fra tre vigtige principper, nemlig børns ret til beskyttelse, omsorg og deltagelse.

 

Dorte Marie Søndergaard, DPU Aarhus Universitet

Professor, dr.philos., psykologisk embedseksamen. Forskningsleder, forskningsprojektet “eXbus: bullying in school”, DPU, Trygfonden siden 2006 og medlem af Akademisk Råd, Danmarks Pædagogiske Universitet, DPU, Aarhus Universitet siden 2002. Dorte Marie Søndergaard har redigeret “Mobning: sociale processer på afveje” sammen med J. Kofoed, Hans Reitzels Forlag, 2009

Jill Mehlby, AKF

Programleder, MPA, cand.psyk. Jill Mehlbye beskæftiger sig med børnepolitiske problemstillinger inden for socialområdet og skoleområdet. Hun har udgivet forskningsarbejder bl.a. om døgnanbragte børn og unge, effekten af den forebyggende indsats i kommunerne, og hvad der karakteriserer effektive skoler med hensyn til opnåelse af gode skolepræstationer blandt eleverne.

Benny Andersen

Forfatter, komponist og musiker. En væsentlig del af hemmeligheden bag Benny Andersens særpræg som digter er en humor nært knyttet til det hørte sprog.

Denne evne til at spille skævt med ord og vendinger og komme bag på sproget er bærende lige fra de første modernistiske digtsamlinger – Den musikalske ål (1960) og Kamera med køkkenadgang (1962) – frem til visesucceserne til egen musik, fremført og indspillet med Benny Andersen selv ved pianoet og Povl Dissing som sanger.

Benny Andersen er opvokset i et arbejderhjem under trange kår. Hans far var murerarbejdsmand, men selvom familien var hårdt presset økonomisk og måtte flytte 12 gange inden for Benny Andersens første fire leveår, var det meget vigtigt for dem, at Benny Andersen og hans bror fik mulighed for at udfolde sig i den retning, de gerne ville. Familien investerede således i et piano, før Benny Andersen var fyldt ti, og der lærte han at spille.

Sådan gør dommerpanelet

Blandt alle de indstillede udvælger dommerpanelet de 3 nominerede ved dialog og afstemning efter et pointsystem. Benny Andersen selv har det sidste ord, og afgør suverænt, hvem der vinder Benny Andersen Prisen 2012 og de 10.000 kr. der følger med prisen.