Benny Andersen Prisen

Personalegruppen der består af 5 pædagoger og 3 pædagogmedhjælpere, har gennem de seneste år og særligt det sidste år, udviklet og udvist helt særlige faglige kompetencer i arbejdet med udsatte børn. Børnehaven er en såkaldt normalinstitution, der ikke kun rummer med også inkludere at ca. 1/3 af børn har særlige behov. Lige fra behandlingskrævende børn, børn under udredning/diagnosticering, hørehæmmede børn og børn i sårbare familier. Dette sker i et særdeles flot omfang til trods for af børnehaven har 20 – 25 børn pr. stue, samt at dette kræver et helt særligt forældresamarbejde.

Personalet arbejder ud fra princippet om at finde ressourcer hos det enkelte barn og gennem dette arbejde med barnets svage sider/udviklings potentialer. Helt konkret ved at udvikle hverdagen med afsæt i Appreciative Inqurirys grundfilosofi som er støttende og anerkendende og en antagelse af at mennesker gør det bedste de kan ud fra de ressourcer og omstændigheder, den enkelte befinder sig i.

Kort og godt:

Personalet kunne vælge at studere problemer, og der igennem blive god til at finde problemer og blive god til at se det, som ikke virker. Deres ønske er i stedet at studerer succeser og ønsker for fremtiden, og dermed fokusere på at skabe denne fremtid.

En samlet personalegruppe har på forskellig vis udviklet sig, nogle har særligt udviklet sine faglige kompetencer, andre har primært udviklet personlige kompetencer i forhold til mødet og kommunikationen med barnet/familien og meget naturligt har flere brugt mange ressourcer på en kombination af de nævnte samt tidligere erfaringer, ny læring og udvikling af en kultur der kan tilpasses vores komplekse samfund.

Det der har været helt særligt og bemærkelsesværdige er, at personalet har i dialog, respekt og anerkendelse taget pædagogfagligt ansvar for omsorgssvigtede børn og deres helt særlige behov for pædagogiske tilgang og der igennem været med til at starte en udvikling af disse børns omgivelser.

Børnehaven Ta´fats hjemmeside: http://boerneintra.soroe.dk/FrontEnd.aspx?id=44763

De indstillede personer er:

  • Pædagog Helle Halleby Jensen
  • Pædagog Jeanette Gregersen – barselsvikar
  • Pædagog Maria Hermansen
  • Pædagog Janni Svendsen
  • Pædagog Kirsten Røpke
  • Pædagog Anja Lund Olsen – barselsvikar
  • Pædagog Andrea Sørensen
  • Pædagogmedhjælper Merete Mogensen
  • Pædagogmedhjælper Anette Andersen
  • Pædagogmedhjælper Tina Haakonsen