Benny Andersen Prisen

Sproglærer for tosprogede børn. Projektleder og forfatter til flere rapporter om kultur- og naturprojekter for tosprogede børn. Uddannet børnehaveklasseleder, PD i Indskoling og skolestart, lærer i Dansk som andetsprog og praktiklærer for lærerstuderende på Frederiksberg.

Værdifulde kultur og naturoplevelser for tosprogede børn med særlige sociale og sproglige behov

Baggrund:

Som sproglærer for tosprogede børn har jeg i mange år været ansat til at undervise de sprogligt svageste små elever, specielt henvist til min sproggruppe fra hele Frederiksberg Kommune. De fleste af ”mine” børn kommer fra hjem med svære vilkår. Fattigdom, små boliger, arbejdsløse forældre, flygtningeforældre, som lever i usikkerhed og derfor mangler nogle af børnene mor eller far, som er blevet udvist fra landet.

Virkemidlet bag mit succesfulde arbejde for disse sociale udsatte børn er en tværgående indsats, med udgangspunkt i børnenes egen kultur, og som inddrager alle områder vedrørende deres behov. Udover den traditionelle tilgang i skolearbejdet medtænker jeg aktivt børnenes hjemmeliv, sundhed, trivsel i SFO, evt. mangel på kammerater, m.m. i min indsats for at forbedre deres vilkår.

Mit store og kærlige engagement i disse børn har gjort, at jeg har udtænkt og ledet adskillige små og store projekter, som især har haft til formål at give børnene nogle vigtige og værdigfulde kultur og naturoplevelser, som jeg håber, vil give dem en personlig ballast i fremtiden. Når det har været muligt, har jeg inddraget forældrene og søskende i nogle af de store natur- og kulturarrangementer, som jeg har søgt og fået midler til, og arrangeret for og med deres børn.

Eksempler på kultur/naturprojekter for tosprogede børn:

Alle projekter, som jeg har lavet for tosprogede børn er blevet fulgt op af rapporter, som jeg har skrevet med det formål, at formidle mine erfaringer samt inspirere andre, som arbejder med børn. Nogle af disse rapporter er efterfølgende blevet udgivet.

For eksempel har jeg udtænkt og gennemført et spændende Sanseværksted i Zoo for tosprogede småbørn,som i alt varede ca. et år i Zoologisk Haves undervisnings-lokaler. Rapporten herfra blev udgivet i forbindelse med Skoletjenesten.

Igennem mange år har jeg lavet musik- og naturprojekter for tosprogede børn på Barresøgård med bonde/spillemand Lars Juul Sørensen og musikpædagogen Anja Miehe-Renard. Der har jeg blandt andet lavet et større udviklingsprojekt med tilhørende rapport: ”Ild, luft, jord og vand”, financeret af Frederiksberg Kommune.

Sammen med Musikhøjskolen på Frederiksberg har jeg igangsat og gennemført et musikprojekt for tosprogede børn sammen med nogle kolleger. Det lykkedes at få ugentlig musikundervisning for disse børn i tre år.

Kulturoplevelser giver en stor glæde, som børnene har brug for, foruden en sprække af håb og forandring: ”A crack where the light gets in” (Leonard Cohen). Disse børn har normalt ingen chancer for at få disse oplevelser hjemmefra.