Benny Andersen Prisen

Som leder af Ellebækskolen i Køge ønsker jeg at iindstille min personalegruppe. Ellebækskolen er en skole for elever, der er udfordret med gennemgribende og specifikke udviklingsforstyrrelser. Det er således et vilkår for disse børn at være udfordret i den sociale kontakt.
Personalet yder en utrættelig indsats med henblik på, at højne elevernes muligheder for at blive aktive sociale medspillere i lokalsamfundet.
Der arbejdes koncentreret fagfagligt, da ingen personer har ret til at dømme, hvor langt andre kan udvikle sig. Ingen har ret til at forhindre andre mennesker i at modtage viden.
På det socialpædagogiske felt arbejdes der med selvindsigt og handicapforståelse.
Et tiltag er deltagelse i projekt skolesport, hvor også vores elever får lov at være en aktiv del af lokalsamfundets sportstilbud. Eleverne bliver ifølge med personale herfra introduceret til en sportsgren. Når elever er tryg ved klub og idrætstype, bliver eleven integreret på et almindeligt hold på lige fod med andre sportsudøvere.
Det seneste tiltag er stadig på forsøgsbasis, men er en kæmpe succes. Personalet har valgt at lave en ungdomsklub. Almindelige børn kan gå i klub og være en del af et ungdomsliv. Ungdomsklubben på Ellebækskolen er for elever over 13 år. De kommer, de kan lave forskellige strukturerede aktiviteter. De får lov at være unge sammen. De er på besøg i andre ungdomsklubber, og igen bliver de udsluset hertil, hvis det er muligt.

Alt i alt har jeg en personalegruppe, der brænder for at gøre en forskel i disse elevers liv, der brænder for at udvikle de sårbare og udsatte børn mest muligt, så de kan få et værdigt ungdoms- og voksenliv.

Jeg håber, at I vil se med velvillige øjne på denne indstilling. De har fortjent et skulderklap.

Med venlig hilsen

Jeanne Riise
Skoleleder
Ellebækskolen

Bilag:

Virksomhedsplanen 2010.12

Informationsfolder forside

Informationsfolder beskrivelse