Benny Andersen Prisen

Jeg ønsker hermed at indstille psykolog Niels Peter Rygaard til Benny Andersen Prisen 2011 for hans arbejde nationalt og international med at forbedre vilkårene for børn og unge, som er anbragt udenfor hjemmet.

I Danmark har psykolog Niels Peter Rygaard arbejdet med undervisning af plejeforældre og insitutionspersonale.

På internationalt plan har han udarbejdet en omfattende uddannelse for medarbejdere og ledere på børnehjem.

Alt sammen med fokus på barnets tarv og barnets bedste.

Han har desuden skrevet bøger om at arbejde med udsatte børn.

Det ekstraordinære eller særlige, som Niels Peter Rygaard har gjort og gør, at er at han lægger rigtigt mange timer i dette arbejde, uden at få betaling herfor. Global Orphanage og Fair Start har fået EU-støtte, men det har langt fra kunnet dække de timer, som Niels Peter har investeret heri. Det er min oplevelse, at Niels Peter Rygaard har et utroligt og oprigtigt engagement i forhold til børn, der er anbragt udenfor hjemmet, og han har formået at holde gejsten oppe på trods af mange afvisninger på ansøgninger om støtte til både børnehjemsprojektet og til hans bogprojekter.

Jeg er vidende om Niels Peter Rygaards arbejde, fordi jeg sidder i samme kontorfællesskab som han. Han er ikke desto mindre uvidende om, at jeg skriver denne indstilling.

For yderligere information vil jeg henvise til følgende hjemmesider:

http://www.tilknytningsforstyrrelse.dk

http://www.attachment-disorder.net

http://www.fairstart.net

http://www.globalorphanage.net