Benny Andersen Prisen

Velvidende at Benny Andersen Prisens primære målgruppe er medarbejdere i organisationer der samarbejder for at forbedre danske børns vilkår, indstiller undertegnede alligevel Elinborg Hvidtfeldt som et af ”de gode eksempler” der kan inspirere andre til engageret holdning og handling.

Som protest mod den intolerance, der i disse år eskalerer over for fremmede, skabte Elinborg Hvidtfeldt for nogle år siden på eget initiativ og for egen regning et halssmykke, som både i sin udformning og sit formål symboliserer fredelig sameksistens mellem de tre monoteistiske religioner: Islam, Jødedom, Kristendom. Smykket, der er designbeskyttet, forener religionerne i en cirkel der omkranser Fatimas hånd, Davidstjernen og Korset. Se http://elinborg.dk.

For Elinborg er det magtpåliggende at syge børn altid kan få hjælp hen over grænser. Derfor har hun valgt at lade overskuddet fra salget af smykket gå ubeskåret til projektet ”Saving Children”, som ledes af Peres Fredscenter i Israel.

http://www.peres-center.org/SectionProject.asp?cc=01140201

Centret, som har både israelsk og palæstinensisk personale, opererer børn med bl.a. hjerte- og hjernelidelser – operationer som ikke kan gennemføres i det palæstinensiske område. Arbejdet, der foregår i et konfliktfyldt område, behøver daglig opbakning, materielt og mentalt.

Indtil nu har Elinborg Hvidtfeldt kunnet tildele Peres Fredscenter op imod 100.000 kroner, som hun ad flere omgange har rejst til Peres-centret for at aflevere personligt.

Elinborg Hvidtfeldt er 65 år gammel, er cand.mag. (dansk og fransk) og underviste i mange år udlændinge i dansk.

Elinborg Hvidtfeldts uegennyttige engagement kan karakteriseres som et globalt fredsprojekt. Projektet er et eksempel på hvordan man som enkeltperson kan reagere på fremmedhad og intolerance og forbedre børns vilkår på tværs af grænser.